Jõhvi valla kõrgelt tasustatud juhtkond eesotsas Maris Toomeliga lammutas seni toiminud heakorrasüsteemi. Koos sellega kadus ka igasugune kontroll heakorratööde kvaliteedi üle. Lammutatud süsteemi asemele ei ole seni suudetud midagi asjalikku asemele pakkuda. Kiirelt korraldatud hankekonkurss põrus pärast firmaga N&V lepingu lõpetamist. Tulemusena näeme täielikku segadust Jõhvi linna kevadkoristuse osas. Nüüd on ettevalmistamisel uus hankekonkurss, ent spetsialistide arvates on ka see hange koostatud ebaprofessionaalselt. On selgelt näha, kuidas Maris Toomel püüab rahuldada oma koalitsiooni seltsimeeste ärihuve. Tekkinud situatsiooni kirjeldavad nädalalehe Panorama palvel 2021. aasta sügisel Jõhvi vallavolikogusse valitud Nikolai Ossipenko ja firma N&V tegevjuht Jevgeni Makarov.

– Milline on teie hinnang uue hankekonkursi ettevalmistamise suhtes?

– Raske on hinnata protsessi, mis toimub kabinetivaikuses. Konkursi tingimusi töötab välja väga kitsas ring inimesi. Samas ei ole nende seas peaaegu üldse heakorraspetsialiste.
Meedia vahendusel saime teada, et Jõhvi vald kavatsetakse jagada neljaks piirkonnaks, mille seas kaks linnapiirkonda. Arvan, et selline lähenemine on seotud tõsiste firmade huvi puudumisega hanke vastu. Seda nägime eelmise hankekonkursi ebaõnnestumise puhul. Kartuses, et ka uus konkurss põrub, otsustas valla juhtkond jagada kogu tööpõllu nendel neljal alal omakorda veel neljaks osaks: eraldi rohealade hooldus, eraldi teedehooldus, veel eraldi kõnniteede hooldus ning siis veel eraldi bussipeatuste ja prügiurnide hooldus. Selline lähenemine toob teoreetiliselt linna hooldusesse vähemalt kaheksa erinevat firmat. See aga tekitab raskusi tööde kontrolli üle, eks siis peab suurendama ametnike arvu, kes selle kontrolliga tegelevad. Küsitav on ka mitme erineva firma omavaheline koordinatsioon.
Vallajuhtide tegevuses on juba selgelt tunda tulevaste riigikogu valimiste hõngu. Üha selgemalt on näha populistlikke otsuseid, mille eesmärk on iga hinna eest end enne valimisi näidata, ent mille kõrval unustatakse Jõhvi valla elanike huvid, ütles Nikolai Ossipenko.

– Ühes firmas on kindlasti lihtsam tööd korraldada. Mitme firma tegevuste koordineerimine on alati keerulisem, pealegi on igas firmas omad lähenemised tööprotsessidele. Sellest tulevad liigsed kooskõlastused ja töö hakkab venima.
Ei kujuta ette, kuidas on võimalik eraldi koristada sõidu- ja kõnniteed? Üks tegija lükkab prügi sõiduteelt kõnniteele, teine toimib vastupidi? Väikestel tegijatel puudub isegi minimaalne tehnika reserv. Masinate remondi ajaks pole asendust kusagilt võtta. Jõhvis näeme seda juba praegu. Üksiku traktori tööefektiivsus on ikkagi madal ja küsitav. Suurel ettevõttel on rohkem võimekust, on ka töökogemus ning kvalifitseeritud spetsialistid, märkis Jevgeni Makarov.

– Talvehooldus on nüüdseks läbi, juba teostatakse kevadsuviseid töid, kus on vaja kasutada ka vastavat tehnikat. Kui vaatame juba tehtud kevadsuvistele hooldustöödele, siis kas saame anda hinnangu tööde kvaliteedile? Esmalt vastas sellele küsimusele Nikolai Ossipenko.

– Täiesti loomulik, et erineva masinapargi olemasolu näitab firma võimekust teostada erinevaid töid. Näiteks meie ettevõtted on juba palju aastaid teostanud hooldus- ja haljastustöid erinevates Eesti linnades. Ka Jõhvis tegutses enne poliitilist kättemaksu N&V igati normaalselt. Minu arvates algas pärast seda, kui võimule tuli Maris Toomel, pretsedenditu lobitöö konkreetsete volikoguliikmete majandushuvide kindlustamise nimel. Mitmel volikogu liikmel on omad suhted firmadega, kes nüüd soovivad kasu saada linna/valla koristamise näol. Töömahu kunstlik tükeldamine ei vasta mingile loogikale. Selline lähenemine toob hooldustööde kvaliteedi languse ja valla rahakoti väljaminekute järsu suurenemise. Küsin: kellele on see kasulik? Vabandage, kuid on naljakas arutada väikese traktori ja meie ettevõtte masinapargi võimsuse üle! Naljakas on siin rääkida ka mõistlikust konkurentsist. Reaalsus paneb asjad paika – sellist korralagedust, nagu näeme praegu Jõhvis, pole siin kunagi olnud.

– Pärast talvehooaega ja soojade ilmade tulekuga tekivad kommunaalmajanduse töötajatel igal aastal sarnased probleemid. Nendeks on aukude lappimine, teede ja kõnniteede pesu, võitlus tolmuga, bussipeatuste pesu, laste mänguplatside ja pinkide remont, liiva vahetus laste liivakastides, erinevad värvitööd jne. Tööd on palju, kuid meile on need tegemised teada. Tegeleme sellega Narvas, Sillamäel, Kohtla-Järvel, Tartus ja Jõgeval, märkis Jevgeni Makarov.

– Tööd on tõesti palju ja tegemised on oma iseloomult erinevad. Mingil määral võib ju tunduda töömahtude lahutamine erinevate tegijate vahel isegi loogilisena. Naljatades võime oletada, et üht traktorit võivad asendada 20 või 50 kojameest. Aga milline on siis kulutuste tase?

– Kui juba jutt rahaliste kulutuste juurde läks, siis toon sellise näite. Juhul, kui oleks endiselt kehtinud N&V leping, oleks meie ettevõte teeninud märtsikuus Jõhvis umbes 60000 eurot. See oleks kodu hoolduskompleksi tasu. Praeguse segaduse juures nõudsid seitse uut tegijat vallalt kolme tööpäeva eest umbes 29000 eurot. Ja mis selle raha eest on tehtud, näeme linna tänavatel. Siin pole midagi kommenteerida, ütles Nikolai Ossipenko.

– Milline on teie arvates Jõhvi tulevik hoolduse valdkonnas?

– Kehtiva vallavõimu juures ma mingit perspektiivi ei näe. Paremaks ei muutu midagi. Me ju näeme, et valda juhib Maris Toomeli diletantidest koosnev meeskond. Teda ei ümbritse spetsialistid ja linnamajandust tundvad inimesed, vaid näeme tal meeskonda, mis on loodud lojaalsuse põhimõtteid arvesse võttes. Vallavalitsuses ei ole spetsialiste, kes suudaks situatsioone analüüsida ja õigeid otsuseid vastu võtta. Näitena võib tuua abivallavanema avaliku ütluse, et ta ei tea, kust võtta vajalikku asfaldisegu teede aukude lappimiseks. Ja nii räägib ametnik, kes on Eesti Vabariigis täitnud ministri rolli! Samal ajal toimub vallavalitsuses kaadrialane „puhastustöö”, olukorda kritiseerivad töötajad vallandatakse. Nii tehakse mittelojaalsete töötajatega, kellel on tegelikult pikaajaline töökogemus. Mulle on arusaamatu „Jõhvi päästjate” loogika, avaldab oma nördimust Nikolai Ossipenko.

– Suvel korraldab Jõhvi vald uue hooldustööde hankekonkursi. Kas N&V on valmis konkursil osalema?

– Tehniliselt oleme selleks valmis. Kaadritega meil probleeme ei ole. Firmas on ka piisavalt erineva taseme töödejuhatajaid. Osaleda hankes või mitte – selle otsuse teeb firma omanik, ütles Jevgeni Makarov.

– Härra Ossipenko – milline on teie seisukoht?

– Esialgu on vallas küsimusi rohkem kui selgeid vastuseid. Ma ei näe kiireid muutusi paremuse poole. Siit ka vastus – kaldun arvama, et pigem ei!

Vestles Andrei Ilnitski

Reklaam