Rahandusministeeriumi reaktsioon Jõhvi vallavalitsuses juunis toimunud võimupöördele oli ette teada. Kõigile oli selge, et tegemist on ebaseadusliku tegevusega. Isegi siis, kui uus koalitsioon väidab, et seadust ei rikutud, on ka neile selge, et asi pole puhas. Võim on aga nii magus, et pole mingit lootust vigade tunnistamiseks. Lihtsam on teatada avalikkusele – meie tõlgendame seadusi nii nagu on see meile mugav ja kasulik. Nädalaleht Panorama palus kommenteerida mõnel Jõhvi vallavolikogu liikmel hetkeolukorda. Õhus on endiselt lahendamata küsimused – kas Jõhvi võim on seaduslik, kas volikogu otsuste täitmine on kohustuslik, kuidas peaksid volikogu liikmed käituma?

Nikolai Ossipenko: Ma ei kahelnud Rahandusministeeriumi reaktsioonis Aleksei Naumkini tagandamisele volikogu esimehe kohalt. Mul pole mingit põhjust kaitsta Naumkinit, meie fraktsioonil oli tema tööl kohta palju pretensioone. Kuid see ei tähenda, et võib seadust eirates korraldada ebaseadusliku volikogu istungeid, kus võetakse vastu otsuseid, mis viisid Jõhvi valla olukorda, kus meie vald on läinud Eesti omavalitsuste ajalukku vallana, kus valitseb anarhia. Vaatamata sellele, et meie jaoks on valla võim ebaseaduslik, jätkame volikogu istungitel osalemist. Arutasime fraktsioonis ka arupärimiste esitamist, kuna on mitmeid küsimusi nende otsuste kohta, mida volikogu esimees ja vallavanem on algatanud. Samas on selge, et arupärimiste esitamist võib tõlgendada kui võimu tunnistamist. Kordan, meie ei saa mingil juhul lugeda Neglason-Toomeli võimu seaduslikuks.

Oleme valmis andma sisse umbusaldusavalduse. Põhjendame seda kahe asjaoluga – Rahandusministeeriumi hinnangu ignoreerimine ja olukorraga, mis on tekkinud Jõhvi Vene Põhikooli juhi Irina Šulguna ümber. Saame aru, et umbusaldamine ei lähe läbi, aga selle poliitilise sammuga me juhime Jõhvi üldsuse tähelepanu korralagedusele,mis valitseb praegu vallas. Meie ei anna Neglason-Toomelie mingit võimalust julmalt tagandada Šulginad. Kangutada praegu, vahetult enne uue õppeaasta algust, auväärset koolijuhti on räpane poliitiline mäng!

Mis saab Jõhvi vallast edasi? Iga normaalne inimene soovib, et taas võidutses õiglus. Kahjuks on vigade paranduseks liiga vähe aega. Jõhvi vald läheneb oktoobrikuu valimistele ebaseadusliku võimuga. Ebaseaduslikud pole mitte ainult otseselt vallavolikogu ja vallavalitsuse otsused vaid ka personali vallandamine ja asemike määramine. Need personalivahetused on rohkem kui anekdoot. Näiteks Sirle Tammiste ja sotsiaalvaldkonna juht! Ei olnud ammu see aeg, kui vallavanem Kaur vabastas parteikaaslase Repinski nõudmisel Sirle Tammiste ametist ja just sotsiaalvaldkonnast. Pole raske leida neid ajaleheartikleid ja kommentaare, mis siis ilmusid Tammiste suunas. Halvemat ja ebaprofessionaalset valdkonnajuhti polnud. Nüüd on päevapealt puhumas vastupidised tuuled. Sotsiaalvaldkonna spetsialist Sirle Tammiste on uue võimu arvates parim inimene, kes võiks taas valda tööle asuda. Selline järsk peronalipoliitika muutus paneb mõtlema. Paistab, et on saanud reegliks elada mitte seaduste järgi vaid poliitilise sõpruskonna eelistuste järgi.

Jätkan personalipoliitika teemal. Spordikool sai uue direktori, mees toodi Tartust. Otse koolivõimlast! Mul on tekkinud küsimus – kas meie vallas on kõik nii lollid, et isegi spordikooli juhtida ei suuda. Jälle toome valda inimese väljastpoolt. Mul ei saa olla midagi isiklikku uue spordikooli direktori vastu aga vallajuhtide otsust kommenteeriksin nii – see määramine on otseses mõttes valla spordiüldsusele näkku sülitamine. Vabandage sellise väljenduse eest! Pole selge, milline on uue spordikooli juhi arenguvisioon. Küsin – mida soovitakse teha spordi ja kehakultuuri arenguks? Minuni on jõudnud teade, et antud valik tehti isiklike sõprussuhete tasemel. Kui see on tõesti nii, siis on mul häbi Jõhvi inimeste ees. Kui vallajuhid käituvad nii ka edaspidi, siis hakkame kojamehi ka Lõuna-Eestist palkama.

Allan Mänd: Aleksei Naumkini tagandamise hinnang Rahandusministeeriumi poolt ei tulnud mulle ja minu mõttekaaslastele üllatusena. Nimetasime võimuvahetust ebaseaduslikuks juunis ja ütleme seda ka praegu. Tuletan meelde, et meie algatasime umbusalduse volikogu esimehele Aleksei Naumkinile ja vallavanemale Jüri Konradile. Juunikuu volikogu istungil pidi see küsimus olema päevakorras, kuid enne päevakorra hääletamist otsustasime oma avalduse tagasi võtta. See on lubatud menetluslik käik. Peale vaidlust päevakorra üle ja istungi lõpetamist esimehe Naumkini poolt, osa volikogu liikmeid ei lahkunud saalist vaid algatas jätkuistungi. Kõik, mis toimus siis ja toimub vallas praegu on ebaseaduslik. See on suur miinus regiooni omavalitsuste toimimisele ja veel suurem on maine kahjustamine. Inimesed on kaotanud usalduse nende poolt valitud saadikute suhtes. Nüüd, kui oleme saanud ametliku hinnangu Rahandusministeeriumist ja kohe-kohe on tulemas hinnang Justiitsministeeriumist, oleks kõige õigem kutsuda kokku volikogu ja veel enne oktoobrikuu valimisi rahulikult ja neutraalselt lahendada tekkinud olukord. Minu teada ei algata Aleksei Naumkin kohtuvaidlust. Uute valimisteni on jäänud liiga vähe aega, et veelkord vahetada volikogu esimeest ja vallavanemat. Aga on vaja ausat situatsioni arutamist.

On veel üks mitte vähem tähtis asjaolu. Täna võib seada kahtluse alla iga vallavalitsuse või volikogu sammu, iga otsuse või rahaeralduse. Juhul, kui keegi soovib algatada vaide, saab kindla võidu. Siin on aga oht, et vald võib kanda suurt rahalist kahju. Tuletan meelde, et valla raha on ikkagi maksumaksja raha. Usun, et ees on veel mitmeid vaidlussituatsioone.

Olen ka kriitiline Rahandusministeeriumi, minu arvates, liiga leebe reaktsiooni suhtes. Riigis puudub kohalike omavalitsuste üle järelevalvesüsteem. Puudusi on ka seadustes, mis reguleerivad kohalaiku omavalitsuse tegevust. See annab võimaluse tõlgendada seadusi endale vajalikus valguses.

Mina ja minu mõttekaaslased läheme 18. augustil toimuvale volikogu istungile. Tunnetame vastutust oma valijate ees, samas jätkuvalt rõhutame, et võim Jõhvi vallas on ebaseaduslik.

Minu käest on viimasel ajal mitmel korral küsitud – millal algas Jõhvis kohaliku omavalitsuse allakäik? Arvan, et see juhtus 3 aastat tagasi ja peasüüdlane on Repinski. Kahjuks ei suutnud me ette näha, mis võib juhtuda, kui võimule tuleb Repinski. Peame endale nüüd tuhka pähe raputama, et nõustusime nn „välisjõhvikate” kaasamisega valla võimustruktuurides. Täna on täiesti selge, et valla juhtimises on Kaur-Konrad kõige nõrgemad lülid. Ja veel – Jõhvi tõestas, et armastusest vihkamiseni on vaid üks väike samm.

Paneb imestama, et uus spordikooli direktor on taas toodud väljast. Samas on vallamajast lahkunud mitmed võimekad spetsialistid, näiteks Riho Nõmmik ja Andres Toome.

Lõpetan hiljutise meenutusega uue abivallavanema Max Kauriga, kui pärisin tööstuspargi arendamise kohta. Sain vastuseks: „Mis sa sügeled, jäänud on kõigest 60 päeva” Nii vastasid Nõukogude armees viimase aasta sõdurid, kes ootasid teenistuse viimast päeva. Vallajuht peaks olema kõrgemal „dembli” mõttelaadist!

Aleksei Naumkin: Praegu on väga vajalik, et mitte ainult Rahandusministeerium vaid ka Juustiitsministeerium annaks oma hinnangu juunis toimunud võimuvahetusele. Tean, et rahandusministeerium on pöördunud Justiitsministeeriumisse. Loodan, et lähipäevil saame lugeda ka seda hinnangut. Teine asi on aga see, kas Niina Neglason aktsepteerib riigitasemel hinnanguid. Seni pole ta seda teinud. Mina olen otsustanud, et kohtuteed ma ei alusta. On teada, millise tempoga töötab Eesti kohtusüsteem. Pole mingit mõtet tulla võitjaks kahe aasta pärast, siis on kohalikud valimised juba ammu ajalugu. Teoreetiliselt loen ennast endiselt Jõhvi vallavolikogu esimeheks, kuid saan aru, et „revolutsioonäärid” ei anna mulle mingit võimalust oma kohustusi täita. Ja kindlasti ei võeta volikogu päevakorda minu umbusaldamist, mis peaks toimuma kõikide seaduslike reeglite järgi.

Vestles Jana Kuiv

Reklaam