Projektiideede festival – sellises formaadis toimus Jõhvi Vene Põhikoolis pedagoogiline konverents. Osalejatele tutvustati rahvusvahelist projekti “Ettevõtlik õpetaja”, mille eesmärk oli arendada riikidevahelist haridusalast koostööd. Projekti kaasatud õpetajad tegid lühikokkuvõtted uutest ideedest ja innovaatilistest lahendustest. Projekt sai rahalist toetust Euroopa Liidu programmist Erasmus+.

Osalejate hulgas olid Kohtla-Järve linna nelja põhikooli -Kohtla- Järve Maleva, Slaavi, Ahtme  ja Tammiku põhikoolid.                                                 

Konverentsi avas kooli direktor Irina Šulgina. Oma kogemusi ja ideid jagasid projektis osalenud viis õpetajat ja projektijuht Galina Safronova, kellel oli õnn selle projekti raames Firenzet külastada. Meie meeskond tutvus seal veedetud 14 päeva jooksul projektijuhtimise süsteemi ja  kaasava hariduse meetoditega, uute kaasaegsete internetiplatvormide ja teiste innovaatilise õppetöö meetoditega.    

Projektijuht Galina Safronova märkis, et 2021. aastal osales Jõhvi Vene Põhikool viies rahvusvahelises projektis: „Ettevõtlik õpetaja“, „ Teeme koos STEAM“, „DI.S.T.AN.C.E“, e-Twinning projektid „ Nooruses on Midase puudutus“ ja „ Hüppajate päev.

Galina Safronova rõhutas oma kõnes, et  rahvusvaheline e-Twinning projekt „ Nooruses on Midase puudutus“, millest võttis osa 18 kooli Eestist, Türgist, Rumeeniast ja Prantsusmaalt, sai kvaliteedimärgid Eesti ja Euroopa      e-Twinningukeskuselt. Tegemist on mahuka projektiga, mille raames osalesime kõikides projektitegevustes: veebikohtumistel, konverentsidel, inimõiguste teemalistel viktoriinidel, aruteludel ja foorumitel. Samuti kujundasime logo, osalesime interneti turvalisuse üritusel, koolide veebiesitlustel. Töötasime rahvusvahelistes rühmades Euroopa Liidu teemadel    „ Tervis“ ja „ Energia“, osalesime üritusel „Armastuse poeem“ ja aktsioonis „Tehnoloogiline kirjaoskus“. Õpilased tegid töö -Womens Rights -rahvusvaheliseks naistepäevaks 8.märtsil. Osalesime ürituse „Keskkonnakirjaoskus“ grupi „Mets“ töös, koostasime „ Õpilaste Midase deklaratsiooni“, tegelesime ettekannete ja e- raamatutega.  Eestis tunnistati meie projekt kahe teise kooli seas parimaks ja saime kõrgeimad võimalikud hinded. Rahvusvaheline projektimeeskond taotleb 2022.aasta e-Twinningu projekti Euroopa auhinda.Projektis „DI.S.T.AN.C.E“ oli põhieesmärgiks veebipõhise õppekvaliteedi ja efektiivsuse tõstmine ning loodusteaduste valdkonna veebiõppe uudse digisisu loomine. Selle projekti raames osales 6 meie kooli õpetajat töökohtumistel  Sevillas ja  Roomas.

Loodusloo ja geograafia õpetaja Inna Rubtsova rääkis konverentsil, et praegu on tal käsil kaks projekti.

Projekt-ekskursioon “Aia- ja pargiansambli Toila-Oru loodusmaailma omapära “, mis tegelikult on loogiline jätk konkursi võitjaks tulnud projektile “Toila – Eesti pärl”. “Ida-Virumaa Ettevõtlus 2020” nominatsioonis “Noorte ettevõtlik tegevus 2020” (korraldaja Ida-Viru Ettevõtluskeskus), mille kallal jätkub töö ka täna, õpetaja Ljudmila Zagorulko juhendamisel.“See projekt,” ütles Inna Rubtsova, “pakkus mulle huvi, sest mul oli juba väike kogemus loodusloo ja geograafia temaatiliste tundide läbiviimisel Eesti maalilistes paikades, kuid ma ei tahtnud sellega peatuda – tekkis soovharidusprotsessi mitmekesistada ning muuta seda huvitavamaks ja loomingulisemaks.“

9. “C” klassi õpetajate ja õpilaste loominguline rühm töötas projekti “Virtuaalne ekskursioon Lermontoviga seotud  paikadesse” kallal. Ja siin oli õpetaja-geograafi ülesandeks koostada koos õpilastega Mihhail  Lermontovi reiside kaart, et koguda teavet Kesk-Venemaa maaliliste paikadejamajesteetliku Kaukaasia salapärase maailma kohta. 

Konverentsil  sai ka sõna  eesti keele õpetaja Inna Gorbunova, kellel  on pikaajaline kogemus projektitegevuses.Eriti tähelepanuväärsed on l?imitud tunnid, mida tema kaheksanda klassi õpilased andsid algkooli õpilastele teemal „Muinasjutt on tarkuse varasalv“. Lapsed tutvusid muinasjututegelastega, lahendasid mõistatusi, mängisid liikumismänge. Inna Gorbunova ei andnud oma õpilastele mitte ainult võimalust end algkooli õpetajatena teostada, vaid lasi neil ette valmistada ja läbi viia tunni tulevastele õpetajatele- Narva Kolledži tudengitele. Kaheksanda klassi õpilased tutvustasid üliõpilastele Narva ajalugu, jutustasid huvitavaid Narvaga seotud legende, lugesid Narvale pühendatud luuletusi, valmistasid ette lühikesi stseene Narvast ja viisid läbi viktoriini. Nii õpilastele kui ka õpetajatele jäi meelde lõimitud veebitund „A.Puškini seos Eestiga“, milles Inna Gorbunova kasutas Quizziz internetiplatvormi. See võimaldas lisaks uue materjali selgitamisele ka mõne minuti jooksul tagasisidet saada ja küsitluse tulemusi analüüsida.

Nagu konverentsil teatati, toimusid intellektuaalsed ja tunnetuslikud mängud „Mis? Kus? Millal? ”, mille ettevalmistamise ja elluviimise eest vastutab alates 2007. aastast alaline juht Tatiana Laada. Ta kasutab erinevaid innovaatilisi õppemeetodeid. Pea igal aastal osalevad meie kooli võistkonnad piirkondlikel, vabariiklikel, rahvusvahelistel mängudel ja meistrivõistlustel, võites pidevalt auhinnalisi kohti.

 Galina Safronova tõdes: „On hea meel, et projektitegevuste vastu tunnevad huvi ka meie nooremad õpilased. Algkooli õpetajad viivad koos lastega läbi huvitavaid uurimistöid erinevatel teemadel.  Nii näiteks töötavad õpetaja Hiie Taklai ja teise klassi õpilased projektiga „Avasta vesi“. Selle projekti raames uurisid õpilased koos õpetajaga vee omadusi, vestlesid vee vajalikkuse teemal, viisid läbi katse „ Vee ringkäik taimedes“ ning korraldasid huvitava informatiivse ekskursiooni „ Eesti veekogud“.

Üldkokkuvõttes konverentsil esitleti 16 projekti, mis töötati välja ja viidi ellu rahvusvahelise projekti „Ettevõtlik õpetaja“ raames. Tegelikult on projekte meie koolis palju rohkem.

Väga huvitav oli e-Twinning projekt (algataja on kehalise kasvatuse õpetaja Viktor Predbannikov), milles osales 8 õppeasutust Eestist, Türgist, Hispaaniast ning mille eest saime Eesti Riikliku Agentuuri kvaliteedimärgi ja Euroopa  e-Twinningu kvaliteedimärgi.Projekti kallal töötamise ajal toimus õpetaja juhendamisel palju erinevaid põnevaid üritusi:  logo kujundamine, interneti turvalisusetunnid, viktoriinid, meistriklassid, konkursid. Projekti kohta koostati e- raamat.

Konverentsi lõpus kõlasid tulemused ja järeldused üldistusena.

Kaasaegne kool elab ja areneb dünaamiliselt muutuvas maailmas, mis seab kõigile õpetajatele väga suuri nõudmisi. Just SIIN ja PRAEGU vajavad lahendamist järgmised haridusülesanded: parandada teadmiste kvaliteeti, nii kontakt-  kui ka veebipühiseõppe tulemuslikkust, mis võimaldab tähustada õpilaste tegevust, avaldada oma loomingulisi võimeid, kujundada ETTEVÕTLIK elupositsioon“ TAHAN- SUUDAN-TEEN!“

Meie kooli õpetajad teevad kõik selleks, et meie õpilased muutuksid konkurentsivõimeliseks, edukaks, suudaksid end realiseerida ja saavutaksid erinevates valdkondades kõrgeima professionaalsuse. On ju meie kooli moto „Tähed süttivad siin!“

Panorama

Reklaam