Tartu Ülikooli Narva kolledži XII pedagoogiline konverents “Mitmekeelse hariduse arengusuunad Eestis” toimub hübriidkujul 25.-26. augustil 2021, pakkudes osalejatele nii ekraani taga kui ka kohapeal võimalust arutada mitmekeelse hariduse rakendamist puudutavaid aspekte, sh rääkida eesti keeletehnoloogia olemusest ja selle rollist ühiskonnas, teise ja võõrkeele õpetamise meetodikast, õpilaste toetamise tagamisest, õpetajate professionaalse arengu võimalustest ja paljust muust.

Pedagoogiline foorum kavatseb püstidada ja leida vastused aktuaalsetele küsimustele – mis kujul ja mis keeltes rakendub mitmekeelne haridus Eestis, milliseid õpetajaid vajab meie haridussüsteem selleks, et toetada lapsi, kes õpivad mitmekeelses klassis?

Konverentsi esimesel päeval tervitab osalejaid Eesti Vabariigi haridusminister Liina Kersna, kes teeb ettekande Eesti hariduse arengusuundadest ja vastab osalejate küsimustele. Konverentsi töö on korraldatud plenaarettekannete ja viie töösektsiooni ümber. Töösektsioonide teemadeks on „Alusharidus ja 1. kooliaste“, „Lõimitud aine- ja keeleõpe“, „Eesti keele kui teise keele õpetamine“, „Võõrkeelte õpetamine“ ja „Vene keele õpetamine“. Konverentsi raames toimub traditsiooniline üleriigiline poster-ettekannete konkurss. Tänavuse konkursi teema on “Bсё about keeleõpe”.

Seoses COVID-19 viiruse üha laieneva levikuga Eestis ootakse kohapeale osalejaid, kes on COVID-19 vastu vaktsineeritud või viimase 8 kuu jooksul läbipõdenud ja on valmis esitama vastavasisulise tõendi: immuniseerimispass või immuniseerimisteatis; läbipõdemise tõendamiseks positiivne SARS-CoV-2 RNA testitulemus, kusjuures testi tulemusest on möödas vähemalt 10 päeva.
Konverentsi korraldajad lähtuvad Vabariigi Valitsuse korralduses antud tingimustest, mis kehtivad konverentsi toimumise ajal.Allikas: https://narva.ut.ee/konverents2021/

Reklaam