Ida-Viru keskhaigla oma meediaväljaannetele saadetud kirjas teatab, et seoses epidemioloogilise olukorra halvenemise ja koroonapatsientide arvu suurenemisega avati Ida-Viru keskhaiglas veel üks COVID-osakond, kus on viis voodikohta. Samal ajal ilmnes, et meedikute massilise haigestumise tõttu koroonaviirusesse sulges Ida-Viru keskhaigla statsionaarse taastusravi osakonna ja on sunntud edasi lükkama ka eriarstide vastuvõtte.

Veel üks COVID-osakond avati I kirurgia osakonna pinnal. Lisaks sellele suurendati intensiivravivoodikohtade arvu seitsmeni. Ida-Viru keskhaiglas oli 15. veebruariseisuga 40 koroonahaiget nakkusosakondades ja 5 vaba kohta ning 6 koroonahaiget intensiivraviosakonnas ja 1 vaba koht. Voodite täituvus ulatub 90 protsendini.

Samas haigestub üha rohkem töötajaid ning tööjõupuudus häirib oluliselt haigla tööd. Viimase kahe nädalaga on registreeritud 100 COVID-positiivset töötajat, lisaks sellele viibivad töötajad töövõimetuslehtedel ka muudel põhjustel. Ülemarst doktor Toomas Kariis mainis, et haigestunud on ka need töötajad, kellele on tehtud COVID-19 vaktsiini tõhustusdoos. „Siiski ei vaja keegi vaktsineeritutest töötajatest haiglaravi. Seni terved arstid ja tervishoiutöötajad teevad ületunde, töötavad oma võimekuse piiril“, täiendas ta.

Õenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja teatas, et õenduspersonali ei ole kusagilt juurde võtta. „Mõned keskhaigla osakonnad on sunnitud töötama väiksema personali koosseisuga. Meie olime sunnitud sulgema statsionaarse taastusravi osakonna. Arstide ja õdede haigestumise tõttu oleme sunnitud edasi lükkama eriarstide vastuvõtte, mille tõttu peavad patsiendid kauem ootama kohtumist erialaspetsialistidega“, lisas Verhovskaja ja juhtis tähelepanu, et patsientidel tuleb arvestada muuhulgas ka sellega, et kõnekeskuse personali haigestumise tõttu võib esineda häireid patsientide kõnede vastuvõtmisel.

Ülemarst doktor Toomas Kariis täiendas, et kiirema abi saamiseks pöörduvad patsiendid EMOsse, kus tekitatakse ülekoormust. Iga päev pöördub EMOsse üle 10 inimese üksnes selleks, et testida COVID-19 nakkuse esinemist. See toob kaasa pikad järjekorrad. Lisatööjõudu EMOsse keskhaiglal anda ei ole. „Kutsun kõiki üles suhtuma mõistvalt tekkinud olukorda ja taluma võimalikke ebamugavusi ning pöörduma erakorralise meditsiini osakonda eeskätt haiglaravi saamiseks“, lausus ta.

„Taoline olukord on meile uus, kuid Ida-Viru keskhaigla kollektiiv teeb pingutusi, et patsiendid saaksid jätkuvalt abi“, ütles juhatuse esimees Tarmo Tohver.

Panorama

Reklaam