2. veebruaril 2022 esmakordselt korraldati Virumaa Kolledžis robotite demopäeva. Robotite demopäeval esitleti Virumaa kolledži laborites olevaid Fanuc , Kuka ja ABB tööstusroboteid ning ettevõte DEMEK CNC OÜ tutvustas mobiilset robotit.  

Tallinna Tehnikaülikooli teadlased rääkisid oma ettekannetes robootika arengust ja tähtsusest tööstuses. Näiteks Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi lektor Margus Müür tutvustas robootika valdkonna arenguid. Tema kolleeg, Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna professor/arendusjuht Tauno Otto tõi esile robotite tähtsust tööstus 4.0 rakendamisel.

Robotite demopäeval ettekannetega esinesid ka Virumaa Kolledži teadurid. Virumaa kolledži doktorant-nooremteadur Karle Nutonen viis oma ettekandes kokku digitaliseerimise ja virtuaalreaalsuse.

Kolledži telemaatika ja arukate süsteemide töörühma lektor/VIDRIK arendusinsener Sergei Pavlov tutvustas Fanuc ja Kuka roboteid.

Veel tutvustati Demek roboteid ning ABB koostöörobotit. „Robotite kasutusele võtmine ettevõtetes lähiaastatel kindlasti suureneb, kuna robotid võimaldavad oluliselt kiirendada ja tõhustada tööstuses rutiinseid tööprotsesse,“ sõnas kolledži Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate Keskuse juhataja Heiko Põdersalu.

Toimunud demopäev näitas selgelt, et  kolledž saab olla ettevõtetele abiks vajaminevate spetsialistide koolitamisel ja robotite valiku, paigaldamise või tööle panemisega seotud ülesannete lahendamisel ettevõttes ka kohapeal. 

Larissa Kaljurand

Foto: Robotite demopäeval esitleti Fanuc, Kuka, Demec ja ABB tööstusroboteid.

Foto Dmitri Matveev (TalTech Virumaa)

Toimetuselt: Kohtla-Järve ja Jõhvi motiveerivad stipendiumiga TalTech Virumaa kolledži tublimaid üliõpilasi 

TalTech Virumaa kolledž koos Kohtla-Järve Linnavalitsuse ja Jõhvi Vallavalitusega kuulutasid välja stipendiumikonkursi kolledži üliõpilastele. 

Jõhvi valla stipendium antakse välja kuni kahele tudengile ning Kohtla-Järve stipendium kuni neljale rakenduskõrghariduse ja kuni kahele magistriõppe tudengile. 

Stipendiumi saaja kohustuseks jääb Jõhvis viia läbi ühes koolis loeng ning tutvustada läbi selle õpitavat eriala. Kohtla-Järve linn eeldab tudengi ühiskondlikku aktiivust ja soovib näha, kuidas tudeng plaanib panustada linna arengusse. Stipendiumite eesmärk on aidata kaasa üliõpilaste õpimotivatsioonile ning panustada kohaliku omavalitsuse arengusse.  

Stipendiumid antakse üle 22. veebruaril 2022 Virumaa kolledžis Eesti Vabariigi 104. aastapäeva aktusel. 

Reklaam