Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste eelarves on üheks kuluartikliks sporditegevuse ja -kollektiivide toetamine. Selle aasta kinnitatud eelarvetes jäi enamik linna- või vallavalitsusi eelmise aasta tasemele, kuid on ka erandeid. Nädalaleht Panorama uuris spordiklubide finantseerimisega seotud numbreid Narvas, Jõhvis, Kohtla-Järvel ja Sillamäel.

Kohtla-Järve linna haridus- ja kultuuriteenistuse abilinnapea Kristiine Agu märgib nädalalehele Panorama antud intervjuus, et Kohtla-Järve linna eelarvest spordiklubidele ja -koolidele toetuste andmist reguleerivad Kohtla-Järve linnavolikogu 26. augusti 2015. a määrus nr 72 ja Kohtla-Järve linnavalitsuse 15. septembri 2015. a määrus nr 11 „Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele noortespordi toetuse arvutamise juhend”. Toetuste andmise eesmärgiks on arendada harrastus- ja võistlusspordialast tegevust Kohtla-Järve linnas ning süvendada spordialaseid teadmisi, tagamaks Kohtla-Järve linna elanike, eelkõige laste ja noorte kehalist ja vaimset vormisolekut. Toetust antakse spordiklubidele ja spordikoolidele, kelle põhitegevuseks on spordi arendamine, ja kes korraldavad organiseeritud sporditegevust Kohtla-Järve linnas.

23. märtsil toimus Kohtla-Järve linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni koosolek, kus Kristiine Agu esines põhjaliku ettekandega, kus rääkis spordiklubide ja -ürituste rahastamisest. Kohtla-Järve linna veebipõhises sporditoetuste taotlemise keskkonnas on taotlused esitanud 26 mittetulundusühingut, keskkonnas on kinnitatud täisealiste harrastajate ja lapsevanemate või seaduslike esindajate poolt 1623 harrastajat. Noortespordi toetamiseks on linna eelarves ette nähtud 500000 eurot. Võrreldes eelmise aastaga pole see summa muutunud. Aastal 2022 moodustab toetuse arvestuslik määr ühe toetatava ja linna sporditoetuste keskkonnas kinnitatud harrastaja kohta 382 eurot. Noortespordi toetuse arvutamisel spordiklubile korrutati toetuse arvestuslik määr 382 eurot toetatavate harrastajate arvuga ja spordiklubi koefitsiendiga.

Kohtla-Järve linna spordi- ja vabaajaürituste eelarve moodustab 2022. aastal 65000 eurot. Spordiürituste eelarves on ettenähtud summa 7000 eurot ujumise algõpetuse programmis osalevate laste transpordikulude katteks, ligi 20 000 eurot moodustavad Narva jäähalli rendi- ja transpordikulud (jaanuari, veebruari ja märtsikuu eest), 2200 eurot läheb suusaradade hoolduseks ning 1800 eurot spordiportaalile SEKUNDOMER, 2060 eurot antakse sporditoetuste keskkonna halduskulude katteks. Kohtla-Järve koolispordi kuludeks on kavandatud eraldada 4000 eurot.

Spordiklubidele võistlustel osalemiseks antavate toetuste eelarve projekt moodustab 2022. aastal 60000 eurot ning on koostatud spordiklubide poolt esitatud taotluste alusel.

Jõhvi vallas vastavalt sporditegevuse toetamise korrale valla eelarvest makstakse toetusi järgmiselt: spordiklubi tegevustoetus (üldjuhul mitte rohkem kui 1000 eurot taotlejale); noortespordi tegevustoetus; treeneri töötasu toetus; spordiürituse läbiviimise toetus (kuni 500 eurot); võistlusel osalemise toetus (mitte rohkem kui 1000 eurot taotleja kohta); tippsportlase tegevustoetus (kuni 2000 eurot); preemia sportliku saavutuse eest (kuni 2000 eurot).

Kahjuks Jõhvi valla kodulehel spordiklubide toetuste jagamise lingi all puudub info jaotusest 2022. aastal. On vaid lingi pealkiri.

Hetkel on teadmata Narva jalgpalliklubi Trans finantsiline tulevik – sellest oleneb klubi osalus kõrgliiga turniiril. Narva klubi aasta eelarve on umbes 500 000 eurot. Sel aastal jääb oodatud mahus linna toetus (veidi üle 100 000 euro) saamata. Linna eelarves on FC Transi real ainult 43000 eurot. Tegelikult pole asi isegi rahasummas, vaid selles, kuidas Narvas klubi toetuse langust kommenteeritakse. Linnavalitsus väidab, et täidab volikogu otsust, volikogu aga pole senini vastu võtnud spordiklubide finantseerimise kindlat korda. Volikogu veeretab süüd linnaametnikke kaela. Narva volikogus arvatakse, et Transi juhatuses peaks olema mõni volikogu liige, sest siis saaks rahamured murtud. Samas unustatakse mainida,  et kaks-kolm linnavolikogu või -valitsuse liiget klubi juhtkonnas tähendavad ju uusi tasulisi kohti.

Sillamäe jalgpalliklubi Dina juht Nikolai Tostsev ütles, et tema juhitav klubi saab linnapoolset toetust samal tasemel, nagu see on olnud viimastel aastatel. „Raha on alati vähe. Mis on, see on,” nendib ta. FC Dina võimaldab treenida ja võistelda 70 lapsel. Lastevanemate osalustasu pole klubi juhtkond alates 2018. aastast muutnud. Vastavalt lapse vanusele on osalustasu 30-50 eurot kvartalis.

Jana Kuiv

Reklaam