Olen juba harjunud sellega, et kohalik ajaleht Põhjarannik minu kohta enam midagi positiivset ei kirjuta. Olgu see siis esimese tänavaraamatukogu avamine Jõhvis, Heade naabrite päeva läbiviimine või purskkaevu ehitamine vanurite jaoks. Seevastu negatiivsete ja mind mustavatele artiklitele on sel väljaandel roheline tuli. Ja mida rohkem laimu ja valet, seda parem, ning põhjus selleks on ju ka olemas. Kirjutasin ju mina ükskord sama solvava artikli Facebooki leheküljele vastu, kus argumenteeritult põhjendasin Põhjaranniku erapooletuse puudumist. Siis oli reaktsioon samasugune nagu kõikidel inimestel, kellest nad ise nii halvasti kirjutavad või lasevad valetajatel ja solvajatel kirjutada.
Tegelikult ma ei poolda avalikkuse ees musta pesu pesemist, mis ei lahenda ühtegi probleemi ega vii elu edasi. Praegu on aga jutt mitte ainult minu solvamises, vaid kogu Jõhvi hooldekodu mustamises – nende inimeste solvamises, kes seal on töötanud ja töötavad. Närvilise õhkkonna loomises terves majas.
Alustaksin sellest, et kogu selle ebaseadusliku võimupöörde tegijad, uue nõukogu määrajad, tegutsesid ja tegutsevad ainult ühe ainsa eesmärgi nimel: võita eesseisvad valimised Jõhvis. Nende loogika seisneb selles, et saada Messurme Pissarevale hooldekodu töötajate ja elanike hääled. Vahetades välja päevakeskuse tubli administraatori Vladimir Derbuki, püüda ülemeelitada ka need eakad inimesed, et viimased hääletaksid valimistel nende poolt.
Kogu hooldekeskuse juubeliürituse ärakeelamine ja kogu see suur valetamine ongi valijate lollitamiseks. Paljud inimesed ei loe kõiki Põhjaranniku väljaandeid ja teevad seda spontaanselt, mistõttu ei pruugi nad lugedes Messurme Pissareva süüdistuste ja valetamise kohta vastuartikleid üldse lugedagi. Seega eesmärk on saavutatud. Ja nende valijate jaoks on Arthu Seppern pätt ja kaabakas!
Mul ei olnud soovi Messurmet solvama hakata, aga ajakirjandusest selliseid valesid lugenuna olen lihtsalt sunnitud oma vastulaused ütlema. Minuga töölepingu lõpetamine oligi kogu selle nõukogu vahetuse põhieesmärk, sest Jõhvi hooldekeskuse maine oli väga positiivne ja see õudselt häiris neid, kes verejanuliselt nõukogusse pürgisid. Silmapetteks kutsuti sinna ka Velli Naber ja Artur Põld, kes kindlasti selles musta pesu pesemises otseselt ei osalenud, vaid lihtsalt kuulasid, mida liidrid Roman Graf, Teet Enok ja Messurme Pissareva räägivad ning teevad. Kuna valimisteni on jäänud väga vähe aega, siis Arthur Sepperni mustamisega oli ja on väga kiire. Keegi neist eestvedajatest ei ole hetkegi mõelnud hooldekodu eakate inimeste peale ega selle töötajate peale.

Imelik matemaatika
Esimese asjana suurendasid nad oma populaarsuse tõstmiseks töötajate palkasid, et näidata, kui tublid nad on. Hooldekodu töötas kolm aastat selle nimel, et elanike arvu kasvatada 80-le, mis võimaldaks ka palgatõusu teha. Tegelikult on maja mõeldud 76-le kliendile. Keegi sellest seltskonnast ei ole hooldekeskuse eelarvesse tõsiselt süvenenud ja Messurme kirjutab ühtäkki lihtsalt nii, et Arthur tekitas hooldekodule 180000 eurot kahju. Ma tõesti ei uskunud, et Messurme nii rumal on. Sõltumatu audiitor kontrollib iga-aastaselt hooldekodu kõiki tehinguid ja mitte kusagilt selliseid summasid välja ei tule. Pearaamatupidamine on hooldekodul täiesti sõltumatu ja erapooletu ning kindlasti poleks selliseid kahjutekitamisi lubanud. Pigem võime rääkida suurest kokkuhoiust, mis tuli köögi käivitamisega. Jõhvi valla tellitud uuringus, mis maksis samuti vallale kopsaka summa, toodi esimese vajaliku toiminguna välja oma söökla või köögi avamine, mille eeldatavaks maksumuseks kirjutati 380000-400000 eurot. Minul õnnestus see käiku lasta ilma suuri kulutusi tegemata. Jõhvi remonti minevast põhikoolist saadi pliit ja katel, mida seal praegu ei kasutata, ning toitlustusjuhilt saiaküpsetusahi. Valla panuseks oli hiljem saadud 15000 eurot väikevahendite (nõud, potid jne) soetamiseks, mille kohta esitas hooldekeskus vallale vahendite kasutamise aruande.
Ei tahtnud sellest varem kirjutada, aga 2018. aastal, kui hooldekeskuse üle võtsin, oli maja pankrotti minemas. Vallaga tehti ebaseaduslikke tehinguid, millest ei teadnud ei vallavalitsus ega volikogu. See-eest Messurme Pissareva maksis nende saadud vahendite eest juba siis jõulupreemiat ja tõstis ka töötajate palkasid.
Mulle anti valla raamatupidamisest võlapaber – kui õigesti mäletan, siis 31000 eurole, mida olevat vald maksnud ettemaksuna. Kas keegi on kuulnud, et omavalitsus maksab kellelegi teenuste või tööde eest ettemaksu ?Pigem käib asi vastupidi. Hiljem selgus, et luba selliste tehingute jaoks raamatupidamisel ei olnud ja õiguslikku alust samuti. Seda tehti Messurme ning tollase valla ja hooldekeskuse raamatupidaja Ellu Bloki kokkuleppel ja vahendusel. Sai ju ka Ellu Blokk hooldekeskusest raamatupidamise eest oma teise palga. Sellest oli muidugi teadlik ka valla pearaamatupidaja, kes ei osanud mulle ühtki vallapoolset otsust näidata – peale kinnituse, et hooldekeskusele on need rahad üle kantud ja võlapaber ka juba minu nimele välja prinditud.
Nüüd aga nendest valedest lähemalt. Kõigepealt väide, et köök töötas ilma lubadeta. Enne köögi avamist tegi terviseamet põhjaliku kontrolli ja väljastas töötamiseks kasutusloa. Ega muidu poleks saanud söökla kolm aastat töötada ja veel toitlustada Jõhvi haigla kliente.

Eritoitlustus kabineti

Koolituste valedest kõigepealt see, et kõik töötajad läbisid enne atesteerimist hooldaja koolituse, välja arvatud need, kellel see luba oli olemas. Minu mäletamist mööda oli neid kokku vist 13 või 14 inimest. Koolituse, mis toimus koostöös Eesti Töötukassaga, rahastamine käis selliselt, et kõigepealt viidi koolitus läbi, maksti koolituse eest ära ja siis maksis Eesti Töötukassa omakorda koolituse hooldekeskusele kinni. Seega koolitus oli meie jaoks tasuta. See, et koolitusfirmal polnud litsentsi, on veel üks järjekordne vale. Seda firmat just sotsiaalkindlustusamet aktsepteeris, sest firmal oli kõikide koolituslubadega kõik korras ja koolituse läbiviijate hulgas olid ka näiteks Tallinna tervishoiu kõrgkooli õppejõud. See, et töötajad, kes pidid õpinguid jätkama tasemeõppes, sinna polnud saadetud, on järjekordne vale. Vastupidi – mulle helistas koolitusfirma direktor ja küsis, mis on juhtunud, et uus juhatus ei ole töötajaid nõus tasemeõppele, kus saadakse muuseas ka stipendiumi (300 eurot kuus), lubama.
Pärast sellist lausvaletamist tuleb mõelda, et sellised inimesed hakkavadki hooldekodu eakate inimeste eest hoolitsema!? Vallandatud nõudepesija rääkis, et uus juhatus laseb nüüd endile kabinettidesse köögist eraldi valmistatud roogasid tellida, sest uus juhataja ei söövat seda toitu, mida hooldekodu klientidele valmistatakse. Meil oli tehtud kodukord, et kõik töötajad võisid süüa lõunat, makstes lõuna eest kaardiga poolteist eurot. Kusjuures maksid kõik – nii direktor kui ka juhiabi või tavatöötajad. Ja toit oli täpselt sama, mida valmistati meie klientidele. See andis ka ülevaate köögi toidu kvaliteedist.
Edasi tuletan meelde, mida kirjutati Põhjarannikus uue hooldekeskuse juhataja leidmiseks. Nimelt, et juhataja peaks olema meditsiinilise kõrgharidusega spetsialist. Reaalses elus võeti aga tööle meister majoneesitehasest, kes on sotsiaalvaldkonnast väga kauge inimene. Seda oligi vaja selleks, et siis oleks nõukogu aktivistidel ja uutele valimistele pürgijatel võimalik ise juhtida kõiki toiminguid hooldekodus ning survestada töötajaid, kes ei taha valimistel  „õigeid valikuid” teha.
Mis puudutab Aleksei Naumkini solvamist ja materdamist hooldekeskuse kontekstis, siis mina neid intervjuusid pole kuulnud ega oska nende kohta midagi öelda. See, et Aleksei on hooldekodu jaoks midagi püüdnud ära teha, on tõsi, sest tema tõi majja näiteks sotsiaalministeeriumi töötajad, kes lubasid toetada Jõhvi vallavalitsust uute sotsiaalprojektide rahastamisel. See oleks võimaldanud veel remontimata ruumid korda teha ja maja tervikuna kasutusse võtta, mis ongi ühe valla ülesanne. Kindlasti peaksidki uued juhid kandma hoolt selle eest, et kõik Jõhvi sotsiaalvaldkonnaga tegelevad asutused korda saaksid, ja riigipoolset toetust on selleks hädasti vaja.
Minu üleskutse tulevastele rahvasaadiku kandidaatidele oleks lõpetada see mitte kuhugi viiv teineteise solvamine, valetamine ja valla maine mustamine. Selle asemel kirjutage, mida on teil pakkuda Jõhvi valla, sealhulgas Jõhvi hooldekeskuse maine tõstmiseks ja arendamiseks!
Palun vabandust hooldekodu pererahva ees, et neil tuleb minu pärast kogu seda ebameeldivat valetamist lehtedest lugeda ja et tänukirjad tublidele töötajatele jäid üle andmata!

ÕNNITLEN KÕIKI JÕHVI HOOLDEKESKUSE ENDISI JA PRAEGUSEID TÖÖTAJAID, SAMUTI MEIE TOREDAID HOOLDEKESKUSE ELANIKKE HOOLDEMAJA ASUTAMISE 25. JUUBELIGA!Tervist, hingerahu ja kõike seda, mis südame soojaks teeb ning tuju rõõmsaks muudab!

Arthur Seppern

Reklaam