Nikolai Ossipenko, Dmitri Smirnov ja Evelyn Danilov kinkisid Jõhvi inimestele 31. juulil mitmetunnise perepäeva. Tegemist oli valimisliidu Jõhvikad teise rahvaüritusega linnapargis. Kahjuks viimasel õhtul enne üritust algatati sotsiaalmeedias perepäevavastane kampaania. Löögi alla seati mitmed osalejad, eeskätt meedikud, kes eelnevalt nõustusid osalema loengutega ja võtma enda kanda töötubade juhendamise. Kellel oli vaja takistada 31. juuli perepäeva korraldust? Kõige paremini oskab vastata sellele küsimusele üks korraldajatest – Nikolai Ossipenko.

21. juulil väljastas Jõhvi Vallavalitsus ürituse korraldusks loa Nikolai Ossipenkole, Dmitri Smirnovile ja Evelyn Danilovile, kes võtsid enda kanda mitmetunnise perepäeva „Väikesest suureni”. Tegemist oli terve pere päevaga, mis oli suunatud tervise edendamisele. Eesti keeles mõiste „terve” kannab kahte tähendust – terve inimese tervise mõttes ja terve pere, mis antud juhul viitas just perepäevale, kus oli kavandatud erinevaid tegevusi igale pereliikmele.

Perepäeva korraldajad soovisid esmalt edastada teemapäeva külastajatele teadmisi tervisest. Teiseks ülesandeks oli pakkuda lastele põnevat meelelahutusprogrammi. Ja kolmandaks ülesandeks oli mitmekesise kontsertkava pakkumine pealaval.

Eelnevalt oli nõusolek ühingult LUNEST ja Eesti HIV-positiivsete Võrgustikult saata Jõhvi perepäevale esindajad, kes oleks telkides korraldanud loenguid ja vestlusi. 30. juuli õhtul nende organisatsioonide juhid teatasid sotsiaalmeedia (Facebook) vahendusel, et loobuvad Jõhvi sõidust. Põhjuseks nimetati teadmatust, et neid paluti esinema valimiseelsele (poliitilisele) üritusele. Väideti, et neid sellest ei informeeritud.

Perepäeva üks korraldajatest Nikolai Ossipenko kommenteerides situatsiooni märgib, et isegi pärast kahe tervisepäeva osaleja äraütlemist rahvaüritus toimus. Ja toimus edukalt! Sellele viitab osalejate tagasiside. Valimisliit Jõhvikad ei ole varjanud, et perepäev on üks osa valimiseelsest kampaaniast. Seda öeldi kõikidele külalisesinejatele, see info oli plakatitel ja eelinfos. 31. juuli perepäev oli ka heaks koostööprooviks Jõhvi valimisliidule Jõhvikad ja Kohtla-Järve valimisliidule Progress. Üritust toetasid mitmed kohalikud ühingud ja ettevõtted.

Nikolai Ossipenko märgib kahetsusega, et inimene, kes pole üldse seotud Jõhvi eluga, kes on suurema osa oma tööelust toimetanud pealinnas ametnikuna – Eduard Odinets, postitas viimasel õhtul enne perepäeva  sotsiaalmeedias teate, et ühing LUNEST ja Eesti HIV-positiivsete Võrgustik on Nikolai Ossipenko, Dmitri Smirnovi ja Evelyn Danilovi sponsorid. Meditsiiniühinguid süüdistati abis halvale valimisliidule. Peale seda, kui perepäeva korraldajad juhtisid Eduard Odinetsi tähelepanu asjaolule, et nimetatud ühingud ei saa mingil juhul olla Nikolai Ossipenko ja tema liitlaste sponsored – tegemist on ikka üritusel osalejate ja tervise edendajatega, kustutas Odinets valeliku postituse. Aga tülituli oli juba vall lastud. Ja just see oligi Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni, sotsiaal-demokraadi Eduard Odinetsi eesmärk. Valimiste eel on kõik võtted omal kohal! Ausad ja alatud!

Nikolai Ossipenko märgib, et Odinets kutsus ka oma liitlasi valama vale ja laimuga üle perepäeva korraldust.

Valimisliidu Jõhvikad juhil Nikolai Ossipenkol on kahju, et mõned meedikud jagavad inimesi erakondade järgi. Selline käitumine saab ainult negatiivselt iseloomustada meedikuid või nende abilisi.

Nikolai Ossipenko ja Dmitri Smirnovi poolt korraldatud Jõhvi perepäevadel või suurtel kontsertidel on aastatepikkune traditsioon. Selliseid suuri üritusi on korraldatud ka valimistevahelisel ajal. 31. juulil otsustati võtta fookusesse inimeste tervis, see teema on nüüd juba kaks aastat aktuaalne igas Eestimaa peres. Pandeemiaaeg andis väikese ajapausi, mida sai kasutada ka meelelahutusliku programmi teostamiseks. Kõik kolm pealaval esinejat – ansamblid Svjata Vatra, AveNue ja Bänd Ferrum, on Eestis tuntud esinejad.

“Jäägu ühingu LUNEST ja Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku esindajate äraütlemine nende südametunnistusele. Saime ka ilma nendeta hakkama. Tegelikult tehti haiget mitte üksnes kolmele korraldajale ning valimisliitudele Jõhvikad ja Progress. Ka skandaali “lavastaja” Odinets ei tunne süümekaid, tema ravib ennast maksumaksja kulul erikliinikutes, kuhu pääsevad Riigikogu ja Valitsuse liikmed. Kõige rohkem said haiget lihtsad Jõhvi, Kohtla-Järve, Kiviõil ja Sillamäe inimesed.”, ütles Ossipenko.

31. juuli tervise- ja perepäevast distantseerus ka Jõhvi vallavalitsus. Tervise edendamise teemal pole võimudel rahvale midagi öelda. Paistab, et vallamajas on tähtsamaid asju ajada, näiteks vallandada spetsialiste, rõhutab Ossipenko. Oktoobrikuu kohalikud valimised annavad vastuse, kes on tõeliselt mures inimeste tervise pärast.

Veel märgib Ossipenko, et 31. juuli perepäeval olid Jõhvi linnapargis ka täiesti apoliitilised

vallaelanikud. Inimesed tulid nautima suvist ilma ja head meelelahutuskava. Jõhvi teiste erakondade ja valimisliitude esindajaid oli kohal samuti rohkem kui üks. Seega on igati lühinägelik sildistada perepäeva esinejaid ja publikut Ossipenko liitlasteks.

Valimisliit Jõhvikad kavatseb ka 28. augustil korraldada suurema rahvapeo, kuhu kaasatakse kohalikud taidluskollektiivid. Selline oli esialgne valimiseelse kampaania kava. Uued piirangud ja väliüritustel osalejate arvu määratlemine seab korraldajate ette mitte ainult poliitilised eesmärgid, vaid tuleb mõelda ka osalejate turvalisusele.

Jana Kuiv

Reklaam