Kuulujutud võimuloleva koalitsiooni „surmast“ on liiga ülespuhutud

Meedias ilmunud informatsioon võimuloleva koalitsiooni lagunemisest on reaalsusestkaugel.Tegelikkuses Keskerakonnast, Reformierakonnast ja  valimisliidust „Progress“ koosnev koalitsioon nagu töötas nii töötabka edasi.

Jah, Keskerakonna ridades toimus mai volikogu istungil mingi lõhenemine, kuid see ei ole minu arvates kriitiline. Asja sisu seisnes selles, et osa Keskfraktsiooni, Reformierakonnaja valimisliidu „Progress“ saadikuid toetas valimisliidu „Restart“ Janek Pahka ettepanekut koondada abilinnapeade ametikohti viielt kolmele. Teine osa Keskfraktsioonist toetas Eduard Odinetsi ettepanekut, kes oli samuti selle poolt et koondada abilinnapeade ametikohti viielt kolmele aga koondatavad ametikohad erinesid. Janek Pahka ettepanek oli koondada arenguteenistuse abilinnapea ametikoht, sellel ametikohal töötab Riina Ivanova ja finantsteenistuse abilinnapeaametikoht,sellel ametikohal töötab Ljudmilla Jantšenko. Eduard Odinetsiettepanek oli sarnane Janek Pahka ettepanekule koondada arenguteenistuse abilinnapea ametikoht, teiseks aga haridus-ja kultuuriteenistuse abilinnapea ametikoht,sellel ametikohal töötab Kristiine Agu. Majandusteenistuseabilinnapea ametikoht pidi jääma Vitali Borodinile ja sotsiaalteenistuse abilinnapea ametikoht Evelin Danilovale ning finantsteenistuse abilinnapea ametikoht Ljudmilla Jantšenkole.

Veel üks oluline moment: enne volikogu toimus koalitsiooni koosolek, kus otsustati säilitada koalitsioon sõltumata hääletamise tulemustest. Kusjuures peab märkima, et Keskerakonna Kohtla-Järve osakonna juhatuse esimees Ivetta Sakkart-Linnart käis peale, et küsimus päevakorrast maha võtta, mida aga ei toetanud enamus koalitsiooni liikmeid.

Koalitsiooni koosolekul esitasid valimisliit „Progress“ ja Reformierakond Keskfraktsioonile pretensiooni, et need asusid selja taga pidama läbirääkimisi Sotsiaaldemokraatidega uue koalitsiooni moodustamise teemal. Kuid Keskerakonna esindajad väitsid, et läbirääkimisi ei toimunud, lihtsalt Eduard Odinetsilt küsiti kas nad on valmis alustama läbirääkimisi. Pärast seda toimus Keskfraktsiooni koosolek, 12 liikmest ainult kaks nõustusid alustama läbirääkimisi sotsiaaldemokraatidega, ülejäänud 10 olid vastu. Seepärast meie jäime partnereid uskuma. Tuleb märkida, et kedagi koalitsioonist välja ei heidetud ja keegi pole  ka vabatahtlikult välja astunud.

Meile teadaolevalt oli pärast istungit, kui hääletamine oli läbi ja jäi kolm abilinnapead,ainult üks avaldus Ivett-Sakkart-Linnartilt:  „juhatus on partnerites ja ka oma fraktsiooni mõnedes liikmetes pettunud ja usaldus koalitsioonipartneritesse on lõplikult ära kadunud“.

See on ühe rahvasaadiku, ajutiselt Svetlana Korotkova asemel asendusliikmena volikogusse tulnud, Ivetta-Sakkart-Linnarti arvamus.Reformierakond ja valimisliit „Progress“ ei sõlminud lepingut Kohtla-Järve Keskerakonnaga vaid volikogu Keskfraktsiooniga,kus on ka selliseid liikmeid, kes ei kuulugi Keskerakonna Kohtla-Järve osakonna ridadesse. Kui Ivetta-Sakkart-Linnart räägibki uue koalitsiooni moodustamisest kindlamate partneritega, siis see on tema isiklik asi. Koalitsiooniliikmed aga suhtuvad sellesse nii, et osa keskfrakstiooni liikmeid otsustas ajutiselt volikogus töötada Eduard Odinetsi juhtimisel. Kui arvestada, et hõõrumised koalitsioonis tekkisid valimisliidu „Progress“ja Reformierakonna soovimatusest alluda Keskerakonna Kohtla-Järve osakonnale, siis võib julgelt arvestada, et ka sotsiaaldemokraadid ei hakka tantsima Keskerakonna juhatuse pilli järgi. Kuid see on juba nende enda asi. Las ise õiendavad omavahel.

 Võimuliit on alles ja valmis isegi laienema.

Maria Merkulova

Kohtla-Järve linnavolikogu aseesimees (valimiusliit „Progress“)

Reklaam