Eesti Rahvamajade Ühenduse (ERMÜ) esinduskogule esitati tunnustamiseks 59 kandidaati. Esinduskogu valis 11. jaanuaril neist konkursi „Kaheksakand 2021” nominendid ja laureaadid. Laureaadid avalikustatakse 26. jaanuaril Mustvee kultuurikeskuses. Nominentide hulka on jõudnud ka Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse kunstiline juht Kristo Kõrgnurm.

Rahvamajade Ühenduse algatatud konkursil jagatakse tunnustusi järgmistes kategooriates: „Aasta tegija”, „Noor tegija”, „Aasta tegu”, „Kaheksakand 2021” ja „Aasta koostööpartner”.

Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse kunstiline juht Kristo Kõrgnurm kandideerib tiitlile „Noor tegija 2021”.

Nominentide seast leiame mitmeid kultuurivaldkonnas väärikaid inimesi ja asutusi. Esindatud on kõik Eestimaa maakonnad. Näiteks „Aasta tegija 2021” tiitlile on nomineeritud Mulgi kultuuriinstituut, MTÜ Wäega Wärk, Läänesaarte Kammerorkester.

Kristo Kõrgnurme kõrval kandideerivad „Noore tegija” kategoorias veel neli noort kultuuritegelast – Paide teatri- ja muusikamaja kultuurijuht Mariliis Peterson, MTÜ Linnamäe Arenguselts projektijuht Kadi Paaliste, koostöövõrgustiku Kotus koordinaator Rasmus Onkel ja Rapla jazziklubi eestvedaja Sten-Olle Moldau.

Iisakust pärit Kristo Kõrgnurm on õppinud kultuurikorraldust Taanis. Tema Jõhvi tegemiste hulka kuuluvad Siiri Sisaski kontserdid Tammikus, Jõhvi lennupäevad, Jõhvi jõululaat.

Ida-Virumaa eelmise aasta kultuuriüritused „Kaheksakanna” konkursil sellel korral ei osale. Konkursile nomineeriti Väätsa rahvamaja projekt „Jõuluvaateaknad”, I Võro-Seto Noortefest, Oru kultuurisaali (Läänemaa) ehitus, Lutsu Teatri Seltsi (Põlvamaa) lõõtsamuusikal „Lõõtsajumal” ning Harjumaa Ääsmäe kärajamaja, kultuuri- ja kliimakeskus.

Jana Kuiv

Foto eraarhiivist

Reklaam