Hiite Maja SA teatab, et on ilmunud uus Eesti pühapaiku, tähtpäevi, tavasid ja
rahvatarkusi tutvustav Hiiekalender 2022.
Kalendri kuupildid esitlevad Eesti looduse pühi paiku Harjust Võrumaani ja Virust Saaremaani. Kalendri oktoobrikuu lehel on jäädvustatud Jõhvi külje all asuv Tammiku hiis.

Tavaformaadis seinakalendri hästi loetavas kalendaariumis on ametlike tähtpäevade ja
kuufaaside kõrval põlised tähtpäevad koos tavade tutvustusega. Kasutatud on pühade ja kuude maakeelseid nimesid, samuti kohalikku ajaarvamist,
mille kohaselt 2022 on 10235. aasta.
Ainulaadne trükis sisaldab lisaks vanade puukalendrite eeskujul koostatud ruuni- ehk
sirvikalendrit, mis aitab määrata kuu pehmeid ja kõvasid aegu ning nende abil oma tegemisi paremini kavandada. Lisalehekülgedelt leiab juhised ruunikalendri lugemiseks, samuti selgitusi pühade ja pühapaikade tähenduse ja tavade kohta.

Kalendri koostaja ja fotode autor Ahto Kaasik on eesti vaimse pärandi ja looduslike pühapaikade uurija, tutvustaja ja mõtestaja.

Kuude kaupa leiab uues kalendris on jrgmised fotod ja püha paikade kirjeldused:  01 – Kastna hiiepärn, 2 – Otepää Pühajärv, 3 – Kolli Nuudaläte, 4 – Helme Orjakivi, 5 – Jägala juga, 6 – Ainja Sinejärv, 7 – Kiiu-Aabla Tittekivi, 08 – Rassi Hiieoja, 09 – Ahitsa Ahitsõ järv, 10 – Tammiku hiis, 11 – Kelu Hiiemägi ja tervendav kivi, 12 – Terikeste Mäesuitsu hiis.
Tammiku hiis asub Jõhvi külje all Pauliku külas Kaasiku teel. Hiide jõudnut ootavad ees teabestend piirkonna ajaloo ning hiie külastamise heade tavadega, looduslik kõnnirada, puude alla paigutatud istepingid, suur parkimisplats ning asfalteeritud tee maanteeni. Tammiku hiis on looduslik pühapaik tööstuspärandi haardes, mis hiite uurija Ahto Kaasiku sõnul koosnes kolmest eraldiseisvast hiiest, milleks olid Kuusiku, Lepa ja Salupea hiis. Pärast sõda rajati Tammiku kaevandus ja kolhoos ning üks osa jagati aiamaadeks ja loomade karjatamiseks. Teise ossa ladustati kaevanduse aheraine ning ülejäänud kohtadest kujunes aja jooksul prahivõserik. 2013. aastal kehtestatud Jõhvi valla üldplaneeringu alusel on Tammiku hiie põhjapoolne osa koos aherainepuistanguga kavandatud puhkealaks.

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja andmetel on Ida-Virumaa kihelkondades 32 püha paika – Iisaku kihelkonnas – 2, Jõhvi kihelkonnas – 13, Lüganuse kihelkonnas – 9 ja Vaivara kihelkonnas – 8. Iga püha kohaga on seotud ka huvitav muistend. Näiteks ühe muistendi järgi olla Kuremäe hiiemäe kuhjanud ja sinna tamme istutanud Kalevipoeg. Laagna hiiemäe otsas kuulutanud külatark tulevikku ja andnud muud head nõu.

Larissa Kaljurand

Reklaam