Kuni 8. Veebruarini saavad Lüganuse valla elanikud osaleda 2022. aasta kaasava eelarve hääletamisel. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht on rahvustikuregistri andmetel Lüganuse vallas.

Lüganuse valla kaasava eelarve menetlemise kord võeti Lüganuse Vallavolikogu määrusega vastu 17. juunil 2020.aastal. Kaasava eelarve summaks Lüganuse valla 2022.aasta eelarves on 20 000 eurot.  Kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 1. augustist kuni 1. septembrini  2021.

Tähtajaks laekus 9 ettepanekut. Kaasava eelarve komisjoni liikmed hindasid ettepanekute vastavust kaasava eelarve eesmärkidele ja analüüsisid nende realiseeritavust. Järgmisesse vooru pääses edasi 7  ideed. Kaks ideed ei vastanud tingimustele.

 Ettepanekud, mis lähevad avalikule rahvahääletusele:

Kiviõli Tuhamäe disc-golfipargi parendamine – Tuhamägede disc-golfipargi rada on mitmete tuntud Eesti mängijate poolt kiidetud ning populaarsus rajal suureneb iga aastaga. Tänased rajavahendid on amortiseerunud ning ei vasta enam disc-golfi harrastaja nõuetele ega vajadustele. Rajal olevad korvid vajavad välja vahetamist kaasaaegsemate Discraidi korvide vastu, mille viimistlus ja materjalide valik on paranenud ning konstruktsioon on ilmastikukindlam. Uute ja kvaliteetsemate korvide olemasolu ei too vallale lisa püsikulutusi ning annab võimaluse võõrustada mängu harrastavaid inimesi väljaspool valda ning ka maakonda. . Tegemist on „Championship” klassi korvidega, mis annavad võimaluse korraldada Euroopa, kui mitte maailmatasemel võistlusi

Terviklik liikumiskogemus – Eesmärk on luua Püssi linna, skatepargi lähedal olevale haljasalale 8-18 aastastele lastele ja noortele huvitav ja kaasakiskuv atraktsioon/väljak. kujunes Antud idee tuleneb otsesest vajadusest , sest olemasoleval mänguväljakul ei ole ruumi kõikide laste/noorte jaoks. Vanuseliselt suurematele lastele on vaja ka põnevamat ja “harivamat” kohta, kus ennast hästi tunda. Projekt on jätkusuutlik, sest edaspidi on võimalik väljakut arendada ja suurendada iga aastaselt, lisades sinna vastavalt vanuse gruppidele juurde erinevaid nn. atraktsioone. Rajatav “väljak” annaks noortele võimaluse tegeleda kehalise võimekuse tõstmisega, luua ühtekuuluvus tunnet, arendada noorte motoorikat ja kehalist võimekust ning tekitada võimalusi toimiva, huvitava ja arendava keskkonna loomiseks. Atraktiivne väljak suunaks noori vabas õhus viibima, aktiivset eluviisi harrastama, pakuks lapsele eneseületamise võimalusi ja oleks stimuleeriv ning kindlasti arenevad ka sotsiaalseid oskused. See kõik on oluline noore tuleviku jaoks. Väljakul võiks olla muusikapall (laetav noore enda telefonist ning muusika mängimiseks peab noor ümber palli jooksma) tross kahe posti/puu vahel, ronimistorud, ämblikuvõrk jne. Antud idee juures on üks kulu ja püsikulusid ei teki.

Tuleohutuskoolitus haagise soetamine MTÜ Purtse Vabatahtlik Päästele – Viimase 3 aasta jooksul on vallas toimunud ligikaudu 160 tulekahju. Paljud neist oleksid olnud välditavad või väiksemate tagajärgedega, kui inimesed oskaksid kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid. Hoolitseksid selle eest, et majapidamises oleks suitsuandur, korsten pühitud ning teeksid tuld hoones ja hooneväliselt nõuetekohaselt. Purtse vabatahtlik Pääste soovib soetada ennetushaagise koos varustusega ohutusalaste koolituste läbi viimiseks Lüganuse valla elanikele.  Püsikulusid vallale ei ole. Koolitused viivad läbi vabatahtlikud, kellel on selleks vastav pädevus.

Lüganuse kiriku jalakäijate sild – Lüganuse jalakäijatele mõeldud kirikusild vajab uuendamist. Silla puidust lauad ja piirded on väsinud. Ilmastiku mõjul on silla laudade otsad mädanenud, küljevõrk piirdena on kohati lahti ja väändunud, mistõttu silla ületus muutub järjest ohtlikumaks, eriti tehes seda koos väikeste lastega. Lisaks vajab sild valgustamist, kuna tänavavalgustus sinna ei ulatu ja õhtuti ning öisel ajal valitseb seal pilkane pimedus. Silla uuendamine ja valgustamine muudaks selle kasutajate jaoks oluliselt ohutumaks ja mugavamaks. Lüganuse kirikusilla uuendamine valla kaasavast eelarvest on vajalik, kuna tegemist on jalakäijate ja jalgratturite jaoks olulise ja teekonda lühendava ühendusega Lüganuse aleviku eri osade ja Püssi linna vahel, ning mõjutab tugevasti piirkonna asulate elanike autovaba liikumisvõimalust. Lüganuse kirikusilla renoveerimine püsikulusid ei suurenda ja on pikaks ajaks hea investeering.

Purtse mänguväljak – Lüganuse vallas võiks olla rohkem kaasaegseid mänguväljakuid/ronilaid. Ettepanek on rajada Purtse männikusse kogukonna lastele mänguväljak/ronila, mis oleks sobilik erinevas vanuses lastele. Mänguväljakuga lahendatakse probleem, kus ümberkaudsetel lastel on vähe nende eale suunatud tegevusi. Kasu saavad lapsevanemad, kellele avardub võimalus lastega vabas õhus rohkem aktiivselt aega veeta. Kaasaegne mänguväljak/ronila on hea visiitkaart noortele peredele, kes soovivad maale elama tulla ning tunnevad, et lapsed on siin külas tähtsad. Purtse männikus on ka skatepark ning tulevikus ka külakiik, mis loob õdusa keskkonna nii lastele kui ka tervele perele. Mänguväljak/ronila oleks üks osa tervikust, et saada männikust ilus ja põnev ajaveetmise paik.

Disc-golfirada Sonda – Sonda Kooli ees laiub vana kooli staadion, kuhu noortetoa projektiga on soetatud uued võrgud jalgpalliväravatele ja võrkpallivõrk. 2021 aastal puhastasid malevlased koolistaadioni jooksurada. Plaanide järgi kolib rahvamaja ja noortekeskus lähitulevikus koolimajja ning seoses sellega sooviks kooli staadionit laiendada mitmesuguste uute atraktsioonidega. Alustuseks on plaanis rajada disc-golfirada, mille  disc-golfikorvid asetseksid ka vanas kooliaias. Järgmises etapis võiks edasi liikuda lastele mõeldud madalseiklusraja rajamisega. Üldjoontes kujuneks ajapikku kooli staadionist vabaaja spordi harrastamise kohaks. Projekti tulemusena laienevad vabaõhu ja sportlike tegevuste valikuvõimalused, mille kaudu paranevad laste, noorte ja perede kehaline võimekus ning füüsiline ja vaimne heaolu. Peredel suureneb võimalus ühiselt oma kodu lähedal atraktiivselt aega veeta.

Uljaste järve rannaalad külastajasõbralikumaks – Lüganuse vallas asuva Uljaste järve külastab palju inimesi – nii turiste kui kohalike elanike. Murekohtadeks on RMK piknikualalt kehv ligipääs kaldale, kuhu võiks ehitada trepistiku, prügikastide/pinkide/riietuskabiinide nappus neljal põhi supluskohas (endistest paadisadamast välikohvikuni), loodusliku slipi kohendamise vajadus vana paadisadama juures. Korrastatud järve piirkond tõstaks Lüganuse ja Ida-Virumaa mainet ning oleks otseseks teguriks positiivse kuvandi loomisel. Püsikuludeks oleks tihedam tähelepanu rannaala korrastamisel. Rajataavate pinkide/prügikastide eluiga ca 10 aastat.

Larissa Kaljurand

Reklaam