TalTech Virumaa kolledž ootab koolivaheajal 1.-4. märtsil gümnasiste ja kutsekoolide õpilasi piiluma tudengivarjuna sisse ülikooli igapäevaellu. „Päev ülikoolis võib muuta elu!” on kolledži ergutav sõnum julgetele tudengivarjudele.

Gümnasimide ja kutsekoolide õpilased saavad tulla kolledžisse üheks päevaks või valida mitu päeva erinevate erialadega tutvumiseks. Õppetöö koos tudengitega toimub tavapärase tunniplaani alusel. Keemiatudengid õpivad keskkonnakaitset, anorgaanilist ja füüsikalist keemiat ning IT-tudengid programmeerimist, inseneriinformaatikat ja ettevõtlust. Masinaehituse- ja energiatehnoloogia üliõpilaste tunniplaanis on raalprojekteerimine, praktiline füüsika ja tehniline mõõtmine. 

„Usun, et selline võimalus annab kooliõpilastele kindlust, mida eriala endast kujutab, aga ka selguse, mida õppimine ülikoolis üldse tähendab ja mille poolest see gümnaasiumist või kutsekoolist erineb,“ selgitas tudengivarju olulisust TalTech Virumaa kolledži õppedirektor Anu Piirimaa. 

Tallinna Tehnikaülikoolis teisel kursusel ärindust õppiv Helena Urbla käis samuti abituriendina tudengivarjuna sama erialaga tutvumas. „Kui ikka päriselt näed, kuidas loengud ja õppejõud välja näevad, saad hoopis teise pildi erialast. Minu jaoks pole tudengivarjude mõte see, et inimesed tuleks kindlasti valitud ülikooli õppima, vaid et nad saaks teha teadlikumaid valikuid, millega nad on pärast rahul,“ rääkis Helena.

Õpilasi võtavad vastu kolledži kolme eriala 1. ja 2. kursuse tudengid, kes tutvustavad lisaks tudengi argipäeva.

Tudengivari peab arvestama sellega, et õppetöö toimub kolledžis eesti keeles ja loengud on ajavahemikus kell 8.00-16.00.

Kuidas saada tudengivarjuks? Esmalt tuleb leida huvipakkuv TalTech Virumaa kolledži eriala, siis broneerida endale sobiv aeg. Peale seda tuleb oodata vähemalt kaks päeva kuni soovijaga vetakse ühendust. Enne varjupöeva oleks mõistlik valmistada ette mõned küsimused eriala ja õppimistingumuste kohta. Tudengivarju päeva lõpus täidetakse tagasiside küsimustik.

Vaid 1 päev tudengivarjuna annab hea ülevaate nii õppetööst kui ka elust ülikoolis. Kui seni on mõni eriala tekitanud küsimusi, siis just see on õige koht, kust neile vastuseid saada.

Larissa Kaljurand

Foto: 

Tudengivarjuks saab tulla Virumaa kolledžis nii keemia-, energeetika-, masinaehituse kui ka IT-tudengitele.  Foto TalTech Virumaa kolledž

Reklaam