– Valimiste nädal algab esmaspäeval 11. oktoobril ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval 17. oktoobril 2021. aastal.

– Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääletamiseks peab olema vähemalt 16-aastane

– Valimisjaoskonna valik on paindlik – valija ei ole enam seotud kindla valimisjaoskonnaga ja saab oma valimisringkonna piires minna valima endale sobivasse jaoskonda.

– Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda kas elektrooniliselt või hääletada pabersedeliga jaoskonnas.

– Valimispäeval saab hääletada üksnes pabersedeliga ningsoovi korral saab pabersedeliga hääletades oma e-hääle tühistada.

– Hääletamiseks on vajalik KEHTIV isikut tõendav dokument. E-hääletamise puhul kontrolli üle oma ID-kaardi PIN koodide ja sertifikaatide kehtivus.

Ausad valimised on demokraatia alustala – meie kõigi ülesanne on selle eest seista!

– Ära kaota oma häält – ID-kaart ja PIN-koodid on iga inimese omand ning ei ole mõeldud jagamiseks.

– Valijal on õigus hääletada ilma surveta ja takistusteta, oma vaba tahte kohaselt. Valimisagitatsioon ei tohi kedagi häirida. Ükski inimene ei tohi tunda, et tal on kohustust kellegi poolt oma hääl anda.

– Iga valija hääletab ise ja kedagi teist selleks volitada ei saa. Kui valija ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit täitma, võib seda tema palvel ja juuresolekul teha teine valija, kuid mitte kandidaat.

– Igal inimesel on õigus juhtida tähelepanu hea tava järgimisele valimiskampaaniates ning viidata konkreetsetele tegudele, lubadustele või reklaamidele, mis hea tava põhimõtetega vastuollu lähevad.

– Ebaeetilise või korruptiivse käitumise ja tegevuse kahtluse korral teavita sellest politseid esimesel võimalusel – vihjeid saab edastada korruptsioonivihje@politsei.ee. Infot võib edastada nii eesti kui vene keeles, soovi korral tagame anonüümsuse.

– Kiireloomuliste ja vahetult toimuvate rikkumiste kohta palume teavitada numbril 112.

Rohkem infot PPA kodulehel:https://www.politsei.ee/et/valimised-2021

Reklaam