Toila vallas toimub 2022. aasta kaasava eelarve menetlemine vastavalt volikogu poolt 28. Detsembril kinnitatud korrale. Kaasava eelarve suurus on 10000 eurot. Kaasave eelarve hääletus toimub kuni 16. jaanuarini 2022 infosüsteemis VOLIS. Hääletusest saavad osa võtta rahvastikuregistri andmetel Toila valla elanikud, kes on hääletuse päeval vähemalt 16-aastased.

Eelmise aasta 1. detsembriks laekus Toila vallavalitsusele 6 ettepanekut, millest komisjon otsustas hääletamisele saata kaks.

Kohtla-Nõmme kool soovib kaasava eearve summadega luua võimalus Kohtla-Nõmme kogukonnal värskes õhus kohtuda, pidada arutelusid, korraldada koolitusi, tunda rõõmu ühistegevusest ja liikumisest ning seeläbi koos kasvada. Tegemist on kogukonnaaia projekti II etapiga. Eesmärgini jõuaksime samuti koos kogukonnaga talgute käigus.

Valla elanikud Timo Lepsalu ja Urmas Randlaine soovivad kaasava eelarve summadega arendada Voka aleviku jõulinnakut. Projekti eesmärk on arendada Voka jõulinnakut, paigaldades sinna välitrenažöör „kükipink”, olemasolevatele street workout kompleksile täiendavad elemendid: ronimisköied, võimlemisrõngad, horisontaalköis koos postikinnitustega, poksikoti kinnitus, poksikott 100x30cm. See loob kohalikule kogukonnale erinevad võimalused treenimiseks vabas õhus ja selle tulemusena paraneb inimeste töövõimet nii vaimselt kui ka füüsiliselt ja alaneb stress.

Veel olid esitatud kaasava eeladve ideede konkursile, kuid jäid finaalhääletusest välja Julia ja Georgy Laryushinide idée rajada Järve külla laste mänguväljak, tantsurühma Minjoon idee paigaldada Kohtla-Nõmme rahvamajale uued välisuksed, Toila valla noortevolikogu ettepanekud rajada Toila alevikku koertepark ning Voka alevikku mini-skatepark.

Toila Vallavalitsus tänab kõikide esitatud ettepanekute eest ning jõudumööda tegeleb kõikide nende realiseerimisega kas täpselt vastavalt esitatud ettepanekule või kohandatult, arvestades laiemat avalikku huvi.

Larissa Kaljurand

Reklaam