Aastate jooksul on rahvastiku vähenemise protsess Eestis ja veelgi enam meie piirkonnas – Ida -Virumaal – progresseerunud.Olen mures oma kodupiirkonna saatuse pärast.Ida-Virumaa ei muutu ilmseltatraktiivseks paigaks noorte, haritud spetsialistide ja ettevõtjate jaoks, kelle valdkond on seotud kõrgtehnoloogilise või intellektuaalse tegevusega.Sellist negatiivset tendentsi saab mõista. Kui noored lähevad Tallinna, näiteks, kõrghariduse omandamiseks, siis suure tõenäosusega nad jäävadki Tallinna mitte ainult tänu suurema tööturule ja töökohtade olemasolule, vaid ka tänu meelitava infrastruktuurile, arengupotentsiaalile, võimalustele ning sündmusterohkema elule. Ettevõtte avamisel ei teki kellelgi kahtlust, et Tallinnas on nõudlus palju suurem, mis tagab edukama ettevõtlust. Väga vähesed inimesed peetavadperifeeriat kui perspektiivikaks kohaks kõrgtehnoloogiliste ettevõtete asutamiseks.EttevõtjanavalisinIda-Virumaa, täpsemalt Jõhvi valla, kuna see on minu kodu ning soovin tõsta selle mainetja perspektiivsust arendades innovaatilisel tehnoloogial põhinevat ettevõtlust. Ühesõnaga, ma ei ole meie ühtse kodu saatuse suhtes ükskõikne.

Kuidas on võimalik päriselt sellest olukorrast välja tulla?

Tegelikult on rahvastiku vähenemise probleem päris keeruline, mis nõuab kompleksset lähenemist. On vaja langetada kardinaalseid otsuseid ja kainelt olukorda analüüsida.Riigis praktiliselt puudub tööstus. Me ei tooda seda, mille järele on nõudlus ja mida võiks eksportida. Järelikult tuleb arendada tehnoloogiatööstust (näiteks vabrikud kaasaegsete arvutiprotsessorite tootmiseks, uusimad seadmed mistahes tööstusharude jaoks, elektroonika, biotehnoloogia, farmaatsiatööstus), IT-haru, mis eeldavad arvuteid ja haritud inimesi. Sellest järeldub, et läbimurdeks ja edu säilitamiseks ülemaailmselt nõutud valdkondades, teadmistes ja saavutustes on vaja investeerida teadusesse, haridusse, tõsta õpetamise taset. Sellega oleks võimalik tegeleda just Ida-Virumaal, asutades haridusasutusi, luues uusi perspektiivikaid õppekavasid, kõrvaldades seeläbi kvalifitseeritud spetsialistide puudumise probleemi ja kaasates investeeringuid, samuti motiveerides ettevõtteid tegema oma valikut Ida-Virumaa kasuks.Arendades perifeeriat haridus- ja ettevõtlusvaldkondades, lahendatakse rahvastiku vähenemise probleem automaatselt ja mitte ainult meie piirkonna kontekstis, vaid ka riigis tervikuna.

Üldiselt tooksin esile mitmeid punkte, mis tagaksid Jõhvi valla õige ja eduka arengu:

– Jõhvi muutmine kõrgtehnoloogiliseks tööstuskeskuseks (luua tehaseid kaasaegsete arvutiprotsessorite tootmiseks, uusimaid seadmeid mis tahes tööstusele, arendada elektroonika- ja biotehnoloogia valdkonda + infotehnoloogilise valdkonna arendaminemeie piirkonnas);

– tuleb rahastada teadust, haridust, tõsta õpetamise taset riigi ja KOV-i tasandil.

– haridusasutuste, uute haridusprogrammide loomine, mis suudaksid valmistada kvalifitseeritud spetsialiste tööks eespool nimetatud valdkondades.

Olen veendunud, et õige juhtimise ja rahastamise korral võib Jõhvi vallast saada Eesti tulevane innovatsiooni- ja kõrgtehnoloogiakeskus.

Reklaam