Jõhvi sõjaväelinnakus avati 16. detsembril Naalesak Kunst skulptuur nimega „Tasakaal“. Tegemist on esimese kunstiteoste tellimise seaduse alusel kunstikonkursi võitnud teosega, mis on avatud kaitseväe sõjaväelinnakus. Võidutöö autorid on Jass Kaselaan ja Art Allmägi.

„Jõhvi kaitseväelinnaku vanemana olen ma väga rahul, et edaspidi tervitab linnakusse sisenejaid pronksi pandud idee, mis sisenejaid mõtlema paneb. Meie roll sõdurina peab olema tasakaalus meie rolliga indiviidina, kogemused ja kogenenud inimesed tasakaalus kogenematutega, õpetamine õppimisega, kaitsmine kaitstusega, minevik tulevikuga ja nii edasi… Pronksi valatud idee paneb vähemalt mind selle tasakaalu tunnetamisele ja leidmisele mõtlema. Aitäh autoritele selle emotsiooni ja mõtte eest,“ ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga.

Monument on valmistatud traditsioonilises pronksivalu tehnoloogias. Skulptuur kinnitub betoonist postamendile, mis omakorda kinnitub betoonist vundamendile. Pronksist taiese eeldatav kõrgus postamendist on ligi 140 sentimeetrit ning postamendi eeldatav kõrgus on ligi 160 sentimeetrit.

Ratsamonument „Tasakaal“ kujutab hobuse turjal tasakaalu hoidvat last. „Kujutava kunsti klassikast laenatud motiiv on pööratud kaasaegsesse, erinevate tähendustasanditega vormi. Erinevalt traditsiooniliselt maskuliinsest teemakäsitlusest viitab „Tasakaal“ eelkõige ümbritseva maailma tinglikkusele ja haprusele,“ märkis võidutöö üks autoritest Jass Kaselaan.

„Monumendi peamiseks sõnumiks on see, et selleks et vältida konflikte, on oluline tasakaal ning selleks on olulised meie liitlased ja kaitsevägi. Ühtlasi on ratsaniku ja hobuse kujund antud võtmes vaadeldav millegi poeetilise, algse või ürgsena, sümboliseerides vabadust ja järjepidevust,“ lisas Kaselaan.

Kunstiteose asukohaks on Jõhvi sõjaväelinnaku peavärava lähedal staabi, sõdurikodu ja sissesõidutee läheduses asuv trasside vaba haljasala. Teos on vaadeldav kõigile, kes sisenevad territooriumile ning teos on vaadeldav ka tänavalt.

„ Kunstikonkurss kuulutati välja kunstiteoste tellimise seaduse alusel, mille kohaselt avaliku otstarbega hoone püstitamise, laiendamise või ümberehitamise puhul tuleb avaliku sektori hankijal korraldada kunsti tellimiseks avalik konkurss. Kunstiteose hind on arvutatud vastavalt seaduses ettenähtud 1% ehitise maksumusest ning on kujunenud nii suureks kuna konkursi eelarves on kombineeritud mitme viimastel aastatel ehitatud hoone maksumused. Teos väljendab Eesti Kaitseväele olulisi väärtusi ning selle kaudu innustab ajateenijaid, tegevväelasi kui ka teisi linnakus tegutsevaid üksuseid (sh liitlasi) õppimis- ja tegutsemistahtele,“ märkis RKIK kirde taristuportfelli juht Randel Lipp.

Tegemist on teise Riigi  Kaitseinvesteeringute Keskuse poolt väljakuulutatud kunstikonkursiga kaitseväe linnakusse. Esimene kunstikonkurss toimus selle aasta suvel, mille eesmärk oli leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Tapa sõjaväelinnaku kasarmute vahelistele rohealadele. Tapa kunstikonkursi võitjaks osutus osaühingu AB Ansambel maakunstiteos nimega „Õde ja vend“.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse teade

Reklaam