Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kuulutas välja Jõhvi sõjaväelinnaku kunstikonkursi võitja, kelleks osutus OÜ Naalesk Kunst skulptuur nimega „Tasakaal”. Võistlustöö autorid on Jass Kaselaan ja Art Allmägi.

„Mul on hea meel, et lõpuks saab meil puhtalt funktsionaalseteks ehitatud kasarmute ja laohoonete vahel olema ka silmale ja mõttele puhkust pakkuvat kunsti. Võitjaks osutunud töö laseb minu hinnangul ennast igal meie tegevusvaldkonnaga kokkupuutuval inimesel isemoodi mõista ning seoseid enda jaoks luua. Võib olla läbi selle saame paremini hoomata ka enda rolli meie iseseisvana püsimises,” ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga.

Kunstikonkursi eesmärk on leida sobivaim kunstiteos Jõhvi linnaku väliterritooriumile administratiivhoone esisele alale. „”Tasakaal” eristus teistest konkursi töödest selgelt, sest julges pakkuda figuratiivset lahendust. Skulptuur mängib klassikalise heroilise ratsamonumendi mõttega, kuid lisab sinna sümpaatselt ka huumorit ja pehmeid väärtusi. Sõjaväelinnakus peaks just olema ka koht, mis meenutab, mille eest me tegelikult sõdime,” lisas Anneli Porri, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingust.

Kunstiteose asukohaks on Jõhvi sõjaväelinnaku peavärava lähedal staabi, sõdurikodu ja sissesõidutee läheduses asuv trasside vaba haljasala. Teos on valmimisel vaadeldav kõigile, kes sisenevad territooriumile ning teos saab olema vaadeldav ka tänavalt. 

Kunstikonkursile laekus seitse kavandit. Konkursi teise koha pälvis Arhitektuuribüroo MA OÜ (Liis Uustal, Egon Metusala, Mihkel Pajuste, Mariliis Kundla) teos „Kaitsekilp” ning kolmanda koha Kaidi Marii Kütti ja Rasmus Rattase teos „Austuse avardus”.

Esimese, teise ning kolmanda koha väärilised tööd valiti välja konsensuse alusel. Võistlustööde hindamisel hinnati kontseptuaalse idee selgust ja teose kõrget ja professionaalset kunstilist taset, lahenduse omanäolisust, uue kvaliteedi/väärtuse lisamist sõjaväelinnakusse, teose konstruktsiooni, materjali valikut, kestvuse ning hooldusega seotud praktiliste eesmärkide saavutamist.

Konkursi võitjalt tellitava teose maksumus on 63810 eurot ilma käibemaksuta. Preemiafondi kogusuuruseks oli 2750 eurot ning eripreemiaid välja ei antud. Kunstiteose hind on arvutatud vastavalt seaduses ettenähtud 1% ehitise maksumusest ning on kujunenud nii suureks kuna konkursi eelarves on kombineeritud mitme viimastel aastatel ehitatud hoone maksumused.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Reklaam