17.-31. märtsil oli võimalik maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames taotleda investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetust määrati 208 ettevõtjale 13 920 582 euro ulatuses, nende seas oli ka 8 Ida-Virumaa ettevõttet.

PRIA  rahuldas kokku 83 põllumajandusettevõtja taotlust, määrates toetuseks 5 575 166 eurot ning 125 mittepõllumajandusliku ettevõtja taotlust, määrates toetusteks 8 345 416 eurot. PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu ütleb: „Käesolevas taotlusvoorus oli populaarne toetuse taotlemine mittestatsionaarsetele masinatele ja seadmetele. Selline võimalus avanes esimest korda. Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamiseks määratud 13,9 miljonist eurost üle 3,8 miljoni määras PRIA just nimelt sellistele investeeringutele. See annab toetust saanud ettevõtjatel veelgi laialdasemalt võimaluse oma teenuseid pakkuda ning seeläbi luua paremad tingimused uute töökohtade loomiseks.“

Taotlusvoor oli antud meetme maaelu arengukava 2014-2020 viies ja vooruks oli eraldatud kokku 14 miljonit eurot. Sellest põllumajandusettevõtjatele oli mõeldud 5,6 miljonit eurot ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 8,4 miljonit eurot.

Toetust saanud projektide hulgas on näiteks kohvikud, remonditöökojad, pesulad, rändkauplused, päikeseelektrijaamad, halumasinad, kivisaed jne.

 Ida-Virumaa 8 ettevõttet said kokku 711950 eurot PRIA toetust. Ida-Virumaa jääb taotlejate arvuga Eesti viimaste hulka. Näitena Harjumaal said tietust 22 ettevõttet, Jõgevamaal 21, Tartumaal 28 ja Võrumaal 21.

Ida-Virumaalt on toetuse saajate seas teraviljakasvataja Kaidi Kasela Lüganuse vallast (toetuse summa on 135 642,50 eurot), Pajualuse külas Jõhvi vallas tegutsev KOPMET EHITUS OÜ (toetuse summa 84 737,20 eurot), Vaivara külas tegutsev OÜ ARTESTI (toetuse summa on 5 172,00 eurot), Jõhvi linna jaemüügifirma EIVERA (toetuse summa on 149 875,20 eurot), Roodu külas Toila vallas tellingute ja tööplatvormide püstitusega/demonteerimisega tegelev ettevõtte KLARIAS COMPANI (toetuse summa on 124 000,00 eurot) Iisakus tegutsevad firmad OÜ HANSAPUIT (toetuse summa on 50 378,07 eurot) ja OÜ METSA VIIKING  (toetuse summa on 55 000,00 eurot) ning Pagari küla Alutaguse valla põllumajandusettevõtte VIKING AGRO OÜ (toetuse summa on 107 145,50 eurot).

Larissa Kaljurand

Reklaam