Pistikusse ühendatud elektrit tootev sein võib tulevikus katta ära lasteaia toiduraha päevamaksumuse ning vähendada vanemate poolt makstavat kohatasu. Lisaks on loodud lahendus esteetiliselt kaunis ning lahendab korraga ära kaks suurt teemat: fassaad saab korda ning seni kasutamata seinapind hakkab elektrit tootma (loe: raha teenima). Tulemuseks hoone väiksem süsiniku jalajälg ning kaitse kalli elektrihinna vastu.

Kohtla-Järve

Projekt valmis innovatsioonikonkursi raames Kohtla-Järve linna, teadus- ja ärilinnaku Tehnopoli ning Eesti roheidu GoVerticu koostöös. GoVerticu juhi Kevin Kuusiku sõnul tuleb tunnustada nii Kohtla-Järve linna kui Tehnopoli, kes nägid energiakriisi ette juba eelmise aasta kevadel. “Olime üks kevadise innovatsioonivooru võitjatest ning meil on hea meel teatada, et saime värkselt Eesti Energialt kätte liitumislepingu, et panna pistik seina,” rääkis Kuusik. “Vajame pinget seinakontaktis, mitte ühiskonnas.”  

Kuusiku sõnul on pilootprojekti raames tehtud tööd märgilised. “Kui me mõtleme, mis on võimalik, siis mina julgustan täna kõiki aktiivselt ja avatult kaasa mõtlema, sest Karukese lasteaia näitel võin kinnitada, et päikeseelektrit tootval seinal on võimekus tasuda vanemate eest tulevikus ära lasteaia toidukulu ning vähendada vanemate poolt makstavat kohatasu, mis on suured teemad alati olnud. Või siis katta osa hoone elektritarbimisest. Eks seda otsustab juba igaüks ise,” selgitas Kuusik.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Arenguteenistuse abilinnapea Riina Ivanova kinnitusel oli innovatsioonikonkursi eesmärk suurendada Kohtla-Järve linna ja tehnoloogiaettevõtete omavahelist koostööd ning toetada Kohtla-Järve linna ambitsiooni muuta linnakeskkond kaasaegsemaks, säästlikumaks, avatumaks ja sõbralikumaks – seda nii linna elanikele kui ka külastajatele. “Lisaks tõi innovatsioonikonkurss Kohtla-Järvele uuenduslikke targa linna lahendusi, tooteid ja teenuseid. Koostöö go verticuga on olnud meeldiv ja kindlasti täitnud seatud eesmärke. Vaatame tulevikku optimistlikult,” lisas Ivanova.

Targa linna innovatsioonikonkursi koordinaator Ida-Virumaal Olga Kurdovskaja rõhutas, et Tehnopoli eesmärk on aidata kaasa maailmamuutvale innovatsioonile ja tehnoloogiaettevõtlusele. “Just seetõttu olemegi asutanud innovatsioonifonde, millega anda hoogu ideedele, mis muudavad meid ümbritsevat keskkonda paremaks,” ütles ta. Kurdovskaja julgustab kõiki omavalitsusi innovatsioonifonde käivitama ja ettevõtjaid aktiivselt neist osa võtma. Sellised konkursid annavad lisaks rahalisele toetusele ka hea võimaluse jõuda arvukate huvigruppideni.

Eesti roheidu go vertic teeb fassaadid korda ning paneb seinad päikeseelektrit tootma. Eestis väljatöötatud ning patendeeritud (kinnitus)lahendus pakub kaitset elektri hinna tõusu vastu. Elektrit tootva seinalahenduse eluiga ning garantii on 30+ aastat ning keskmine investeeringu tasvusuaeg sõltuvalt hoonest 8-10 aastat. 

Kohtla-Järve innovatsioonifond käivitati 2021 aastal. Konkursi eesmärk oli muuta Kohtla-Järve linnakeskkond kaasaegsemaks, kestlikumaks ja inimsõbralikumaks. Selleks investeeris Kohtla-Järve linn 20 000 eurot keskkonda edendavatesse nüüdisaegsetesse targa linna ja rohetehnoloogia lahendustesse. Innovatsioonikonkurssi viis linna tellimusel ellu teadus- ja ärilinnak Tehnopol.

Tehnopoli ja GoVerticu teade

Reklaam