Maist augustini on RMK kavandanud mitmeid metsaistutamise ja metsandust tutvustavaid üritusi Narva-Jõesuus, Kohtla-Järvel ning Jõhvis. RMK kommunikatsiooniosakonna spetsialist Marina Poltavtseva rääkis Panoramale äsja toimunud metsaistutamise päevast Narva-Jõesuu metskonnas ja RMK infotelgi tegevustest keemikute päeval Kohtla-Järvel.

21. mail kutsus RMK idavirulasi Narva-Jõesuu metsa järjekordsele metsaistutamise päevale. Kohale tuli 85 vabatahtliku Jõhvist, Sillamäelt, Sinimäelt, Narvast ja Narva-Jõesuust. Peale registreerimist RMK Ida-Virumaa metsaülem Alar Süda ja RMK Kirde regiooni matsakasvatusjuht Ilmar Paal tervitasid vabatahtlike metsaistutajaid ning näitasid peamisi töövõtteid. Alar Süda selgitas Panoramale, miks just Narva-Jõesuu kandis otsustati korraldada metsaistutamise üritus. „Siin, Narva-Jõesuu metsas tehti eelmise aasta detsembris metsaraiet. siinne  männik oli küpseks saanud 90aastane mets. Metsa väärtus puiduna (ehk majanduslikult) oli maksimaalselt kõrge. Just selline mets kuulub mahavõtmisele. Samas seab RMK oma eesmärgiks kõikide raiesmike uuendamise.”

Veel enne metsatöö algust said vabatahtlikud teada, et RMK raiub igal aastal ühel protsendil riigimetsamaal küpseks saanud metsa. RMK istutab Ida-Virumaale tänavu 3121000 uut puud. Metsaistutamise statistika on järgmine: mänd – 1175000, kuusk – 1454000, kask – 448000 ja sanglepp – 3121000. RMK plaanib tänavu üle Eestimaa riigimetsa istutada 23,7 miljonit metsataime.

Pärast lühikest sissejuhatust jagunesid vabatahtlikud gruppidesse, neile jagati istikud ja inventar ning kolme ja poole tunni pikkune tööaeg sai hoogsa ja heatujulise alguse. Samal ajal askeldasid head perenaised supikatla juures ning RMK töötajad tegelesid voldikute ja meenetega, millega hiljem tänati kõiki vabatahtlikke metsaistutajaid. Kohale kutsutud fotograafil oli samuti omajagu tööd. Nüüd saab fotogaleriid uudistada Flickri süsteemis ja RMK Facebooki lehelt.

Mitmetunnise ühistöötulemusena lagendigul suurusega 1,60 ha istutati 6000 noort mändi.

Koos lõunasöögiga toimus ka väike vestlusring, kus sai esitada küsimusi ja kus RMK spetsialistid jagasid huvitavaid fakte Eesti metsanduse kohta.

RMK kommunikatsiooniosakonna spetsialist Marina Poltavtseva rõhutas, et metsaistutamise päeval paigaldatakse alati lagendikule talgutööd märgistav tahvel ning tehakse ühispilt. Veel selgitatakse välja parim küsimus ja võitjale kingitakse eriline seeneämber RMK logoga. Mida küsisid metsaistutajad? Marina Poltavtseva ütles, et populaarsemate küsimuste seas olid nt küsimused, et kus saab õppida Eestis metsandust, millised on metsaülema või metsavahi ülesanded, miks korraldab RMK elanikega nn raie kooskõlastamise koosolekuid, kust tulevad istikud ja mille alusel valitakse tulevaste metsade puude liigid välja. Inimesi huvitasid metsaraie mahud ja RMK sissetulekud. Metsaistutamise päeval tunnistati parimaks küsimuseks küsimus, et miks jäävad lageraie kohtadesse oksad ja kännud.

RMK Ida-Virumaa metsaülem Alar Süda märkis Panoramale, et sellised ühsed metsaistutamised annavad Ida-Virumaa inimestele palju uusi teadmisi metsaelust. Samas osalevad metsaistutamises sugugi mitte need, kes häälekalt „kaitsevad” metsa või nimetavad ennast „metsateadlasteks”.

28. mail toimus Kohtla-Järvel traditsiooniline keemikute päev. Korraldajate sõnul oli ka seal RMK infotelk, mille külastajatele pakuti võimalust läbida metsateadmisi tutvustav programm ja kus parimad küsimustikule vastajad said metsaeksperdi tunnistuse vastava templiga. Lisaks jagati infovoldikuid ja erinevaid meeneid. Veel sai teavet vaba aja veetmise võimalustest RMK Kauksi puhkealal.

Veel tutvustas Marina Poltavtseva RMK järgmisi Ida-Virumaa ettevõtmisi selle aasta suvel. Poltavtseva edastas kutse RMK infotelki ka 4. juunil, siis on telgi  korraldajad Narvas linnapäevadel. Vestluse lõpetuseks Poltavtseva tuletas meelde, et 27. augustil toimub Jõhvis üle-eestiline Kogu pere metsapäev, mille korraldab Eesti Erametsaliit.

Larissa Kaljurand

Autori fotod

Reklaam