Lüganuse vallavolikogu kiitis 26. augustil heaks VKG plaanitava tselluloositehase eriplaneeringu algatamise. Kaks võimalikku planeeringuala jäävad VKG praeguste tootmiskomplekside lähedusse, lõplik vastus piirkonna sobilikkuse kohta peaks selguma kolme aasta jooksul.

Kuna eriplaneering on algatatud, järgmise etapina tuleb hakata otsima planeeringu tegijat ning KSH tegijat. Eriplaneering näeb ette ka terve rida muid protseduure.

Viru Keemia Grupp esitas Lüganuse vallale taotluse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamiseks juulikuus.

VKG plaanib tehasesse investeerida 800 miljonit eurot ning soovib seal tootmist alustada 2026. aastal. Eriplaneeringu protsess võtab ligikaudu kolm aastat.

VKG on planeeringu jaoks käinud välja käinud kaks tehase rajamiseks sobilikku ala, mis mõlemad asuvad ettevõtte praeguste tootmisala läheduses. Lähima majapidamiseni on tehase võimalikust asukohast ligikaudu 2,8 kilomeetrit.

On positiivne, et VKG on alustanud protsessiga altpoolt, esmalt kohaliku rahvaga arutades. Suuremat muret tunnevad tehase rajamise pärast naabervaldade elanikud. Näiteks Toila valla esindajad olid väga murelikud ja rääkisid sellest esimesel kohtumisel VKG esindajatega. Kokkuvõtte esimesest kohtumisest on avaldatud selles lehenumbris. Samas leiab ka järgmiste rahvakoosolekute graafiku.

VKG lubab Lüganuse vallale tselluloositehase ehitamise eest enam kui 125000 euro suurust aastatoetust. Lüganuse vald kinnitas, et tehase rajamine ei sõltu ettevõtte rahast, vaid eelmise algatatud eriplaneeringust.

Lüganusele kavandatava tselluloositehase eriplaneering kestab umbes kolm aastat ja selle käigus peakski selguma, kas ja millistel tingimustel on seda projekti võimalik keskkonnaalaselt ellu viia.

Jana Kuiv

Reklaam