Jõhvi vallavolikogu esimees Vallo Reimaa postitas sotsiaalmeedias mõtiskluse uuele Jõhvi staadionile legendaarse kergejõustiklase Heino Lipu nime andmisest. Postitus tekitas põgusa vaidlemise, kuid mitte nime teemal, vaid idee autorsuse üle. Kes ei tahaks olla selles olulises küsimuses pioneer?

Nädalaleht Panorama palus Vallo Reimaal kommenteerida, milline on omavalitsusele kuuluvatele objektidele teiste nimede paneku kord.

Esmalt märgib Vallo Reimaa, et Heino Lipu mälestuse jäädvustamisega tegeleb Heino Lipu Fond. Fondiga seotud isikud on seda mõtet arutanud ja tegid lõpuks Jõhvi vallavolikogule ametliku ettepaneku, sest neil on selleks kõige rohkem õigust. Muidugi ei ole välistatud, et eraisikud või mingid muud ühingud avaldavad (ja tegelikult on juba avaldanud) sama seisukoha. Volikogu saab aga päevakorda võtta ainult ametliku, antud juhul Heino Lipu Fondi avalduse. Siinkohal tasub meenutada Viljandi situatsiooni, kus paigaldati Jaak Joala ausammas. Ausamba paigaldus ei olnud kooskõlastatud isikutega, kellel olid õigused Jaak Joala nime kasutamiseks. „Jõhvis me sellist viga teha ei tohi,” rõhutab Reimaa.

Kuna ametlik Heino Lipu Fondi avaldus esitati Jõhvi vallavolikogule, siis menetleb seda esmalt volikogu spordikomisjon. Mingit reglementi nime andmisele kehtestatud ei ole. Vaja on lihtsalt objekti omaniku ehk Jõhvi valla nõusolekut oma objekti selle nimega nimetamiseks, täpsustab Reimaa. Kindlasti peavad kokku saama valla ja Lipu fondi esindajad, nii sünnib staadioni nimi.

Staadionile Heino Lipu andmine ei ole ainult bürokraatlik toiming, kui volikogu istungil pannakse otsus hääletusele.

On vaja leida sobiv aeg, et ka spordiaktiiv ja valla elanikud saaksid avalikul üritusel staadioni „ristimisele” kaasa elada. Reimaa arvab, et tseremoonia võiks aset leida järgmise aasta kevadel –

siis peaks kõik ehitustööd valmis saama ja vajalik inventar on ka soetatud. Loogiline oleks siduda staadioni „ristimine” olulise võistlusega. Selles osas saavad oma sõna öelda spordielu korraldajad.

Veel tuletab volikogu esimees meelde, et naabervallas Lüganusel pole samuti Heino Lippu unustatud. Maidla mõisaparki kerkib ülejärgmisel suvel kuulitõukaja Heino Lipu pronkskuju. Kuju püstitamise eestvedaja Ahto Paavo on seda mõtet peas kandnud juba üle 12 aasta. Kuju Maidla mõisapargis, kus alates 2009. aastast on peetud Heino Lipu mälestusvõistlust kuulitõukes, on plaanis avada tuleva aasta 21. juunil, mil tähistatakse Heino Lipu 100. sünniaastapäeva.

Vallo Reimaa lõpetab vestluse, tuletades meelde veel üht olulist fakti. Nimelt selgus, et Heino Lipp on 1940. aastal lõpetanud Jõhvi gümnaasiumi – nii tekkis otsene seos rajatava staadioni ja Heino Lipu vahele. Seega sain vastuse ka küsimusele, miks Jõhvi staadionile just Heino Lipu nimi tahetakse panna.

Jana Kuiv

Reklaam