Jõhvi vallavolikogu kinnitas komisjonide esimehed ja aseesimehed. Valimisliitu Jõhvikad esindav Evelyn Danilov valiti revisjonikomisjoni esimeheks, peale selle on ta veel kolme komisjoni aseesimees. Palusime Evelyn Danilovit selgitada, millised on volikogu komisjonide volitused ja võimalused?

Evelyn Danilov: Kuna töö komisjonides on väga oluline, siis meil on väga hea meel, et saame nendes tööd teha. Kuidas muidu me opositsiooni poliitikutena enda valijate eest seista saaksime? Kuna komisjonid on volikogule nö nôu andev organ, siis sõltub palju ka komisjonide otsustest.

Panorama: Kuidas on võimalik opositsiooni saadikutel töötada ja mõjutada komisjonide otsuseid?

Danilov: Eks komisjonides tuleb teha tööd. Sinna tuleb viia kõik enda mõtted ja teadmised. Kindlasti tuleb enda mõtete eest ka vajadusel võidelda. Nii ongi see töö vôimalik.

Panorama: Kui tähtis on revisjonikomisjon?

Danilov: Revisjonikomisjon kontrollib ja hindab vallavalitsuse, vallaametiasutuste ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla vara kasutamise sihipärasust. Samuti kontrollib ja hindab revisjonikomisjon vallaeelarve täitmist. Seega arvan, et revisjonikomisjon on väga oluline komisjon.

Vestles Jana Kuiv

Reklaam