Juba mitmendat aastat liigub Eestis koolist kooli, lasteaiast lasteaeda põnev kostümeeritud kuju – Keskkonnake. Tegemist on MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni ühe projektiga, mis väljendub teatraalses ja õpetlikus vormis. Tuntud õhtujuht Marko Pille vist oma õiget nime enam ei mäleta, sest nüüd on ta teada-tuntud Keskkonnake. 23. novembril jagas Keskkonnake jäätmete sorteerimise alaseid teadmisi Sillamäe lasteaias Pääsupesa, lisaks jätkus tal aega ka üheks õppetunniks Sillamäe Eesti põhikoolis.

Sillamäe lasteaia Pääsupesa juhataja Marika Priske „leidis” Keskkonnakese, nagu on praegu tavaline – interneti lainetel surfates. Lasteaia juht märgib, et suureks üllatuseks oli talle mitte ainult Keskkonnakese valmidus tulla Sillamäele, vaid täiesti tasuta õppetundide läbiviimine.

Väikestele lastele teadmiste edastamiseks on vaja leida erilised lähenemise võimalused. Teatraalsus ja mängulisus on seejuures väga tähtsad. Keskkonnake on just selline tegelane, kes jääb lastele hästi meelde. Mängujuhi pikaajaline kogemus aitab tal lastega lihtsalt elavat kontakti saavutada.

Marika Priske märgib, et juba kohtumise esimestest minutitest alates suutis Keskkonnake leida lastega ühise keele – koos vaadati lühikest videolõiku ja siis asuti jäätmeid sorteerima. Keskkonnake näitas, kui palju inimene tegelikult erinevaid jäätmeid „toodab”. Jäätmete näidised andsid võimaluse rääkida nende mõjust loodusele ja vajadusest pakendeid sorteerida.

Sillamäe lasteaed Pääsupesa osaleb programmis „Roheline lasteaed”, seega Keskkonnakese külastus oli igati õigustatud. Lasteaial ei ole nii palju eelarvelisi vahendeid, et soetada värvilisi plastikust jäätmekaste. Ent koos õpetajatega meisterdasid lapsed ise kaste, kuhu jäätmeid koguda. Nii saab jäätmete sorteerimine juba varajasest lapsepõlvest igapäevaseks tegevuseks.

Selle aasta sügisel otsustati, et ka sügislehtedest võib loodusele kasu olla. Osa riisutud lehti pandi kompostikasti, nii saab kevadel jätkata omaenda rohealal taimede istutamisega. Osa riisutud lehti jagati linna koduaedade pidajatele. Lasteaiast Pääsupesa ei läinud sel aastal ühtki sügislehte enam jäätmejaama, rääkis Marika Priske.

Keskkonnake esines lasteaias Pääsupesa kahe etendusega, siis aga jätkas Sillamäe Eesti põhikoolis.

Keskonnakese jaoks on sellised väljasõidud täiesti tavapärased, kutseid koolidesse ja lasteaedadesse on väga palju. Samas on tal oma sõnum ka täiskasvanutele. Näiteks räägib ta plastiku lagunemisest looduses, milleks kulub väga palju aega – plastpudeli puhul umbes 80–100, kilekoti puhul 20–50 ja mähkmete puhul umbes 500 aastat. See veel ei tähenda, et plastik täielikult kaob. Plastik laguneb algselt väikesteks mikrotükkideks ja tuul kannab neid tükke laiali. Kui need satuvad vette, siis lõpuks joome seda vett ka ise. Isegi erinevad filtrid ei suuda mikroplastikut välja filtreerida.

Keskkonnake räägib ka praegu eriti aktuaalsel teemal, milleks on maskid. Kuhu visata maskid ja kiirtestid? Koroonaviiruse leviku tõttu ja valitsuse soovitusena on hakatud kandma aina rohkem ühekordseid kaitsemaske, kummikindaid ning tegema ühekordseid kiirteste. Viiruse tõkestamiseks on see hädavajalik, kuid meie loodusele võib see olla hävitav ja loomadele surmav. Paraku ei ole plastikust maskide asendamiseks täna veel häid alternatiive, kuid seda olulisem on olemasolevaga vastutustundlikult käituda. Maskid, kiirtestid ja teised isikukaitsevahendid tuleb visata segaolmejäätmete mahutisse, kuid seejuures on veelgi olulisem küsimus, et kuidas neid visata. Selleks, et maskid tuule või loomade tõttu lendlema ei läheks, on parim, mida teha saame, isikukaitsevahendite eraldi kogumine kile- või paberkotti ning alles seejärel need kinnises kotis mahutisse paigaldamine. Kui vahendite kokkukogumine ei ole alati võimalik, tuleks need asetada vähemalt suletavasse konteinerisse ning kindlasti tuleks vältida isikukaitsevahendite ja kiirtestide viskamist pealt avatud mahutitesse, kus nendega kokkupuude või nende lendlema minek kõige tõenäolisem on. Aasta tagasi läbi viidud uuringute käigus selgus, et kogu maailmas kasutatakse igas kuus kokku 129 miljardit maski, mis tähendab, et ühes minutis on see arv kolm miljonit. Ühe näomaskiga võib merre sattuda kuni 173 000 mikrokiudu päevas.


Larissa Kaljurand

Toimetuselt:

Sillamäe lasteaia Pääsupesa juht Marika Priske on vastavalt siseministeeriumi käskkirjale (nr 1-3/88, 22.10.2021) autasustatud kodanikupäeva aumärgiga. Marika Priske on 2021. aasta kodanik. Õnnitleme Marika Prisket kõrge tunnustuse eest!

Reklaam