Viru Keemia Grupp (VKG) tutvustab Ida-Viru elanikele tselluloositehase rajamise plaane. Eriplaneeringu algatamise otsustab Lüganuse vald, see oli ka põhjuseks, miks esimene koosolek toimus just seal.

Aa mõisa kogunes biotoodete tehase rajamise plaane kuulama umbes 30 inimest. Koosoleku moderaatori rolli võttis enda kanda Lüganuse vallavanem Andrea Eiche. Juba moderator sissejuhatavas kõnes oli tunda, et tegemist ei ole erapooletu koosoleku juhiga. Koosoleku osalejate seas oli neid kes häälekalt väljendasid negatiivset suhtumist tehase rajamisest, samas oli kuulda ka argumenteeritud poolehoidu. Küsimustes, mida esitati koosoleku moderaatorile ja VKG esindajatele kõlasid murenoodid – võimaliku tehase lähedus elumajadele, õhusaaste, oluline mõju keskkonnale.                       

“Tehas on kavandatud lähimatest elumajadest kaks ja pool kuni kolm kilomeetrit. Kui me tahame tootmist viia kuhugi, kus ei ela ühtegi inimest, siis sellist kohta, ma arvan, Eestimaal polegi olemas. Ilma inimesteta on rabad ja looduskaitsealad, aga sinna tootmist teha ei tohi,” ütles VKG juht Ahti Asmann.

Lüganuse vallavolkogu liige Marja-Liisa Veiser kommenteeris nädalalehele Panorama tehase ehitseplaane nii: “Meie regiooni arenguks oleks tehas kindlasti vajalik. Ressursid jäävad Eestisse”.

Tehase kriitikute argumendiks on võimalik elukohavahetus. Raske on vastuvaielda, kui pisarates vanaproua ütleb, et on juba kaks korda ettevõtluse eest põgenenud, elukohta vahetanud ja nüüd peab taas uuele elukohale mõtlema.

VKG on valmis Lüganuse vallale tehase eest isegi maksma, kuid vallal on ka kaalukamaid argumente. “125 000 eurot Lüganuse valla eelarves ei mängi olulist rolli. Lüganuse inimesi töötab VKG-s praegu 40 inimest, oleks hea meel, kui vähemalt need 40 inimest saaksid seal tööd. Aga ootame ära keskkonnamõjude hinnangu, siis same öelda valla lõpliku sõna”, kommenteeris  Lüganuse vallavanem Andrea Eiche.

Kas tehas ka tegelikult tuleb ja millist mõju see elanikele avaldab, selgub eriplaneeringu käigus, mille Lüganuse vald võib algatada juba augusti lõpus toimuvad volikogu istungil.

Regioonis toimuvad biotoodete tehase ehituse tutvustavad koosolekud veel:

6. septembril Kohtla-Nõmmel;

8. septembril Kohtla-Järvel;

9. septembril Toila/Saka.

Jana Kuiv

Reklaam