Talv on andnud teatepulga saabunud kevadele. Koos soojemate ilmakraadidega teedel sulab lumi ja kaob jääkoorik. Möödunud talv võis küll rõõmustada lapsi ja suusasõpru, kuid teedehooldajatele oli see probleemne. Veel praegugi pole kõik teed korralikult lumest ja jääst puhtad. Nagu ütles Jõhvi abivallavanem Arvo Aller, on vallavalitsuse lootus päikesel ja sellel, et nädalaga saab loodus ise teehooldusega hakkama.

Kevadeti, kui sulab lumi ja jää, näevad autojuhid, millises olukorras on meie teed. Muutlik talve- ja kevadilm toovad teedele suurel hulgal auke. Vee jäätumine ja sulamine lõhub asfaltkatte. Auklikud teed on liikumiseks ohtlikud, masinad saavad kannatada ja tekivad avariilised olukorrad. Kevadel on omavalitsuse esmane ülesanne korraldada teeaukude remonti või nagu rahvas ütleb – teede lappimist. Mida varem sellega alustatakse, seda parem on teele ja transpordile.

Teehoolduse spetsialist Vjatšeslav Stankevitš märgib, et varakevadine aukude remont on üks vaheetapp Eesti teedehoolduses. Kuna praktiliselt igapäevaselt ilmamuutused jätkuvad, on kapitaalsemat teederemonti raske teostada. Teetöölised kasutavad mitut teehoolduse süsteemi. Kõige lihtsam ja odavam on aukude täitmine liiva, killustiku või muu freesmaterjaliga. Sellist meetodit kasutatakse peamiselt linnades. Kallim variant on aukude täitmine nii-öelda külma asfaldi või muude bituumensegudega. Kasutada võib ka eritehnikat, mis võimaldab auklikku teelõiku uue asfaltkattega asendada. Palju oleneb omavalitsuse rahalisest võimekusest, oma osa mängivad ilmaolud ning seegi, kas teehooldust pakkuval ettevõttel on vastav tehnika ja pädevad spetsialistid olemas.

Vjatšeslav Stankevitš jätkab, et OÜ N&V on teeaukude remondiga juba alustanud Sillamäel ja Narvas. Vastavalt Sillamäe linnaga sõlmitud lepingule, toimub aukude lappimine külma asfaldi abil. Eelnevalt augukohad kuumutatakse ja alusmaterjaliks kasutatakse emulsiooni asfaltbetoonist. Sellist tööd teevad erimasinad ja õpetatud spetsialistid. Hetke ilmaolud lubavad sellist tööd teha.

Jõhvi linna ja valla olukord on seni selgusetu. Pole üldse selge, millist teede aukude lappimise tehnoloogiat saab seal kasutada, ütleb Stankevitš. Varem sõlmitud lepingus oli märgitud vaid teeaukude lappimise üldine maht – 1500 m2 2022. aastal.

Kõikide küsimustega, mis puudutavad linna koristust ja selle teede remonti, peab pöörduma vallavalitsuse poole.

Kohtla-Järvel jätkab teede aukude remondiga munitsipaalettevõte OSK Grupp, selgitab Stankevitš. Linnas oodatakse väljakuulutatud hanke tulemusi, linn tellis teede nn kaartremondi. Selline remont eeldab suuremate teelõikude väljavahetamist, hanke summa on 180 000 eurot. Hankevõitja selgub pärast 4. aprilli.

Jõhvi autojuhtidele aga soovime kannatust ja ettevaatlikust, seni kui vallajuhid võtavad vastu mingi otsuse teedel tekkinud kevadaukude remondi korraldamiseks.

Andrei Ilnitski

Reklaam