30. märtsil toimunud Lüganuse vallavolikogu võttis vastu otsuse, mis muudab täielikult valla hariduasutuste võrku. Seda, mida kardeti kõige rohkem 2017. aasta haldusreformi tulemusena, on nüüdseks saanud reaalsuseks. Lüganuse ja Sonda koolid suletakse.

Lüganuse valla haldusterritooriumil tegutseb hetkel kaheksa alus- ja üldharidusasutust: Kiviõli I keskkool (põhikool ja gümnaasium), Kiviõli vene kool (vene õppekeelega põhikool), Lüganuse kool (põhikool), Sonda kool (lasteaed ja põhikooli 1. aste), Maidla kool (lasteaed-põhikool) ning ainult alusharidust pakkuvad Kiviõli linna lasteaed Kannike, Marjakese lasteaed ja Erra lasteaed. Lisaks tegutseb vallas kaks huviharidust pakkuvat kooli: Kiviõli kunstide kool ja Maidla huvikool. Lüganuse valla haridusvõrku ei ole aastakümneid muudetud ning see on jäänud ajale jalgu – nii saab lugeda 30. märtsil vallavolikogu poolt vastuvõetud otsusest.

Valla koolivõrku mõjutavad senised arengud ja demograafiline perspektiiv, samuti elanikkonna (sealhulgas laste arvu) vähenemine. See on omakorda põhjustanud koolide alatäituvuse ning seetõttu on vallal keeruline olemasolevat haridusvõrku üleval pidada. Lüganuse vallavolikogu koalitsioon on seisukohal, et koolivõrgu muudatused tagavad pädevad õpetajad, tugispetsialistid ja kaasaegse haridustaristu kõigile valla õpilastele ka tulevikus.

Vallavolikogu otsusega korraldatakse Lüganuse valla haridusvõrk ümber nii, et põhiharidust võimaldavad eesti õppekeelega Kiviõli I keskkool (säilitatakse ka gümnaasiumiklassid) ja Maidla kool ning vene õppekeelega Kiviõli vene kool; alusharidusega jätkavad Kiviõli linna lasteaed Kannike ja Marjakese lasteaed ning Maidla kooli lasteasutus õppekohtadega Maidlas, Sondas ning Erras. Lüganuse kool, kus praegu õpib 60 last, volikogu otsusega suletakse.

Ka teiste valla õppeasutuste tegevust muudetakse või reorganiseeritakse. Näiteks liidetakse Sonda kooli lasteaiaosa Maidla kooliga. Samas lõpetatakse Sonda kooli kooliosa tegevus. Erra lasteaed liidetakse Maidla kooliga. Maidla huvikool lõpetab selle õppeaastaga oma tegevuse iseseisva asutusena.

Kõige valusam otsus puudutas Lüganuse kooli, märkis nädalalehele Panorama volikogu liige ja hariduskomisjoni esimees Kaja Toikka. Tema arvates teeb vald karuteene mitte ainult ajaloolisele koolile, mis ehitatud vallaelanike poolt, vaid kooli sulgemine on ühtlasi samm külaelu hääbumise suunas.

Vallavalitsus lähtus oma eelnõus muudatuste põhjendustest, mis on toodud konsultatsioonifirma OÜ Cumulus Consulting koostatud valla haridusvaldkonna analüüsis. Lüganuse valla rahvas tegi haridusvõrgu olukorrale oma analüüsi – eelmisel aastal petitsioon Lüganuse Kooli toetuseks kogus elektrooniliselt ja paberil kokku 1386 allkirja.

Juba järgmisel hommikul peale Lüganuse vallavolikogu istungit kommenteeris koolide sulgemist Virumaa arvamusliider, ajaloolane ja Jõhvi volikogu esimees Vallo Reimaa. Reimaa kirjutab: „Haldusreformiteoreetikutele tuli siit ilmekas kinnitus, mis juhtub, kui sa asju väga valesti teed. Väiksema naabri liitmine uppuva laeva külge teatavasti seda laeva päästa ei suuda, küll aga viib väiksema naabri põhja kaasa”. Väga emotsionaalselt, teravalt ja ausalt kirjeldab Reimaa Kiviõli regiooni võitlust koolide säilitamise eest. Täiesti selge, et igal koolil on soov jätkata ning igal koolil on omd toetajad. “Just Kiviõli vene põhikooli üle viimine Kiviõli eesti kooliga ühte majja tegigi Lüganuse volikogul kõhu hirmust lahti. Nagu ka hääbuva gümnaasiumiosa sulgemine Kiviõli keskkoolis. Vabanenud oleks suur nõukogudeaegne koolihoone. Väiksema naabri koduaias laamendamiseks tõusid käed hääletamiseks palju kergemini”, kirjutab Vallo Reimaa.

30. märtsi õhtul toimunud Lüganuse vallavolikogu istungil hääletasid vallavalitsuse poolt pakutud haridusvõrgu ümberkorraldamise eelnõu poolt, mis näeb ette Lüganuse ja Sonda koolide sulgemise kümme volikogu liiget. Need olid Dmitri Dmitrijev, Jevgeni Korniltsev, Irina Minina, Jelena Ragni, Vladislav Lazarevitš, Arno Strauch, Laila Meister, Mart Kivistik, Katrin Proode ja Ülo Tuur.

Jana Kuiv

Foto Ferdinand Adoffi projekteeritud Püssi algkool. Rahvusarhiiv

Reklaam