Tallinna ülikooli (TLÜ) juhtkond ja Ida-Virumaa ühiskonna-, kultuuri- ja hariduselu esindajad korraldasid kahepäevase kohtumise eesmärgiga arevdada koostöösuhteid kõrgkooli ja Ida-Virumaa erinevate organisatsioonide vahel.

Ida-Virumaa visiidi esimesel päeval tutvustasid Ida-Virumaa omavalitsuste liidu juht Eve East ja TalTechi Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht TLÜ esindajatele kolledži tegemisi ja väljakutseid. Lisaks tuli juttu Ida-Virumaa arengusuundadest ning piirkonna plaanidest õiglase ülemineku teemadel.

Üheks suureks Ida-Virumaa mureks on õpetajate järelkasvu ja kvalifikatsiooniga õpetajate puuduse. Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi direktori Ruth Shimmo sõnul soovib ülikool võimalusi leida, kuidas kohalikku õpetajaharidust edendamist toetada.

Kohtumisel jäi kõlama mõtte suurest õpetajate puudusest Ida-Virumaal, eriti loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. Selle valdkonna õpetajate koolitamise kompetents on Tallinna Ülikoolis olemas. Koostööpooled leppisid kokku, et kohtutakse veel eraldi, et mõelda võimaliku pilootprojekti arendamise peale.

Tallinna Ülikooli poolt tutvustasid tulevikusuundi rektor Tõnu Viik, ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht Aija Sakova ning avatud akadeemia juht Katrin Männik. Ülikooli esindajad rääkisid nii TLÜ ettevõtluskoostöö plaanidest kui ka mikrokraadidest.

Visiidi teisel päeval kohtusid ülikooli esindajad Narva linnavalitsuses linnapea Katri Raigiga, kes rääkis Narva linnast, kohalikust haridusstrateegiast ja sellest, kuidas mõjutab kohalikke pingeline rahvusvaheline olukord. Raik selgitas, et praegusel ajal tasub olla uudiste suhtes ülimalt tähelepanelik, sest valeinfot levib palju. 

Ülikoolil palus linnapea mõelda veel ka sellele, kuidas pöörata senisest rohkem tähelepanu venekeelsete ajakirjanike järelkasvule.

Larissa Degel, linnavalitsuse haridusteenistuse juhataja tutvustas linnaelanike peamisi täiendusõppe vajadusi. Kuna riigigümnaasiumide loomise tõttu on Narva linna haridusvõrk muutumas, siis on linna ootus teha senisest sisulisemat koostööd TLÜ haridusinnovatsiooni keskusega, et toetada kohalikke õpetajaid reformi üleminekul.

Narva Vaba Lava hoonet ning Ida-Virumaa loomemajandusklastrit tutvustasid Ida-Virumaa kultuurelu edendaja Piia Tamm ning ettevõtja ja Vaba Lava edendaja Allan Kaldoja. Piia Tamm tõi välja, et näiteks kohalik Viru Filmifond teeb väga aktiivset koostööd just Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudiga (BFM). Sellegipoolest nõustusid nii Tamm kui ka BFM-i direktor Birgit Vilgats, et loomevaldkonnas võiks regiooni koostöö ülikooliga veelgi tihedamaks ja sisulisemaks muutuda.

Samuti kohtus Tallinna Ülikooli delegatsioon Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele maja võimalustega. Eesti keele maja pakub kohalikele tasuta eesti keele õpet väga erinevatse vormides – kursused, keeleklubid ja keelekohvikud. Need õppegrupid täituvad kohalike õppijatega väga kiiresti.

Visiidi lõppedes külastasid ülikooli esindajad Tartu Ülikooli Narva Kolledžit, kus kohtuti direktor Marek Sammuli ja Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse koordinaatori Anne Kivimäega, et pidada ühiseid plaane, kuidas ühiselt akadeemilisuse teel edendada elu Ida-Virumaal. Seega võime Ida-Virumaa näitel rääkida ka kahe Eesti tähtsama kõrgkooli – Tartu Ülikooli ja Tallinna Üllikooli tõhusastkoostööst.

Larissa Kaljurand

Foto allkiri: Tallinna Ülikooli rektoraat Ida-Virumaal. Foto: Tallinna Ülikool

Reklaam