Sportlasi ja spordiühinguid, kultuuritegelasi ja kultuuriühinguid toetav Eesti Kultuurkapitali maakondlike ekspertgruppide hinnangul jaotatakse kaks korda aastas toetusi erinevate ürituste korraldamiseks. Peale selle jagatakse ka individuaalseid stipendiume. 2022. aasta I jaotuse hindamisele esitati 169 projektitaotlust. Nädalaleht Panorama uudistas selle aasta I jaotust ning vestles mõne toetuse saajaga Jõhvis ja Kohtla-Järvel.

Ida-Virumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Ida-Viru maakonna kultuuri- ja spordivaldkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist. Selle eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp maakonna seisukohalt oluliste või traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist. Ekspertgrupi tööd juhib esimees Arno Rossman, veel kuuluvad ekspertgruppi Ago Gaškov, Gerli Romanovitš, Jana Unt ja Kärolin Kivestu.

Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi liige Kärolin Kivestu töötab Alutaguse huvikeskuses. Tema arvates on iga kultuurkapitali taotlusvoor omanäoline ning annab ülevaate maakonna spordi- ja kultuurivaldkonnast. Taotlusvoorudesse esitatakse alati projekte nii traditsioonilistest sündmustest kui ka uusi põnevaid algatusi. „Esitatud projekte hinnata on väga huvitav, aga samas ka väga vastutusrikas ning me proovime anda endast parima, et huvitavad projektid saaksid toetust ja väärt ideed ei jääks teostamata,” leiab Kivestu.

Kahjuks ei ole alati võimalik vahendite piiratuse tõttu eraldada küsitud täissummasid ning kõiki projekte toetada, kuid kindlasti on võimalik leida oma ideede elluviimiseks juurde ka teisi toetajaid, kes samuti õla alla paneksid. Selleks, et Ida-Virumaa jaoks olulised projektid, mis aitaksid säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Ida-Viru maakonna kultuuri- ja spordivaldkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist, saaksid toetust, kaalutakse hoolikalt iga esitatud projekti ning vahel tuleb otsuse langetamiseks ka päris tuliselt vaielda, märkis Kärolin Kivestu ja julgustas ka neid taotlejaid, kes selles jaotuses ilma toetuseta jäid, uusi projekte järgmistesse jaotustesse esitama.

Stipendiumi „Noor ja andekas Ida-Virumaa sportlane” saajate seast leiame poksija Stiven Aasa poksiklubist Järve Boxing, ujuja Violanta Gurjanova Jõhvi spordikoolist, kergejõustiklased Viktor Morozovi ja Anna Panenko Kohtla-Järve kergejõustikuklubist Atleetika, kegejõustiklase Savva Novikovi kergejõustikuklubist Visa, maadlejad Erik Reinboki ja Nikolai Tarassovi spordiklubist Kuldkaru.

Üheks stipendiumi saajaks oli Jõhvi spordikooli ja kergejõustikuklubi Visa esindaja Savva Novikov. Tema on 2020. aasta Eesti U16 meister poiste kolmikhüppes. Selle aasta Ida-Virumaa  lahtistel võistkondlikel karikavõistlustel saavutas Savva kaks esimest kohta meeste arvestuses – tõkkejooksus ja kaugushüpes. Savva Novikov ütles Panoramale, et 2022. aasta kultuurkapitali stipendium on juba teine selline materiaalne toetus tema sporditegevusele, ja lisas: „Loomulikult on mul hea meel. Toetus on väga vajalik, see on ka motiveeriv.”

Pärast põhikooli lõpetamist soovib Jõhvi põhikooli üheksanda klassi õpilane Novikov oma õpinguid jätkata Jõhvi gümnaasiumis IT-valdkonnas. Tal on ees ka ettevalmistused võistlusteks Prantsusmaal.
„Noore ja andeka Ida-Virumaa sportlase” stipendiumi suurus on 600 eurot.

Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp otsustas toetada mitmeid Jõhvi ja Kohtla-Järve kultuurisündmuste korraldajaid. Nii said individuaalse toetuse: Peep Peterson kitarripäeva korraldamiseks Jõhvi muusikakoolis, Eduard Zentsik isikunäituse „Ilu mõistatus” korraldamiseks ja Svetlana Vetrova nukkude isikunäituse korraldamiseks.

Toetused maakonnakeskuses

Kultuurkapitali toetusega saab osaliselt katta mitme traditsioonilise ja uudse ürituse korraldamisega seotud kulud. „2022. aasta I jaotusest leiame Alutaguse huvikeskuse, kes korraldab Iisaku lauluväljakul Ida-Virumaa folklooripeo Kirde-Killad ja EELK Simuna Siimona ja Juuda koguduse, kes korraldab kuuenda rahvusvahelise Gustav Normanni orelifestivali. Orelifestivali kontserdid toimuvad ka Jõhvi Mihkli kirikus.
Toetuse sai ka Eesti Hobikrossiklubi rahvusvahelise motokrossivõistluse „Kiviõli 2022” läbiviimiseks. Kindlasti on huvitavad Eesti Teatri- ja Draamahariduse Seltsi Kogukonnateatri „Minu Narva” etendused Narvas ning Jõhvis.

Kultuurkapitali toetus on abiks Jõhvi JK-le Noova kahe ürituse – Jõhvi Spring Cup ja Jõhvi lasteaedade turniiri korraldamisel. Jõhvi keskraamatukogu taotles toetust avaliku luule-, tantsu- ja muusikasündmuse korraldamiseks. Kultuurkapital paneb oma abistava käe alla mitmele Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse üritusele – 15. rahvusvahelisele harrastusfilmide festivalile „Laterna magica”, tantsupäevale „Oi lusti, oi rõõmu!”, laste ja noorte lauluvõistlusele „Jõhvi laulukevad 2022”.

Jõhvi Muuseumi Seltsil on kavas korraldada viies mälestuskonverents „Aleksander Tõnisson ja riigi kaitsetahe”. Jõhvi muusikakooli plaanides on klaveriõpilaste konkurss „Imitatsioon”.

Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse juht Anne Uttendorf on palju aastaid teinud koostööd Eesti Kultuurkapitaliga, pea igas kvartalis tuleb keskuselt või sellega seotud ühingutelt kolm-neli taotlust. „Kultuurkapitali kohta saab öelda ainult kiitvaid sõnu! Nende toetustel seisabki kogu Eesti kultuur. Me peame aru saama, et taotlustest tulenev nõudlus ja reaalne toetuste võimalus ei saa kunagi olla tasakaalus,” ütles Anne Uttendorf. Veel rõhutas kultuuriasutuse juht, et kultuurkapitali asjaajamine ja projektide menetlemine on igati taotlejasõbralik. Taotlus- ja aruandlusvormid on loogilised ja arusaadavad. Internetipõhine projekti esitlemine on abiks kulude eelarve koostamisel. Eriti tähtis on ka see, et alati võib loota asjalikule konsultatsioonile.

Kohtla-Järve huvitavad projektid

Kultuurkapitali toetusega toimub mitu huvitavat kultuuri- ja spordisündmust Kohtla-Järvel. Näiteks Kohtla-Järve gümnaasiumis lavastavad abituriendid näidendi „Virumaa Dekameron”, Kohtla-Järve Kunstnike Ühendus kavandab suurejoonelise näituse ja Ida-Virumaa kunstnikke ühendava kunstipäeva.

Kunstnike ühenduse juht Aarne Hänni rääkis Panoramale projekti „Kunstipäev” ideest. „Korraldame Vallastel juba kolmandat korda Virumaa kunstnike ühist ettevõtmist, mis koosneb kahest osast – välitelgis näitame oma kunstitöid ja samas merekaldal loome uusi teoseid. Kunstipäeva korraldamisel ja läbiviimisel osalevad peale Kohtla-Järve kunstnike veel meie kolleegid Narvast, Sillamäelt ja Kiviõlist. Kultuurkapitali toetusega saame soetada lõendid, see peaks motiveerima kunstnikke meie ettevõtmises osalema.”
Kohtla-Järve Kunstnike Ühendusega on liitunud 27 kunstihuvilist. Ühendus esitas I jaotusvoorus kaks projekti, lisaks koostas veel Aarne Hänni neli erinevat näituseprojekti.

Kohtla-Järve kultuurikeskus on ette valmistanud raamatu „Tantsujuhiks sündinud”, mis läheb trükki.
Sellel aastal sai toetuse veel Kohtla-Järve Maleva põhikool rahvusvahelise lasteraamatupäeva tähistamiseks. Kultuurkapital toetab osaliselt ka Kunstiühingu Vestervalli näituse läbiviimist Kohtla-Järvel.

Äsja toimunud naisrahvatantsurühma Tammiku juubelikontserdi korraldamisse andis kultuurkapital samuti oma panuse – toetati kontserdi videograafia tegemist.

Jaotuskavast leiame spordiklubi Järve ja nende poolt korraldatava Piret Niglase suusakrossi ning Richard Roodeni mälestusvõistluse. Spordiklubi Kuldkaru rõõmustab meid kahe rahvusvahelise turniiriga „Aeg olla tugev 2022” ja „Alutaguse Mõmmi 2022”.

Jõhvi spordisõpru ootab ees legendaarse kergejõustiklase Heino Lipu mälestusvõistlus ja kergejõustikuõhtu „Heino Lipp 100”. Kultuurihuvilistele pakub kindlasti rõõmu kogukonnateatri Tuum lavastus „Naised ja numbrid”, mida etendatakse Jõhvis.

Sama pikk ja väärtuslik on toetuste nimekiri Alutaguse, Lüganuse ja Toila vallas ning Sillamäe ja Narva linnas.

Kultuurkapitali kohaliku ekspertgrupi toetuste jaotuskava näitab, kui mitmekesine on regiooni spordi- ja kultuurielu. Siin on omal kohal suurvõistlused ja festivalid, teatrietendused ning folklooripärandi säilitamine. Enda maitse järgi leiab spordi- või kultuurisündmuse nii eakam kui ka noorem inimene.
Spordi- ja kultuuriürituste korraldamisel ei saa kultuurkapitali toetus olla ainsaks finantseerimise allikaks. Kindlasti on määravad ka omaosalus, kohaliku omavalitsuse toetus ja lahkete sponsorite abi. Mitmed kulud kaetakse korraldajate vabatahtliku tööga.

Larissa Kaljurand

Foto: Savva Novikov ja tema treener Viktor Predbannikov. Foto erakogust.

Reklaam