Eluaja jooksul on minuvanused, 50+ inimesed läbi teinud mitmesuguseid eri ajastute pitsereid kandvaid valimisi. Oma huvide esindaja valimine ei olegi nii lihtne, nagu esmapilgul tundub: iga valitav pakub läikiva lipsu ja ilukõne kõrvale muud ninni-nänni: sovietiajal mandariini ja suitsuvorsti, tänapäeval pastakaid, katuserahasid ning muid, peamiselt katteta lubadusi.

Jõhvis on olnud taasiseseisvumise järgse aja jooksul kaks suure tähega vallajuhti: Avo Keerme ja Tauno Võhmar. Pärast nende meeste lahkumist on Jõhvi äganud poliitmahhinatsioonidega ametisse määratud gastrolöör-vallajuhtide ja nende moodustatud valitsuste all. Küll on meid juhtinud Mäetaguse, Konju, Mustvee, Maardu ja Valga mehed, justkui omade seast poleks nii-öelda väärilist võtta. Millegipärast arvatakse, et mujalt tulnud inimesel on selgem visioon, kuidas Jõhvis elu käima peab. Kes teist, ausatest maksumaksjatest on aru saanud, mis on nende mustlaslaagrite ja nendega kaasnevate palaganide mõte? Teie elu paremaks tegemine? Öelge ausalt, kas teie elu on nende „tarkade gastrolöör-juhtide” all kuidagigi paremaks läinud? Oleme vabariigis kurikuulsad intriigide ja võimuvahetuste poolest. Enamus energiast, mis peaks minema rahva teenimisele, kulub kraaklemise ja löömingu saatel piruka jagamisele.„Salus populi suprema lex!” („Rahva hüve olgu kõrgeim seadus!”) kirjutas Cicero antiikajal. Need sõnad paigaldasin vallamaja portikusele. Julgen arvata, et need sõnad on tundmatud enamusele viimase aja Jõhvi „valitsejatele”.Poliitturistid – kaks eksvallavanemat ning üks eksabivallavanem, kellel puudub igasugune sisuline siiras suhe kohalike elanike ja eluoluga, žongleerivad taas meie, Jõhvi linna- ja vallaelanike maksurahadega. Ja taas on kohe-kohe uued valimised tulekul. Inimesed, minge valima! Ärge jätke minemata, kuigi tahtmine mitte minna ja käega lüüa võib olla suur! Saatku teid valikuid tehes Georg Orwelli kuldsed sõnad: „Inimesed, kes hääletavad hädapätakate, varaste, reeturite ja sulide poolt, ei ole nende ohvrid. Nad on nende kaasosalised.”

Järgnevalt ka mõned minu enda soovitused valimisteks:

1. Ärge valige poliiterakonda ehk parteid, sest nad teenivad eeskätt oma parteiladviku huve! Kohalikud valimised on neile statistikas väljenduv erakonna edulugu.
2. Ärge laske poliitikute ilusaid tulevikuvisoone kuulates end ära rääkida, vaid nõudke, et nad tooks välja konkreetseid tegusid, mida nad on seni meie linna või valla jaoks teinud! Poliitikutel on kalduvus endid võõraste sulgedega ehtida. Teod, mis tehtud Keerme või Võhmari algatusel, kirjutatakse häbitundeta enda saavutuste hulka.
3. Ära vali poliitturisti, kes on oma koduvallas kasutuks muutunud! Tal puudub kohaliku elu vastu vähimgi huvi – tema huvi piirdub endale kindlustatud ja hea sissetuleku tagamisega.

Kalev Prits

Reklaam