Kui Jõhvis avati esimene tänavaraamatukogu, mille autoriks oli Arthur Seppern või kui Arthur Seppernile omistati Kultuurkapitali  Aastapreemia, siis nendest sündmustest Põhjarannik püüdis mitte kirjutada. Nüüd kui on valimised ukse taga,üritab ennast erapooletuks pidav ajaleht  „Põhjarannik“ mitte sümpatiseerivad kandidaadid valijate ees võimalikult suurema poriga üle valada ja rajalt maha võtta. Kusjuures kasutab taktikat – teiste inimese poolt solvavate ja valelike arvamuslike artiklite avaldamisega. Nagu ma olen korduvalt maininud, inimeste poristamine ja musta pesu pesemine, pole minu teema. Samas endale pähe istuda ma ka ei lase. Igal kriitikal ja solvamisel peab olema ka piir. Hetkel on see piir ületatud ja ma olen sunnitud vastama. Alustaksin sellest, et kelle huve siis kaitseb meie „sõltumatu“ ajaleht Põhjarannik? Vastuse sellele küsimusele andis volikogu esinanine Niina Neglasson, kes ütles  otse välja, et Põhjarannik toetab neid! See tähendab, et Põhjarannik toetab „Jõhvi päästjaid“ ja Refotmierakonda. Näiteksajakirjanik Erik Kaldamängib ühes bändis reformierakonnast Aivar Survaga. Erik Gamzeev  küsis debattide ajal Jõhvi Keskraamatukogus Allan Männilt, et mis õpetunni ta sai kriminaalkaristusest. Erik Gammzeev aga ei küsinud Vallo Reimalt -kuidas ta läheb ühes nimekirjas kahe kriminaalselt karistatud  vägistajaga ja ühe KGB ohvitseriga, kes ilmselt ei tohikski valimistest osavõtta kui kandidaat. Või miks ei küsimud Erik Keskerakonna kandidaadilt Kerstin Oudeki Loonelt – mis õppetunni said tema noored parteikaaslased, kes on samuti jõudnud juba kriminaalkorras karistusi saada.  Erik Kalda kurtis, et ma ei ole vastanud Põhjarannikus avalikustatud Messurme Pissareva väljamõeldud süüdistustele. Erikule ega Messurmele ei tule pähegi, et just nemad,nende räpaste  artiklitega, on Jõhvi Hooldekeskuse ja Jõhvi maine pahatahtlikud kahjustajad ja eakate inimetse eest hoolt kandvate töötajate solvajad.Seda solki on Jõhvi Hooldekeskusele avalikkuse ette kallanud Põhjarannik juba Elle Seliverstova ajal ja keegi isegi ei suvatsenud vabandada Elle ees kui lõpuks selgus, et mingisugust süüd inimesel polnud. Kogu see tollane tsirkus oli välja mõeldud Elle vallandamise ja Messurme Pissareva tööle võtmise eesmärgil. Miks Põhjarannik praegu  ei karju, et Jõhvi Hooldekeskuses on alanud Korona kolmas laine ja 22 inimest on haigestunud! Milleks! Seppernit ju seal ernam ei ole. Muidu oleks see „Põhjaranniku“ esikaane järjekordne kuum uudis. Paraegu käib hooldekodus sotsiaaluuringute aeg, küsitlus, kelle poolt kavatsevad hoolealused ja personal hääletada nendel valimistel.Sepperni pooldajad on vallavanema õnnistusel päevapealt minema löödud ja need käivad mööda Töövaidluskomisjone. Edukalt toiminud hoolekandeasutus on muudetud Reformierakonna ja Jõhvi päästjate poliitiliseks punkriks. Minema löödi ka Päevakeskuse administraator Vladimir Derbuk ja nüüd jagatakse oma visiitkaarte ka puhtaks tehtud keldris eakatele, tehes selgitustööd keson kes ja kelle poolt tuleb oma hääl anda! Kogu minu mustamise kampaania  eesmärk on mustajatel selline, et valetadaja rääkida üks-kõik mida, las Seppern nüüd õigustab ennast. Kindlasti paljud ka usuvad  seda ja paljud kindlasti ei sattu lugemagi Sepperni vastulauseid.  Kõige masendavam on see, et kuulujuttude levitajad on ka nõukogu liikmed ise, kes selle asemel , et helistada Seppernile ja paluda objektiivseid selgitusi, räägivad oma tuttavatele, et Seppern on teinud hooldekeskusele suure tünga, lisades, et Messurmel on kõvad tutvused Tallinna prokuratuuris, tema vend on kohtunikja Seppern pannakse enne valimisi veel kinnigi! Nüüd sain kinnitust  nendele kuulujuttudele, et prokuratuuri on kiri tehtud, aga seda tuli teha selleks, et kuidagi õigustada valesti tehtud  vallandamine. Lepingus on selgelt kirjas, et kompensatsiooni ei maksta kui juhatuse liige on sooritanud kriminaalse süüteo! Sellepärast tuleb kasvõi näpust midagi välja imeda. Kõigepealt süüdistati mind avariiväljapääsu tegematta jätmises, kui selgus, et sellega pole Seppernilmingitpistmist siis mõeldi edasi, kuni jõuti sööklani välja. Kohe näha, et inimesed on majandamise küsimustesväga nõrgad. Võtku kätte Jõhvi valla poolt tellitud uuring ja lugegu sealt, mis oli kõige hädavajalikum hooldekodule majandusliku seisu parandamiseks. See oligi oma söökla või köögi käivitamine, mida me ka edukalt tegime. Nad isegi ei suvatsenud  vaadata majandusaasta aruannet, mis  kinnitab, et majanduslikult on hooldekeskus toimetanud väga hästi ja majandusnäitajad on iga aastaga kasvanud. See, et sisehoov sai valmis ja eakatele ning ka naaberkorteriühistute inimestel tekkis võimalus kasutada sisehoovi paigutatud trenažööre ning grillimise lehtlat oli samuti väga suur edasiminek. Eakad inimesed nägid ja väärtustasid nii hooldekeskuse personali kui ka valla head suhtumist nende igapäevaelu parandamisesse. Messurme rumal jutt raha raiskamisest purskkaevu rajamisel, mis sai leiva hinna eest(3900 eurot) inimeste silmarõõmuks püstitatud ei ole võrreldav  kalli 17 000 eurose purskaevuga linnapargis,mille kohta nüüd nad ise-  endale volikogus järelpärimisi teevad.Minu lahkumisel hooldekodust olid hooldekodu pangaarvetel 54 000 eurot. Kui mina võtsin Messurme Pissarevalt üle hooldekodu siis sain võlateatise 31 000 eurole, mis oli hooldekodu vallale võlgu! Pärast ebaseaduslikku nõukogu väljavahetamist „juuni pöörde“ ajalilma mõjuvate põhjuseta, mida aga seaduserikkujad Reformikad, Keskerakondlased ja „Jõhvi Päästjate“ eelkäijad siiski tegid, otsustati nüüd, enne valimisi, kiiresti tuua Hooldekeskuse nõukogu valimise pädevuse volikokku volikogu otsustada. Kusjuures ka praegused liikmed Messurme Pissareva ja Artur Põld on vormistatud nõukogusse kui vallavalitsuse esindajad. Kumbki pole vallavalitsuse liige ega ka vallavalitsuse  töötaja.  Jah, andsin oma vallandamise kohtusse, sest kompromisslahendit  vastu ei võetud!

Lõpetuseks  Jõhvi valla praegustele juhtidele –  vaadake palun peeglisse! Sellist vallandamist ja seaduse eiramist nagu Maris Toome ajal pole isegi Martin Repinski ajal toimunud. Spoordikooli juhi väljavahetamine ja võõra inimese sissetoomine,  Päevakeskuse juhi väljavahetamine, vallakunstniku vallandamine ja šantazeerimine ( kui ei nõustu Ekrega valimistele minema, siis töölt minema, mida tehtigi. Peale selle heideti ka EKREST välja.Hooldekodu Seppernit toetava personali väljavahetamine. Vallavalitsuse töötajate ultimatiivne nimekirjadesse värbamine,kes ei tule – töölt minema! Selline on libavalitsuse käitumine enne valimisi!Edasi vaataks peeglisse – kas mitte Jõhvi vallavanemei sõida tööautoga  endise haridusministri eeskujul ja ei vea oma sugulasi tööajal ajades oma isiklikke asju?Kes maksis oma erakonnakaaslasele lõpetamata tööde ja praagi eest 80 000 eurot?Kes kandis ilma vallavalitsuse ja volikogu loata 17 000 eurot spordiklubile toetust?Kes nihverdas valla raamatupidamisega ilma vallavalitsuse ja volikogu nõusolekuta raha ettemaksuna hooldekeskusele võlgu,seda veel enne Sepperni ametisse asumist hooldekodusse (31 000 eurot)? Kes tellis mõttetuid ja  kalleid(20000 euroseid) uuringuid Pargikeskuse ehituse kohta?Kes raiskas maksumaksja sadu tuhandeid eurosid Eesti Põhikooli kolimisega Eesti Energia endisesse hoonesse, selle asemel, et kasutada juba kasutatud kutsekooli vabanenud odavaid  ruume?

Vot sellised on „Jõhvi Päästjad“,  Reformierakondlasedja nende koalitsioonipartnerid maksumaksja raha laristajad Keskerakondlased. Põhjarannik võiks aga oma esilehe nurka panna oma lemmikute Reformierakonna ja „Jõhvi Päästjate“  logod

Selline on minu vastus ja minu isiklik ARVAMUSLUGU.

Head tervist ja õigeid valikuid valijatele soovides!

Arthur Seppern

Reklaam