7. juulil toimunud Kohtla-Järve linnavolikogu 17. istungi päevakord kordab põhimõtteliselt 15. istungi päevakorda, mis ei toimunud saadikute suutmatuse tõttu mahtuda volikogule ettenähtud läbiviimise aega. Lõpmatud repliigid, pahatihti lihtsalt volikogu venitamine, märkused, täpsustused – oma tähtsuse ülesnäitamine. Nüüd tuleb volikogu liikmetele välja maksta ka juulikuu töötasu, mis tähendab linna eelarvele üle 5000 euro lisakulu.

Kuigi juuli kuusse polnud planeeritud volikogu istungit, olid päevakorras linna jaoks väga olulised punktid. Rahvasaadikutel oli vaja kinnitada 2021.aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne, võtta vastu 2022.aasta lisaeelarve, läbi arutada linna arengustrateegia aastateks 2023-2026. Ettekandja oli aselinnapea finantsküsimustes Ljudmilla Jantšenko, kelle volitused lõppesid päev hiljem pärast volikogu istungit.

Edasi olid päevakorras volikogu töö reorganiseerimise küsimused. Svetlana Vladimirova pidi tutvustama muudatusi hariduse- ja kultuurikomisjonide koosseisus. See oli seotud muudatustega volikogu koosseisus. Otsust vastu ei võetud dokumentide puuduliku ettevalmistuse tõttu. Valimisliidu „Restart“ ettepanekul arutati läbi muudatused volikogu töös. Ettekandja Janek Pahka tutvustas kolleegide ettepanekut muudatuste sisseviimiseks volikogu fraktsioonide moodustamisel linnavolikogus ehk vajalike liikmete arvu muudatust. Kuna linnavolikogus on Reformierakonnast ja valimisliidust „Progress“ mõlemal kaks liiget, siis oleks neil samasugune õigus moodustada oma valimisliite.

Teine parandus puudutas fraktsioonidest üleminemise õigust  teistesse fraktsioonidesse. See võimaldaks lõhenenud Keskerakonna fraktsiooni liikmetel teha oma valikuid. Nende ettepanekute vastuvõtmisel suureneks teoreetiliselt Kohtla-Järve linnas volikogu fraktsioonide arv kolmelt kuuele, mis poleks veel piir. Sellele hakkasid vastu sotsiaaldemokraadid eesotsas Eduard Odinetsiga kes väitis, et sellise otsuse vastuvõtmisel hakkab toimuma „bardakk“ ehk „poliitiline turism“, kus volikogu liikmed hakkavad rändama ühest fraktsioonist teise. Lõpptulemusena jäeti küsimus kõrvale ja hääletamiseni ei jõudnud. Vaadati läbi koduloomade, kasside ja koerte Kohtla-Järve linnas  pidamise kord ja nende registreerimine. Sellele küsimusele varasematel aegadel tähelepanu eriti ei pööratud. Linnavolikogu otsustas isegi toetada vähekindlustatud omanikke koduloomade „kiibistamisel“.

Volikogu liikmetel ei õnnestunud muuta sotsiaalabi korda Tšernobõlis viibinud  aatomielektrijaama katastroofi likvideerinud veteranidele. Ettekandja Janek Pahka ei osanud vastata rahvasaadikute mõnedele teemat puudutavatele küsimustele ja linnal ei ole piisavalt infot antud küsimuses et vastu võtta vajalik  otsus. Küsimus lükati edasi, et koguda piisavat täiendavat  infot antud teemal.

Volikogu viimase punktina tutvustas linnapea Toomas Nael kaevurilinna arenguplaane.

Andrei Ilnitski

Reklaam