Läinud aasta viimastel päevadel toimus Eesti Kultuuriministeeriumi juures asuva Ida-Virumaa rahvuskultuuride ühenduste ümarlaua koosolek, kus tehti kokkuvõtteid läinud aasta tegevusest. Laiema ettekandega esines ümarlaua esimees Aleksandr Dusman. Ettekannet täiendasid ümarlaua liikmed – seltside juhid.

Esmalt märkis Aleksandr Dusman, et möödunud aasta tegevused olid tihedalt seotud pandeemiast tingitud piirangutega. Üritusi planeerides ei saanud kunagi kindel olla, kas üritus üldse toimub või tuleb ettevõtmine taas edasi lükata. Mitmed Rahvusseltside Ümarlaua koosolekud toimusid virtuaalselt, mis kindlasti raskendas ürituste korraldamist.

Vaatamata piirangutele suutsid Rahvusseltside Ümarlaua liikmed korraldada 2021. aasta jooksul üle 200 rahvuskultuuriseltside ürituse ning umbes 40 ühistegevust viidi läbi piirkonna kohalikes omavalitsustes ja Eesti maakondades, samuti ka välismaal. Piltlikult öeldes tõi praktiliselt iga päev mingi kultuuriuudise, rõhutab Dusman.

Eelmise aasta märksõnadeks on: Rahvusseltside Ümarlaua väljasõidu koosolek Sillamäel; taasiseseisvumispäeva tähistamine Narvas 20. augustil; „Tutvu Eestiga” projekti raames õppereis Tallinnasse, kus külastati riigikogu ja Lennusadama muuseumit; Ida-Virumaa ja Harjumaa mittetulundusühingute koostööpäeva „Piirid ja paarid” korraldus ning traditsioonilise loomingulise festivali „Loomepada” läbiviimine. Ümarlaua liikmed osalesid ka üle-eestilisel rahvamajade konverentsil, mis toimus Jõhvi kontserdimajas.

Tänu Integratsiooni Sihtasutuse toetusele sai Rahvusseltside Ümarlaua alaline partner ja katusorganisatsioon Ida-Virumaa Integratsioonikeskus kaasaegse infotehnoloogia komplekti (videokaamera, Smart ekraan ja võimas printer).

Oma ettekandes tutvustas Aleksandr Dusman 2022. aasta tegevusi. Ümarlauda ootavad ees nii traditsioonilised üritused kui ka täiesti uued algatused. Jätkuüritusena on kavas edasi minna ühisprojekiga „Piirid ja paarid” – projekti esimesel etapil olid Harjumaa mittetulundusühingute esindajad kaks päeva Narvas ja Sillamäel, projekti teine etapp näeb ette ida-virulaste Harjumaa (Rae vald) külastust.
Juba on alanud ettevalmistus rahvusvaheliseks konverentsiks „Tolerantsus ja konfliktide ennetamine”. Konverents on kavandatud läbi viia käesoleva aasta augustis ja foorum toimub Narva-Jõesuus. Alanud aastasse jääb ka 2021. aasta kultuurifestivali „Loomepada” tutvustava filmi koostamise lõpetamine ja linastus. Võttegrupp on nn musta materjali ja intervjuud juba salvestanud. Praegu käib töö kaadritaguse teksti koostamisega ja lõpliku montaažiga.

2022. aasta on Ida-Virumaa Integratsioonikeskusele juubeliaasta, keskuse tegevuse algusest möödub 20 aastat. Jätkatakse ümarlaua liikmete juubelite tähistamiste ja väljasõiduistungitega. Uuel aastal on kavandatud väljasõidukoosolek korraldada Narva-Jõesuus.
See on ainult väike osa ümarlaua ühistegevustest. Lisanduvad üritused, mida kavandavad seltsid oma keskustes. Näiteks Sillamäe Ukraina kaasmaalaskond Vodograi jätkab pühapäevakooli programmidega. Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Seltsis on pärast pühi taas toimumas koori Orvokki ja tantsurühma Metsakukkat proovid ning kindlasti soovitakse osaleda 2022. aasta ingerisoomlaste laulu- ja tantsupeol, mis sellel aastal toimub Viljandis.

Larissa Kaljurand

Reklaam