18. augistil algas kandidaatide ja valimisliitude registreerimiseks esitamine oktoobris toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks ning esimest korda on võimalus seda teha valimiste infosüsteemi kaudu elektrooniliselt. Valimisliite ja kandidaate registreerivad valla ja linna valimiskomisjonid. 

Jõhvi vallas esimesena pöördus valimiskomisjoni poole registreerimispalvega Arthur Sepperni ja Allan Männi valimisliit Ühtne Jõhvi ja valimisliit Jõhvikad.

Jõhvi valla valimiskomisjoni 25. augusti otsuses on kirjas, et valimisliidu Jõhvikad moodustasid Nikolai Ossipenko ja Evelyn Danilov. Komisjoni otsusega on määratud ka valimisliidu Jõhvikd nimelühend – VLJ.

Kohtla-Järve linna valimiskomisjon registreeris 27. augustil valimisliidu Progress. VL Progress moodustasid Jelena Bezvoditskaja ja Maria Merkulova.

Eelnevaalt oli Kohtla-Järvel ametliku registreerimise menetluse teinud valimisliit Restart.

Selleks, et valimisliit saaks kandidaate esitada, tuleb esmalt valimisliit registreerida ja tähtaeg selleks on hiljemalt 2. september. Valimisliitudel tuleb sõlmida ka seltsinguleping, mis reguleerib liidu liikmete omavahelisi suhteid. Valijate nimekirjad lähevad lukku 17. septembril.

Panorama

Reklaam