Aasta tagasi tegi Virumaa koguja Samuel Golomb margikingituse Jõhvi rahva jalgpallimuuseumile – kümnel näituse lehel olid esindatud jalgpalliteemalised filatelistlikud väljaanded. 23. jaanuaril annetab koguja Golomb marginäituse Jõhvi Issanda Ristimise kiriku pühapäevakoolile.

Näituse „Õigeusk ja filateelia” idee tekkis juba aasta tagasi ning siis algas ka näitusematerjalide otsing ja valimine. Koguja Samuel Golomb eksponeerib oma uuel näitusel 11 riigi postmarke, plokke, postkaarte ja esimese päeva ümbrikuid. Kokku on näitusel ligi 100 erinevat postiväljaannet. Näituse koostamisel olid Golombile abiks kolleegid-kogujad Venemaalt, Ukrainast, Moldovast ja Transnistria Moldaavia Vabariigist. Näituse avalehel on aga Soome fotograafi Pirjo Honkasalo kujundatud postkaart Kuremäe kloostri vaatega.

Postmarkide motiivideks on põhiliselt kirikuhooned, ikoonid ja kirikutegelased. 2012. aastal ilmus Venemaa Posti väljaanne „Patriarh Aleksius II”. Teatavasti alustas Aleksius oma kirikuteenimist just Jõhvi õigeusu koguduses. Venemaa Post on 2004. ja 2015. aastal välja andnud kaks huvitavat margisarja „Venemaa kloostrid”. Ühel 2004. aasta postmargil ja väiksel poognal nimetatud sarjast on kujutatud Kuremäe kloostri vaated.

Eesti Post andis koostöös Eesti apostlik-õigeusu kirikuga 6. septembril 2013 välja Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku autonoomia 90. aastapäevale ja Tema Pühaduse oikumeenilise patriarhi Bartolomeuse visiidile pühendatud margiga kaunistatud postkaardi. Tervikasi on rahvusvaheliselt kasutusel olev filateelia termin, mis tähendab pealetrükitud maksetähisega postkaarti või ümbrikku, kus maksetähis omab nominaali või märget „Postimaks tasutud kõikidesse maadesse saatmisel” või „Postimaks makstud Eestis saatmisel”. Tervikasja kujundas Indrek Ilves.

Väga lai valik postkaarte erinevatelt kirjastustelt Eestis ja Venemaal on pühendatud Tallinna Aleksander Nevski katedraalile. Katedraal on kujutatud ka Poola 2006. aasta postmargil, mis ilmus sarjas „Euroopa pealinnad”.

Koguja Samuel Golomb on ka varem näidanud usuteemaga seotud postiväljaandeid. Kahel korral olid kirikuteemalised postkaardid Golombi kogust väljas Jõhvi Mihkli koguduses. Filateelianäitusel „Ruut 2017” esitas koguja Iisraeli-teemalisevõistluseksponaadi „Minu tähed Tooras”.

 Jana Kuiv

Reklaam