Eesti suurim jaotusvõrguettevõte Elektrilevi teostab Ida-Virumaal laialdast elektrivõrgu uuendust, mis hõlmab enda alla elanikkonna Viru-Kabala külast kuni Kohtla-Järveni. Uuendustööde mõjupiirkonda jäävad suurematest asulatest veel Sonda, Kiviõli, Püssi, Kohtla-Nõmme ja Sompa, millede elanikele paraneb elektrivarustuskindlus.

„Erakordselt mahuka ning enam kui 6300 kliendile võrgu töökindluse kasvu tähendava suurinvesteeringu tingisid mitmed asjaolud,“ tõdeb Elektrilevi varahaldusjuht Rasmus Armas. „Aastaid tagasi suleti Aidu karjäär, millega kadus antud piirkonnast suurtarbija. Nii muutus küsitavaks Aidu alajaama otstarve. Tarbimine oli mõistlik suunata hoopis Püssi alajaama, millega kaasnevalt sai ära teha alajaama täieliku renoveerimise. See hõlmas laiendamistöid, võimsuse suurendamist, maakaablite uuendamist ning võrgu üleviimist 20 kV pingele,“ toob Armas esile olulisema, mis aitab kaasa Ida-Virumaa üldisele elektrivarustuskindluse kasvule.

Tänaseks päevaks on Püssi alajaam valmis ja töös, sellega teostus suurprojekti esimene etapp. Alajaama paigaldati uued seadmed koos nutika automaatika lahendusega. Võrreldes varasemaga kasvas ümberlülituste võimekus, mis tähendab, et liinilõigu rikke korral saab voolu teist liini pidi ringi suunata ja nii ei pruugi kliendid elektrikatkestust isegi tajuda. Mõjupiirkonda jäävatel klientidel on põhjust rahuloluks, kuna uuenenud elektrivõrk suudab kodudes pirni põlemas hoida iga ilmaga. Uuendustöödega kasvab ilmastikukindla võrgu osakaal Ida-Virumaal, mis on viimase kuue aastaga tõusnud 59-lt protsendilt 71-ni.

Täpselt aasta tagasi, mullu juulis algas Püssi alajaamast väljuvate trasside ehitus, mille käigus paigaldati enam kui 30 kilomeetrit maakaablit. Käsivarre jämedused kaablid suunduvad alajaamast nii Kohtla-Nõmme kui ka Püssi-Sonda suunal. „Kaablite paigaldusel läks trass kahes kohas jõe alt läbi,“ kirjeldab projektijuht Mihhail Danilov tööde keerukust. „Kohtla jõe alt puuriti kaabel umbes 40 meetri ja Purtse jõe alt umbes 80 meetri ulatuses maasse. Eritehnikaga puuriti trasse läbi mitu nädalat.“

Projekti esimese etapi üheks keerukamaks sõlmkohaks oli suurettevõttele AS Repo Vabrikud varustuskindluse tagamine, mille tarbeks ehitati vabriku külje alla uus alajaam, tagamaks piirkonna olulisele tööandjale sõltumatus likvideerimisele minevast Aidu alajaamast.

Tööst välja võetavate õhuliinide ja suurte mastide demontaaž toimub suuresti projekti teises etapis, ehkki mõned sihid on juba puhastatud. Vaatepilt on saanud inimsilmale puhtamaks ning metalli ja betooni eemaldamisega looduslik jalajälg väiksemaks. Kohalikud maaomanikud aitasid tööde teostamisele igati kaasa, nõusolekud tööde läbiviimiseks anti kiirelt. Liinitrasside eemaldamisega kadusid maaomanike valdustelt kaitsetsoonid, mis võimaldab neil maad edaspidi kasutada uuel otstarbel.

Investeeringuprojekti eelarve on 5,5 miljonit eurot, millest esimeses etapis teostati uuendustöid 2,5 miljoni eest. Püssi alajaama uue jaotla ehitas partnerettevõte S-Power OÜ, kasutusest võetud alajaamade demontaaži ja maakaabelliinide paigaldust teostas Elrek-Mont OÜ.

Alates 2015. aastast on Elektrilevi investeerinud Ida-Virumaa elektrivarustuskindluse parendamisse ligi 13,5 miljonit eurot. Käesolev projekt jõuab lõpule 2023. aastal.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Kliente on võrguettevõttel enam kui 508 000.

 Ivar Jurtšenko, Elektrilevi kommunikatsiooni- ja turundusjuht

Foto Karl-Erik Kumm / Elektrilevi

Reklaam