Juba teist aastat võetakse Jõhvi vallas vastu kaasav eelarve elanike kaasamiseks valla elu edendamisel ja demokraatia laiendamiseks.

Sellel aastal oli nii projektide ideede esitajaid kui ka hääletamisel osalejaid palju vähem kui eelmisel aastal. Tegelikult peaks see näitaja hoopis kasvama ja elanike aktiivsus tõusma näitamaks vallavõimudele, mida rahvas tegelikult sooviks oma kodukandis veel paremini teha või mingit uut ideed realiseerida.

Kaasava eelarve väikse summaga ei saa midagi väga suurt ellu viia, aga laekuvate ideede hulgast võib välja noppida ka suuremaid ettepanekuid ja ideid valla arendamiseks, mida võib tulevikus kasutada elu parandamiseks Jõhvi vallas.

Jõhvi inimeste, kes sooviksid edendada elu Jõhvi vallas, arvates ei võimalda vallavolikogu poolt vastu võetud kaasava eelarve kasutamise otsus piisavalt kõikidel soovijatel selles projektis osaleda. Tingimuseks on Jõhvi sissekirjutus (Rahvastikuregistri andmetel) nii nendele, kes midagi Jõhvi jaoks võivad pakkuda kui nende jaoks, kes saavad hääletada välja pakutud projektide poolt või vastu. See on kindlasti üks põhjustest miks laekus vähe ideid-projekte ja ei võimaldanud hääletada inimestel, kes oleksid tahtnud seda teha, sest neil puudus Jõhvi sissekirjutus. Mina esitasin samuti neli ideed. Kuna elan Kohtla-Järvel ja töötan Jõhvis, siis mina selles osaleda ei tohtinud. Osaleda ei saanud ka hetkel Tallinnas õpivad ja elavad aga siit pärit noored, kes oleksid soovinud oma mõtteid ja ideid välja pakkuda ning kaasava eelarve projektis osaleda. Sama on ka Jõhvist pärit välismaal õppivate ja elavate noortega. Ka paljud vanema põlvkonna esindajad jäid projektist kõrvale, sest ei oska kasutada „Volise“ programmi ja mitte kõikidel pole kodus ka arvutit. Kas mitte sellepärast ei tulnud pikendada avalduste-taotluste vastuvõtmise aega kõigepealt 15.aprillist 30.aprillini ja siis uuesti  4.maist 16.maini. Laekus 7 taotlust kuuelt inimeselt, võrdluseks aastal 2021 oli taotlusi 13 seitsmelt inimeselt. Kui eelmisel aastal puudutasid kõik taotlused Jõhvi linnaosa, siis sellel aastal oli kolm taotlust  valla küladelt. Vastavalt kaasava eelarve jagamise korrale vaatas kõik taotlused üle vastav komisjon ja valis neist välja neli ning saatis need rahvahääletusele. Kaks ettepanekut tuli Kose küla  elanikelt laste mänguväljaku ehitamiseks ja külaterritooriumi heakorrastustöödeks, sealhulgas vana katlamaja korstna lammutamine. Teine ettepanek tuli Kahula küla rahvalt sooviga vahetada rahvamaja aknad. Üks idee oli tarkade toidukappide paigaldamine Tartu moodi, kuhu kõik soovijad võiksid tuua puudustkannatavatele inimestele söögikõlblikke toiduaineid. Maria Laanemäe sõnul jäi välja veel kolm ideed, kuna need on valla eelarves juba teostatavate tööde nimekirjas. Kaasava eelarve hääletus toimus 2-12. juunini ja sellest võttis osa 82 inimest (möödunud aastal 100), (valla elanike arv on üle 11 000 elaniku). Maksimaalne häälte arv (31) anti Kahula Rahvamaja akende vahetamiseks ja sai kinnituse vallavalitsuse 28.juuni istungil. Kose laste mänguväljakute projekt sai 26 häält, toidukappide idee 18 häält, vana korstna lammutamine 7 häält.

– Muidugi ideede-ettepanekute arv oleks võinud olla palju suurem – resümeerib Maria Laanemäe, elanikkonda võiks ka rohkem informeerida kaasava eelarve projekti võimalustest nagu teevad seda teised omavalitsused. On isegi koostatud vastavad juhendid, kus on põhjalikult kõik lahti kirjutatud. Kaasava eelarve maht oli Jõhvis 2022.aastal 22 000 eurot. Eelmisel aastal oli 21 000 eurot. Sellise rahaga on keeruline remontida teid või parklaid ehk veel mingeid suuremaid objekte. Sellest aga piisab, et lisada laste mänguväljakule mingi element või teostada väiksemas mahus haljastustööd. Igal elanikul on oma nägemus, milliseid töid või mida võiks selle raha eest ära teha, aga otsus on tehtud ja nüüd tuleb realiseerida selle aasta võidutöö ning valmistuda juba 2023.aasta kaasava eelarve projektiks. Tahaks soovida Jõhvi elanike suuremat aktiivsust ja osalemist Jõhvi arendamise ja juhtimise protsessides.

 Antonina Vaskina

Reklaam