Kohalikud valimised toimuvad 17. oktoobril, praegu on erakondadel ja valimisliitudel kiire aeg, et leida oma kandidaatide nimekirjadesse mõttekaaslasi ja toetajaid. Kahe suurema rahvaüritusega avas valimiseelse kampaania uus valimisliit Jõhvikad. Nädalalehe toimetuses olid külas valimisliidu Ühine Jõhvi juhtivad esindajad Allan Mänd ja Arthur Seppern. Toimetuse küsimused ja külaliste vastused tutvustavad Jõhvi valla poliitilise elu hetkeseisu ja valimisliidu Ühtne Jõhvi programmilisi seisukohti. Kohalikud poliitikud annavad oma hinnangu uuele Jõhvi võimalikule vallavolikogule.

– Salvestasime selle intervjuu 27. juulil. Millega tegelevad kohalikud poliitikud nendel palavatel suvepäevadel? Kas Jõhvi valla arendamiseks ka aega jagub?

Arthur Seppern (A.S) – Nimetan hetkeolukorda nii – valimiseelne kampaania on alanud, nimekirjade koostamisega on paljudel erakondadel ja valimisliitudel probleeme, sellepärast toimub totaalne pressing. See puudutab pakljusid – ametnikke, munitsipaalettevõtete juhte, pedagooge ja ühingute esindajaid. Kahjuks seab uus võim kasutades võimalust küsimuse nii: Kas oled meiega või oled meie vastu? Vastavalt sellele mõtleme, kas sinu töökoht säilib või mitte”. Praegu teevad tõesti kõik erakonnad ja valimisliidud kõik selleks, et leida inimesi oma nimekirjadesse kandideerima või toetama. Isiklikult olin ja olen kategooriliselt vastu kui valimistel osalemine seotakse inimeste igapäevatööga.

Allan Mänd (A.M) – Selliseid näiteid on Jõhvi vallas kahetsusväärselt palju. Vene Põhikooli juhi kangutamine, Jõhvi hooldekeskuse juhi vallandamine. Kahjuks juba järgmiseks intervjuuks on see nimekiri kindlasti pikem.

– Teie mõlemad olete valitud Jõhvi vallavolikogu liikmeks. Uute valimiste eel on tavaks teha kokkuvõtteid, tuua välja kitsaskohad, et neid tulevikus vältida. Nimetage need valupunktid, mis teie arvates on eriti aktuaalsed.

A.S. Üks suur viga, millega ka meie kaasa läksime on seotud Martin Repinski ideega tuua valla juhtimisse inimesi väljaspoolt Ida-Virumaad ja Jõhvi valda. Kahjuks arvasime, et valla tegevus paraneb märgatavalt. Seda ei juhtunud, asjad läksid veel hullemaks. Veel nimetan vallavalitsuse ja ettevõtlussektori koostöö puudumist. Minu kõrval istub praegu ettevõtja ja kinnisvaraarendaja Allan Mänd. Kujutage ette, milline oleks Jõhvi ja maakonnalinna ümbrus, kui kustutada kaardilt kõik need objektid, mida on Allan Mänd ehitanud või neid projekte  juhtinud. Ettevõtja on valmis võtma enda kanda riske. Kohaliku omavalitsuse ametnik vist ei teagi, mis asi on risk. Ettevõtluse areng on ju otseselt seotud uute töökohtadega ja maksude laekumisega vallaeelarvesse.

A.M. Jõhvi tegemata tegemistest on juba palju räägitud. Kauaoodatud jalgpallihalli ehitus on jäänud toppama juba projekteerimise etapil. Kriitiline on seis trasside ümberpaigaldamisega. Detsembris peab vald andma riigile vahearuande tehtud tööst ja vahendite kasutamisest. On täiesti selge, et tegemata töö võib lõppeda sellega, et riigi rahaline toetus tuleb tagastada ning uus jalgpallihall ehitatakse Sillamäele või Narva. Lisan veel näite, minu firma ja mina isiklikult olen mitmeid kordi palunud vallavalitsusel väljastada ehitustingimused rajatiste ehituseks. Täielik vaikus! Alles paar nädalat tagasi väljastas vallavalitsus vajalikud dokumendid, et saaksime alustada uue KFC restorani projekteerimise ja ehitusega. Uus restoran on kavandatud Pargi Keskuse kõrvale.

Tegelikult teistsugust tööstiili Jõhvi vallavalitsuselt poleks võimalik oodata. Vallas ei ole planeerimisspetsialisti. Heade oskustega spetsialist Riho Nõmmik lahkus töölt. Praegu puudub Jõhvi linnas ja vallas asjalik peremees.

A.S. Jätkates vastust küsimusele, lisan – linnastaadion sai valmis, keegi ei muretsenud vajaliku inventari soetamise eest. Erakapital näitab oma valmidust investeerida, ehitada ning luua uusi töökohti. Erakapital on valmis kandma halduskulud. A.S. Jätkates vastust küsimusele, lisan – linnastaadion sai valmis, keegi ei muretsenud vajaliku inventari soetamise eest. Erakapital näitab oma valmidust investeerida, ehitada ning luua uusi töökohti. Erakapital on valmis kandma halduskulud. Kahjuks võimul olev vallavalitsus teeb vastupidi kõik selleks, et ettevõtlus ei saaks areneda. Isegi ei suvatseta vastata kodanike kirjadele.

A.M Paneb imestama, et vallavanem Jüri Konrad oma viimasel tööpäeval kirjutas alla kahele dokumendile – lahkumisavaldusele ja käskkirjale välja maksta preemiad oma vallamaja kolleegidele.

– Teie vastustest saame aru, et Jõhvi vallas puudub võime mõelda tulevikule.

A.M Selline mõtlemisviis on vallajuhtidele ja ametnikele lausa kohustuslik. Oskus kriitilisi situatsioone ennetada, on vallavalitsuse esmane ülesanne. Oleme juba „alla neelanud” Jõhvi Põhikooli ehitusega seotud eelarve muudatused. Ei ole välistatud, et ehitus võib minna veel 800 tuhat eurot kallimaks. Materjalide kallinemine oli igati prognoositav, kuid seda prognoosi eelarves ei arvestatud.

A.S. Vallavalitsus ei avalikusta situatsiooni, mis tekkis Kaitseväe linnaku kõrvale püstitatud päikesepatareide paigaldamisega. Nüüd, kui energiapark on praktiliselt valmis, selgus, et vallavalitsus ei kooskõlastanud pargi rajamist Kaitseväe ja Kaitseministeeriumiga. Pargi rajajad pöördusid kohtusse. Vallavalitsuse asjaajamine ja möödalaskmine võib tuua ligi miljoni euro suuruse nõude.

– Olete moodustanud uue valimisliidu Ühtne Jõhvi. Palun täpsustage liidu programmilisi seisukohti?

A.S. Nagu ma juba mainisin, on praegu valimisnimekirjade koostamise aeg. Oleme arutlenud ka programmi üle, siin lähtume reaalsetest võimalustest täita programmilisi punkte. Oleme seisukohal, et valda peavad juhtima kohalikud inimesed. Tulevases volikogus ei tohi olla kohta „koera moodi haukumisel”. Selge, et kajastame programmis sotsiaalseid küsimusi, ettevõtluse arengut ja kultuuritegevust. Olulisele kohale tahame tuua ka valmisolekut kriisiolukordade lahendamiseks meie vallas kõige laiemas mõttes ennetustegustena!

A.M. Meie ei kavatse alustada tegevust spetsialistide vahetusega. Kui munitsipaalasutuse juht on seni hästi töötanud, siis peab ta ka jätkama. Samas me ei poolda olukorda, kus valla tippjuht juba praegu vaatab Tallinna poole, kuhu on tööle asunud tema abikaasa.

– Härra Seppern, kasutame võimalust ja soovime teada teie suhtumist Jõhvi hooldekodus toimunud juhtkonna vahetusse.

A.S. Väga kahju  on töötajatest ja hooldekodu elanikest, kes jäid ilma ilusast üritusest. Tunnustusest jäid ilma ka tublid maja töötajad ja need, kes kunagi töötasid selles majas ja aitasid  hooldekodu arendada. Olid valmis tänukirjad, ootasime külalisesinejaid, tegime suure ettevalmistustöö. Tulemuseks nimetati mind kurjategijaks, kes soovib nakatada kõiki kliente ja maja töötajaid. Hooldeasutuse rahalisest seisust olen juba varem meediakanalites selgitusi andnud. Lisan, et minu lahkumise päeval oli asutuse arvel 54000 eurot. Praegu helistatakse pidevalt mulle erinevate firmade poolt, miks me ei tasu arveid. Tekib küsimus, miks uus juhtkond ei suuda tõrgeteta töötada. Minu teada on kogunenud ligi 80 tasumata arvet. Probleeme on inimeste puhkusetasude väljamaksmisega. Seaduse järgi peaksin ka mina peale vallandamist saama ikka oma eelmise kuupalga  ja mulle seadustega ettenähtud tasu ja kompensatsiooni. Need summad on välja maksmata ja juhatuse liige ei saa ka töötuhüvitist Töötukassast taodelda. Selle teema lõpetuseks – müüt, et hooldekeskus on valla rahade suur raiskaja ei ole kuidagi õige! Kuigi hooldekeskusesse tööle asudes oli maja pankroti äärel ja mulle pisteti ette valla raamatupidamise poolt koostatud võlakiri, mille kohaselt oli hooldekeskusele võlgu- ettemaksuna ilma igasuguse kooskõlastuseta vallavalituse või volikogu poolt üle kantud  kopsaka summa, mida pidin hooldekeskuse rahadest vallale tagastama. See summa kui ma õieti mäletan oli kusagil 31000 eurot. Tänu söökla avamisele ja teenuse väljamüügile oleme saanud kõik need võlad kustutada ja isegi maksime umbes 24 000 eurot ka eelmise juhatuse liikmele vallandamise kulud, millest  19 700 läksid juhatuse liikmele ja ülejäänud kohtukulude katteks ja viiviste tasumiseks. Seega hooldekeskus on siiski  läbi aastate olnud isemajandav sihtasutus. Kuna hoone ja sisehoov on valla omad siis on ka loogiline, et vald võiks ja peaks sinna ka ise natuke invetseerima, mida ta eriti teha ei taha!

– Täname selgituste eest. Tuleksime taas kohalike valimiste teema juurde. Jõhvi vallavolikogus olite koalitsioonis fraktsiooniga Meie Kodu. Praegu olete samuti koos Jõhvi Koduga opositsioonis. Kas ei olnud soovi minna järgmistele kohalikele valimistele ühise nimekirjaga ja uue valimisliiduga?

A. S. Meie Kodul on oma valijaskond ja meil on aga oma, sellepärast me arvestame sellega ja lähme valimistele ikka  eraldi nimekirjadega. Meie keegi ei oska ennustada, milline erakond või valimisliit pääseb tulevasse volikogusse. Rääkimata kohtade arvust. Arvestades, et Jõhvis soovib osaleda valimistel seitse erakonda ja valimisliitu, siis juba valimistele järgsel ööl ja päeval algavad läbirääkimised. See on tavaline poliitiline praktika. Jällegi rääkides Jõhvi valla rektoraadist,on selge, et meil on meid pooldavad valijad. Meie Kodu, nüüd Jõhvikate nime all tegutseval valimisliidul on oma auditoorium.

A.M. Samas on Ühtsel Jõhvil ja Jõhvikatel palju sarnaseid prioriteete valla arengus. Seega on alati võimalik nende prioriteetide pingerea üle rääkida ja tulla ühisele seisukohale. Väga loodan, et meie seisukoht ettevõtluse kaasamisel on ka Jõhvikate programmiline seisukoht. Tulevases volikogus oleme valmis koostööks iga erakonna või valimisliiduga, kellega leiame ühiseid prioriteete lähiaastateks.

A.M. Samas on Ühtsel Jõhvil ja Jõhvikatel palju sarnaseid prioriteete valla arengus. Seega on alati võimalik nende prioriteetide pingerea üle rääkida ja tulla ühisele seisukohale. Väga loodan, et meie seisukoht ettevõtluse kaasamisel on ka Jõhvikate programmiline seisukoht. Tulevas volikogus oleme valmis koostööks iga erakonnaga või valimisliiduga, kellega leiame ühised prioriteedid lähimateks aastateks.

– Lugupeetud hr Mänd ja Seppern. Küsime vestluse lõpetuseks, miks teie isiklikult osalete valla elus, miks soovite taas astuda valimiseelsesse protsessi?

A.S. Olen ise ka endale selle küsimusele mitmel korral esitanud. Meie vallas peab lõppema „vaikeluaeg”. Oman aastatega kogunenud kogemust, kompetentsi. Ei häbene oma ligi 20-aastast erakondlikku tegevust. Kahjuks tekitasid erakondlikud mängud, vassimine ja ebaaus käitumine situatsiooni, kus minu kuulumine Keskerakonda lõppes. Täna ütlen otse – olen pettunud sellistes keskerakondlastes nagu Martin Repinski ning tema „erakondlikus” käitumises. Võin öelda, et olen ka tänases Keskerakonnas pettunud. Olen Jõhviga kokku kasvanud, siit ka minu soov teha kõik minust olenev,et Jõhvi vald jõuaks taas arengu rööbastele. Ja veel soovin parandada neid vigu, mis leidsid aset viimase nelja aasta jooksul.

A.M. Mina jään vastates sellele küsimusele taas ettevõtluse juurde. Tulevases volikogus peab olema võimalikult palju ettevõtete esindajaid. Miks seda on vaja, ma juba selgitasin. Täpsustan, et ka praegu on volikogus mõned ettevõtjad, kuid nende ärid ei ole suunatud uusehitustele või töökohtade loomisele. Praegu on volikogus esindatud teenindava sektori ettevõtjad. Suurehitus, töökohtade loomine ja teenindavate teenuste pakkumine on täiesti erinevad ärivaldkonnad.

– Mida tahaksite öelda Jõhvi inimestele, eeskätt teie valijatele?

A.S. Austatud valijad! Võtke vaevaks ja uurige kandidaatide elulugu ja tausta. Uudistage, mis on nende inimeste poolt tehtud, Inimese CV annab paljudele küsimustele selged vastused. Proovige leida vastust küsimusele, kas kandidaat on seni elanud põhimõttel – mina inimeste jaoks või vastupidi – inimesed minu jaoks!

A.M. Kindlasti kaaluge kandidaadile hääle andmisel, kas see inimene on midagi konkreetset valla jaoks teinud, kas ta ei karda võtta vastu julgeid elu edasi viivaid otsuseid. Väär on hinnata inimest ainult tema sõnade järgi.Teod ja veel kord teod!

– Nädalaleht Panorama tänab sisuka vestluse eest!

Vestles Jana Kuiv

Reklaam