Praktiliselt üheaegselt algatasid kaks naaberomavalitsust Jõhvi vald ja Kohtla-Järve linn 2022. aasta kaasava eelarve menetlemist. Nädalaleht Panorama heitis pilgu eelmise aasta parimate ideede realiseerimisele, võrdles ilmunud teateid ja küsis kommentaare kaasava eelarvega seotud valla- ja linnajuhtidelt.

Jõhvi vallavalitsus avaldas 15. aprillil oma Facebooki leheküljel kena nimetusega teate – „Kaasav eelarve ootab lennukaid ideid”. Vallavalitsuse ametlikul kodulehel 2022. aasta kaasava eelarve ideede kogumise kohta infot ei ole. Samas on ideede esitamisega üpris kiire, sest ideede ja ettepanekute nimekiri suletakse juba 30. aprillil. 19. aprilli seisuga jõudis Facebooki teatega tutvuda ja seda jagada kõigest üheksa inimest.

Jõhvi uue takistusrada projekt oli liiga kulukas

Tasub meenutada, et 2021. aastal osales Jõhvi valla esmakordselt korraldatud kaasava eelarve parima idee rahvahääletusel 100 inimest. Samas elab vallas veidi üle 11000 inimese! Tekib küsimus, kas Jõhvi kaasaval eelarvel on rahvademokraatia iseloom? Kahjuks Jõhvi vallavolikogu esimees Vallo Reimaa ei vastanud Panorama küsimusele kaasava eelarve teemal.

Jõhvi vallavolikogu 21. aprilli istungil kinnitati terve rida parandusi kaasava eelarve menetlemise korraldamises. Otsustati, et peab laiendama elanike informeeritust ideedekonkursist ja rahvahääletuse tulemustest. Selleks peab lauemalt kasutama valla ametliku kodulehte, valla ajalehte ja teisi meediakanaleid.

Vaatamata vähesele huvile kaasava eelarve vastu esitati eelmisel aastal esimeses voorus 13 ideed, millest lõpphääletusele valis vallavalitsuse komisjon viis. Rahvahääletuse tulemusena tunnistati parimaks takistusrada rajamine linnaparki. See idee kogus 58 häält. Idee autorite arvates on linnapargi mänguväljakut vaja täiendada, lisades selle elementidele nn takistusraja, nagu need on seiklusparkides. Idee autorite arvates oleks takistusrada huvitav lastele ja ka täiskasvanutele.

Taas tuleb lugejatele meelde tuletada, et koos võiduidee väljakuulutamisega tegi Jõhvi vallavalitsuse poolt moodustatud kaasava eelarve komisjon sisulise märkuse. Tsiteerime vallavalitsuse ametlikku teadet: „Tegelikult valmib lasteväljaku laiendus mitte sellisena, nagu seda kirjeldas oma projektis autor. Vallavalitsuse komisjon otsustas loobuda esitatud ideest, pannes hääletusele muudetud projekti.” Põhjuseks toodi esialgse variandi kulukus, sest see ületas kaasava eelarve summa. Selgitusi Panoramale jagas Jõhvi vallavolikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees Evelyn Danilov: “Eelmisel aastal oli mul rõõm osaleda kaasava eelarve raames esitatud ideede valimise komisjoni töös Jõhvi vallas. Laual oli palju häid mõtteid. Kahjuks takerdub valik alati ühe konkreetse takistuse taha, milleks on vahendite vähesus. Näen et tulevikus vôiks eraldatud summad vôimaldada rohkem valikuid”.

Selle aasta kaasava eelarve tingimused eelmistest suures osas ei erine. Jõhvi vallas on kaasava eelarve ideede elluviimiseks ette nähtud 22000 eurot. Ühe ettepaneku elluviimise hinnanguline maksumus on vähemalt 5000 eurot. Ettepanekuid võib esitada iga vähemalt 16aastane inimene, kelle elukoht on Jõhvi vallas.

Kohtla-Järve Ahtme linnaosa saab koerteväljaku

Kohtla-Järve linnavalitsus algatas 2022. aasta kaasava eelarve protsessi 13. aprillil. Linnavalitsus kutsub üles esitama projekte, mis arendaksid linnaruumi. Kaasavast eelarvest huvitatud isikutele korraldati 20. aprillil kaasava eelarve menetluse osas veebiinfotund eesti ja vene keeles.

Kohtla-Järve linn seab ideede esitajatele järgmised tingimused: investeeringuobjekt peab asuma linna territooriumil, pakkuma avalikku huvi ja olema ühiskasutuses tasuta. Objekt peab olema teostatud 2023. aasta jooksul. Projekte võib esitada kuni 30. juunini 2022.

Kohtla-Järve linnavolikogu kinnitas kaasava eelarve suuruseks 55000 eurot, suurendades summat 10000 euro võrra võrreldes eelmise aastaga. Linnavolikogu liige Valeri Korb ütles Panoramale: „Kaasava eelarve mõte ei seisne selles, et volikogu või valitsus ei teaks, mida on vaja linnas teha. Linnas on palju asju, mis vajavad tegemist. Linna juhtimisel on tähtis otsida ja leida võimalusi elanike kaasamiseks linna arengusse. Kaasav eelarve on selleks tõhus võimalus.”
Eelmisel volikogu istungil osales Valeri Korb aktiivselt kaasava eelarve summa suurendamise arutelus. Tema arvates on uute projektide realiseerimiseks vaja arvestada projekteerimise, ehituse ja materjalide hinnatõusu ning suurenenud energiakuludega. „Kaasava eelarve summa võiks kindlasti suurem olla. Samas mõni projekt eeldab realiseerimiseks just 10000 või 20000 eurot,” märkis Korb.

Eelmisel, 2021. aastal tunnistati parimaks ideeks Kohtla-Järvel rahvahääletuse tulemusena koerteväljaku rajamine Ahtme linnaosas. Kokku osales ideede lõpphääletusel neli ideed. Rahvahääletusest võttis osa 359 inimest.

Kohtla-Järve linnapea abi Ahtme ja Oru linnaosas Aljona Kazakova sõnul on Ahtme uue koerteväljaku rajamine hetkel projekteerimisel. Maikuu lõpuka saab projekt valmis, siis saab avada hanked materjalide soetamiseksja ehitustöödeks.

Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Tiit Lillemets ütles Panoramale: „Kaasav eelarve on igati teretulnud algatus! Linnarahvas peab saama võimaluse linnaelu planeerimisel kaasa rääkida. Paljud head algatused võivad olla rahastataud ka väikeste summadega.”

Eestis rakendas esimesena kaasavat eelarvet 2013. aastal Tartu linn. 2018. aastal viisid kaasavat eelarvet ellu juba 20 ehk veerand kõikidest omavalitsustest. Ja taas väike võrdlus. Tallinna kaasava eelarve summa on 800000, Tartu linna oma 100000 eurot, Harku vallal 50000, Narva-Jõesuu linnal 30000 ja Pärnu linnal 25000 eurot.

Jana Kuiv

Reklaam