Kohtla-Järve linnavalitsus ja ehitusfirma Revin Grupp OÜ sõlmisid lepingu Kesklinna põhikooli uue hoone ehitamiseks.

Kohtla-Järve abilinnapea hariduse ja kultuuri alal Kristiine Agu teatas, et linnavalitsus ja ehitusfirma Revin Grupp OÜ sõlmisid lepingu, mille alusel lammutatakse Kesklinna põhikooli vana hoone ja samale kohale ehitatakse uus koolimaja. Lepingus on määratud ka ehituse aeg, uus kool peab valmima 13. kuu jooksul lepingu allkirjastamise hetkest. Lähipäevadel algavad vana hoone lammutustööd, uusehituse algus peaks algama kahe kuu pärast.

Rakvere ehitusfirma Revin Grupp OÜ on saanud tunnustust elumajade renoveerimisega. Firma on ehitanud liginullenergia kuludega Rohuaia lasteaia-algkooli hoone Rakveres (2005), renoveerinud Vinni alevikus (Lääne-Virumaa) lasteaia kompleksi ja Rakvere Tervisekeskuse (2019).

Panorama

Reklaam