Jõhvi vallavolikogu liige Evelyn Danilov kasutas oma rahvasaadiku õigusi ja esitas Jõhvi vallavalitsusele arupärimise, kus palub vastata mitmele küsimusele, mis on seotud Jõhvi vene põhikooli kunstmuruga väljaku kasutamisega. Samal teemal esitasid vallavalitsusele teabenõude ka lastevanemad Teet Enok, Karin Tartlan, Aleksandra Kart, Dmitri Filippov ja veel mõned vanemad, kes ei soovi oma nime avalikustada. Nädalaleht Panorama tutvus mõlema dokumendiga. Loodame, et järgmiseks vallavolikogu istungiks koostavad vallavalitsuse ametnikud vastuse, mille saame samuti ajaleheveergudel avaldada.

Volikogu liige Evelyn Danilov märgib oma arupärimises, et laupäeval, 18. detsembril kell 10 kogunesid Jõhvi vene põhikooli kunstmuruga väljakule jalgpalliklubis Phoenix mängivad lapsed ning koos lastega olid seal ka treener Vlad Aga ja mõned lapsevanemad. Administraatori loal mindi väljakule, kus tehti mänguplats lumest puhtaks. Umbes 30 minutit pärast sportliku tegevusega alustamist keelati aga treeninguga jätkamine ära. Eriti kummastav on see, et väljak oli enne treeningut ja ka pärast treeningu katkestamist täiesti tühi, märgib Danilov. Selgus, et laste mängu keelas Jõhvi spordikooli direktori asetäitja majanduse ja arenduse alal Andrei Ojamäe.

Rahvasaadik Evelyn Danilov juhib vallavalitsuse tähelepanu mitmele tema jaoks olulisele asjaolule. Väljak oli lumest puhastamata, kuigi väljaku hooldamiseks on vald vajaliku summa eraldanud.

Jõhvi valla üheks eesmärgiks peaks olema terve ja aktiivne elanikkond. Antud situatsioonis oli tegemist Jõhvi valla lastega, kes leidsid ennast olukorras, kus Jõhvi spordikool, mille ülesandeks on lapsi igakülgselt nende sportliku kasvatuse ja arengu osas toetada, keelas neil treeningtegevuse sootuks. On täiesti arusaamatu, mis põhjusel ei pakkunud vallaasutuse esindajad mitte mingisuguseid lahendusi tekkinud olukorras, kus treeningu kulusid olid valmis katma nii jalgpalliklubi Phoenix kui ka maksumaksjatest lapsevanemad. Toimunu on pehmelt öeldes hämmastav, järeldab Danilov.

Lähtudes kirjeldatud situatsioonist esitab volikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees Evelyn Danilov järgmised küsimused: kelle käsul keelati treeningu toimumine ning millistele alustele tugines tehtud otsus; kuidas jagunevad tööülesanded Jõhvi spordikooli direktori ja asedirektori vahel? Vastusele palutakse lisada ametijuhendid. Kokkuvõtteks palub Danilov vallavalitsuselt konkreetseid ettepanekuid, et selline olukord enam ei korduks.

Et arupärimine puudutab otseselt Jõhvi spordikooli direktori asetäitja majanduse ja arenduse alal Andrei Ojamäe tegevust, siis kõlab arupärimises veel ka selline küsimus: millisele tasemele vastab Andrei Ojamäe haridus ning milline on tema eesti keele oskuse tase?

Samas toonis on lapsevanemad esitanud Jõhvi vallavalitsusele teabenõude. Lisaks Evelyn Danilovi kirjeldatud situatsioonile võime lugeda, et jalgpallinoored kogunesid organiseeritult individuaaltreeningule. Tegemist oli Jõhvi valla lastega, kes tegelevad sihipäraselt jalgpalliga juba mitmeid aastaid. Lapsevanemad on hämmingus, miks Jõhvi valla jalgpallilapsed ei saa Jõhvi spordiklubi treeneri juhendamisel kasutada Jõhvi valla tühjana seisvat spordirajatist isegi olukorras, kus Jõhvi valla maksumaksjatest lapsevanemad olid valmis seda oma kuludega katma, aga ei antud mingit võimalust. Lastevanematele on arusaamatu, miks munitsipaalasutuse esindaja ei pakkunud lahendust treeningu jätkamiseks. Näiteks ujulas või jõusaalis on kehtestatud tariifi alusel treeningute tegemine võimalik, kui need ei lange ajaliselt kokku sektsioonide või spordiklubide poolt broneeritud aegadega ja kui spordirajatis ei ole võistluste tõttu hõivatud.

Teabenõude esitanud lapsevanemad on valmis tõestama, et staadion ei olnud 18. detsembril kell 11.36 ühegi muu sportliku tegevuse tõttu hõivatud. Tühjast staadionist tehti fotod, millelt on ka näha, kuidas lapsed puhastavad mänguväljakut lumest.

Jalgpallilastele staadioni kasutamise keelamise juhtum, millele nüüd oodatakse vallaametnikelt selget vastust, on tegelikult laiema kõlapinnaga valla probleem. Segadust valla spordirajatiste hooldamise ja kasutamisega on esinenud ka varem. Sellest lihtne järeldus – mida selgemad on sportimisega seotud reeglid ja hinnakirjad, seda vähem juhtub arusaamatusi ning vasturääkimisi.

Jana Kuiv

Reklaam