Nädalalehe Panorama eelmises numbris avaldasime pikema intervjuu firmade N&V ja Ekovir omaniku Nikolai Ossipenkoga. Lugejate tagasiside oli positiivne – meid tänati selgituste eest, kuidas N&V ja Ekovir keerulistes ilmastikutingimustes tegelikult tegutsesid. Saime ka kriitilisi ja teravaid sõnumeid ning meid süüdistati isegi valeinfo levitamises. Otsustasime taas pöörduda Nikolai Ossipenko poole ja palusime täiendavaid kommentaare lume olukorra, teedehoolduse, jäätmete käitlemise ja „elanike” piketi kohta Kohtla-Järvel.

– Olime tunnistajateks piketile Kohtla-Järve linnavalitsuse ees. Teid ja linnavõime süüdistati tegevusetuses ja oskamatuses rohke lumega võidelda. Milline on teie hinnang sellistele protestiaktsioonidele?

– Selle aasta talvel ei räägi lumest vaid kõige laisem inimene. Kui kuuleme linna- või vallaelanikult nn kriitilist lumejuttu, on see täiesti loogiline. Kes ei tahaks pärast lumetormi juba varahommikul puhastatud sõidu- või kõnniteed näha? Tavalist inimest, olgu ta siis korteriühistu liige või individuaalelamu omanik, ei huvita, et riigis kuulutati välja eriolukord. Teda ei huvita, kellele kuulub üks või teine tee või ala. Olgu kohe puhas ja kõik!
Mainitud piketi korraldajad ei kuulu nii-öelda tavaliste inimeste hulka, sest nad teavad väga hästi taustainfot. Ent selleks, et tõsta oma populistlikku reitingut, kutsutakse mõttekaaslasi „rahva” meeleavaldusele. Paarkümmend häälekat meeleavaldajat arvavad, et neil on õigus rääkida kahe suure omavalitsuse kõikide elanike nimel. Nüüd on selge, et Kohtla-Järvel ja Jõhvis on omad „dispetšerid” ja „lumekoristusspetsialistid”. Piketi eesmärgid on valgete niitidega õmmeldud – vajadus häälestada inimesi negatiivsele lainele, viha külvamine ja tulevasteks riigikogu valimisteks boonuste korjamine. Need eesmärgid ei ole kuidagi lumekoristuse või jäätmeveoga seotud.
Õnneks suurem enamus Jõhvi valla ja Kohtla-Järve elanikke saavad aru, mis populistlikud loosungid maksavad. See nipp, lugupeetud piketi korradajad, ei läinud teil läbi!

– Samas otsustasid Kohtla-Järve linn ja Jõhvi vald määrata firmale N&V rahalise karistuse. Kuidas kommenteerite lepinguliste partnerite käitumist? Kas teie juristid võtavad ette trahvide tühistamise menetluse?

– Firma N&V esindus kohtus pärast lumetormi kohalike omavalitsuste töötajatega. Arutasime olukorda ja meile tuletati meelde lepingulisi kohustusi. Meie andsime aru, kuidas me eriolukorra tingimustes töötasime. Kohtla-Järve linnavalitsus ja Jõhvi vallavalitsus olid kohalike poliitikute surve all. Omavalitsuse juhid pidid „reageerima” – ei saa ju ühe-kahe ööga alla sadanud lumes Taevaisa süüdistada. Lihtsam on varahommikul pärast lumesadu nende tänavate nimed, kuhu lumemasin pole veel jõudnud, üles kirjutada. Peaks vist kriitikutele mõõdulindid kinkima, siis oleks selge, et ööga tuli maha 53 cm lund. Nüüdseks oleme omavalitsuste esindajatega kohtunud ja kõik ausalt ära rääkinud. Mis aga puudutab rahanõuete vaidlustamist, siis ma veel arutan seda küsimust oma ettevõtete juhtidega ja ka juristidega. Pole saladus, et 5000-6000 euro menetlemine juristide poolt võib minu firmale osutuda palju kallimaks väljaminekuks.

– Teie vastus viib järgmise küsimuseni. Meie vestlus toimub 15. veebruaril. N&V teatas, et ei ole välistatud olukord, kus teie firma loobub edasisest koostööst Jõhvi vallavalitsusega. Selle lehenumbri ilmumise päeval me näeme, et koostöö jätkub. Jõhvi vallavanem Maris Toomel nimetas N&V käitumist mänguks. Selgitage palun olukorda!

– Esmalt märgin, et me tõesti jätkame oma tegevustega Jõhvi vallas. Ühe hankelepingu tähtaeg lõppes 16. veebruaril ja juba järgmisest jõustus uus leping. Arutasime N&Vs olukorda ja jõudsime järeldusele, et keset talve ja veel päevapealt valla teede hooldamine lõpetada pole õige samm. Meie võitsime riigihanke ja teame, millise vastutuse me valla elanike ees oma õlgadele võtsime. 16. veebruarist jätkame ka külateede talvist hooldust.

– Seega on lepingud sõlmitud ja koostöö jätkub. Lepingutes on määratletud teed ja alad, mida peate haldama. Peaks ju kõik selge olema, kuid segadust territooriumite piiride ja omanikega on endiselt palju. Milles asi?

– Ühel päeval toimus minu tööruumis N&V juhtivate töötajate ja telefonioperaatorite nõupidamine. Valvetelefon oi nõupidamise ajal kogu aeg töörežiimis. Telefon helises iga minuti tagant. Pidime ühe töötaja kõrvalruumi suunama, et ta saaks kõnedele vastamist jätkata. Fikseerisime, et viie minuti jooksul helistati üle kümne korra ja kurdeti lumeolukorra üle kohtades, mida meie firma üldse ei halda. Kohtla-Järvel ja ka Jõhvi vallas on parajalt palju alasid, kus pole omanikku. Need alad ei ole meie lepingutesse sisse kirjutatud. Kunagi kehtestatud kinnistute piirid on mõnes kohas täiesti arusaamatud. Korteriühistu lükkab oma lume valla maale, meie traktor ummistab vallateed lükates korteriühistu ala. Ja selliseid näiteid on palju. On korteriühistuid, kes näiteks puhastavad platsi prügikonteinerite alalt lumest, kuid mitte selleks, et Ekoviri masin juurde pääseks, vaid selleks, et majaelanike autod saaksid nii-öelda lisaparkimiskohti.

– Peame taas küsima Ekoviri arvete kohta. Pärast lumetormi ei pääsenud jäätmeautod mitme konteineri juurde ja hiljem esitas Ekovir tühisõiduarve. Kuidas reageeris Ekovir korteriühistute pahameelele?

– Nagu ütlesin eelmises intervjuus, nii ka praegu – tühisõiduarved oli meie viga. Tunnistan seda ja vabandan oma töötajate väärkäitumise eest. Oleme kõik lumetormist põhjustatud tühisõitude arved annulleerinud. Samas olen tänulik korteriühistute esimeestele, kes andsid mulle olukorrast õigeaegselt märku. Meie vahel peabki olema mõistlik dialoog. Ühistutel on omad igapäevased mured, meil aga oma töö eripära. Palume ka meist aru saada – paneme välja märgid ja teavitame lumekoristuse aegadest, palume arvestada lumeolukorraga autode parkimisel. Isegi ähvardame trahvidega! Aga ikka ja jälle segavad pargitud autod lumemasina tööd või takistab ühistu poolt lükatud lumi jäätmeauto pääsu konteinerite juurde.

– Teie oponendid väidavad, et N&V on endale nii-öelda nii palju tööd rabanud, et enam ei käi jõud üle.

– Teate, meie pole metsast tulnud! Iga hankelepingu taga on minu meeskonna analüüs ja omavalitsustest teevad hankekomisjonid samuti konkursil osalejate valikul läbimõeldud otsuseid. Nendele, kes arvab, et oleme midagi „endale kokku rabanud” ütlen: kadedus ja viha on kõige halvemad isikuomadused! Ja veel soovitan kriitikutele, kes ei tea sellest teemast midagi, et istuge kodus ja keetke parem hapukapsasuppi! Ehk õnnestub see teil paremini!

– Ega inimene ainult toidust ja palgast ela. Mida sooviksite öelda oma firmade töötajatele? Need inimesed olid eriolukorras esirindel, olles valmis töötama lausa 24 tundi järjest.

– Olen siiralt tänulik N&V ja Ekoviri töötajatele, kes raskes eriolukorras oma tööülesandeid täitsid. Soovin neile ja nende lähedastele kannatust, jõudu, tervist! Olen tänulik kõikidele, kes sangarlikult töötasid. Meie inimestel polnud aega sotsiaalmeediasse sõimusõnumeid postitada – nemad pidid rohke lumega võitlema.
Kahjuks olid eriolukorra ajal meie lumemasinate juhtidest kümme haiged ja seetõttu töötasid nende kolleegid topelt koormusega. Soovin kõikidele kiiret paranemist. Loodan siiralt, et talv hakkab taganema ning juba varsti saame kevadisest koristusest ja haljastamisest rääkida.

Vestles Jana Kuiv

Reklaam