Kalendri viimasel kevadkuul ja esimesel suvekuul on rohu ja taimede kasv kõige intensiivsem. Lisaks positiivsetele emotsioonidele toob kõrge rohi endaga kaasa ka teatud ohtusid nii koduloomadele kui ka inimestele. Mis võib olla peidus kõrges rohus. Jutt käib erinevatest putukatest, puukidest ja mürgistest roomajatest. Linnades ja asustatud kohtades on palju haljasalasid kus on hea käia koduloomadega või lastega puhkamas ja suve nautimas.

Vältimaks ebameeldivaid kontakte kõrges rohus elavate väikeste kuid ohtlike eluvormidega on väga oluline õigeaegne hooldustöö ehk rohu niitmine.

Mitte asjata pole munitsipaallepingutes eraldi punktina välja toodud väiksemate alade niitmine ja põõsaste lõikus- ja hooldustööd. Lepingutes on põhjalikult fikseeritud niidetavad konkreetsed alad ja vajalik niitmise tihedus. Seda tehakse mitte ainult hooldamise eesmärgil. Tellija pöörab erilist tähelepanu laste mänguväljakutele ja kohtadele, kus liigub rohkem inimesi ja seda tehakse ka profülaktika mõttes. Kohtla-Järve linna hooldustööde leping firmaga OÜ “N&V“ hakkab lõppema. Sügisest hakkavad kehtima linna poolt juba välja kuulutatud uued lepingu tingimused. Kuidas kulgevad tööd sellel suvel, sellest palusime rääkida meie toimetusele OÜ “N&V“ juhatuse liikmel Jevgeni Makarovil.

-Meie ettevõtet tunneb linnarahvas juba rohkem kui 20 aastat, täpselt nii palju oleme me töötanud heakorrastustöödel. Ütlen julgelt, et Kohtla-Järvel on meil kõik väga tuttav. Töötajad tunnevad linna nagu “oma viit sõrme”, seepärast probleeme heakorrastusega ja niitmistega pole. Inimesed töötavad juba ammu, tehnika on meil olemas. Tuletan lugejatele meelde, et meie teenindame ainult Ahtme ja Järve linnaosi. Sompas, Kukrusel ja Orul on teine töövõtja. Niitmiste maht on vastavalt lepingule umbes kaks miljonit ruutmeetrit. Niitmiste sagedus on lepinguliselt ära fikseeritud, ühest hooja niitmisest kuni neljakordse niitmiseni ühes kuus olenevalt asukohast ja rohu kasvu intensiivsusest. Käesoleval ajal käivad tööd plaanipäraselt ja pretensioonid tellija poolt puuduvad. Vahel tekivad arusaamatused territooriumitega, mis ei ole kantud niitmise lepingu-kaartidesse või kaebajad ei suuda määratleda maatüki omanikku.

Ahtme ja Oru linnaosavanem Aljona Kazakova kinnitas samuti pretensioonide puudumist praegusele töövõtjale. Jooksvad küsimused lahendatakse operatiivselt ja tähtajaliselt. Ettevalmistused uueks hankeks algasid juba talvel. Linnavalitsuse spetsialistid anlüüsisid kõiki olemasoleva lepingu tingimusi ja viisid sisse vajalikud korrektiivid. Need puudutavad maaomandi staatuse muutmise küsimusi. Mõned nendest on vahetanud omanikku.  Sellepärast oli vaja ette valmistada ja sissse viia niitmis-kaartide muudatused. Mõnes kohas muutus teede kategooria ja see tähendab, et muutus ka talvise lumekoristustööde maht sellel teel. Võeti arvesse ka möödunud talve kogemust ja lõppeva lepingu puudulikkust, eriti linnakvartalite siseste tänavate lumekoristustööde teostamiseks operatiivtehnika juurdepääsu tagmiseks talvisel lumerohkel perioodil. Tuli ümber arvestada lumekoristustööde vajalikud ruutmeetrid, sest koristustööde hind määratakse ruutmeetrite järgi. Kusagil tuli ruutmeetreid juurde, kusagil läks vähemaks. Lõplik number, kui kalliks läheb linnarahvale järgmise viie aasta linna hooldus, selgub alles siis kui hange on lõppenud ja võitja selgunud. Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Tiit Lillemets avaldas lootust, et hange teostatakse õigeaegselt ja võitjaks osutub  ausa konkurentsi tingimustes ning linn saab korraliku töövõtja, kes suhtub hoolivalt ja lugupidavalt Kohtla-Järve elanikesse. Samuti tänas Tiit Lillemets Kohtla-Järve Linnavalitsust ja linnavolikogu rahvusvahelise hanke ettevalmistamisel. – Suur töö on ära tehtud ja jääb üle oodata selle tulemust – ütles lõpetuseks volikogu esimees.

Erinevalt Jõhvi vallavanem Maris Toomelist, õnnestus Kohtla-Järve linnapea Toomas Naelal mitte tükeldada omavalitsuse heakorratöid väikesteks osadeks mitmete  väikeste hanketööde tegijate leidmiseks, kuigi juttu sellest oli. Kohtla-Järvel pole vajadust oma ambitsioonide rahuldamiseks võimu säilitamise eesmärgil oma toetajate gruppidele nagu seda on naabritel. Missugune lähenemine on efektsem ja õigem – näitab lähitulevik ning siis võib teha järeldused, millises omavalitsuses on kompetentsem ja pragmaatilisem võim ning kui kaua jätkub maakonna keskuses võimukaos ja korralagedus heakorratööde teostamisel Jõhvis.

Andrei Ilnitski

Reklaam