Romukampaania tähendab, et vana romu viiakse kutsumise peale täiesti tasuta ära. 18. novembrist kuni 2. detsembrini viivad Eesti Autolammutuste Liit,  Kuusakoski AS ja BLRT Refonda autoromud üle Eesti tasuta ära.

Liiklusregistris on jätkuvalt väga suur arv mootorsõidukeid, mis on üle 10 aasta vanad, kuid ei ole käinud aastaid tehnoülevaatusel ega oma liikluskindlustust.  2018. aastal oli kogutud romusõidukite ringlussevõtt 87% ja taaskasutamine 91,2%. Romusõidukitest on võimalik ringlussevõtta rehve, õlifiltreid, akusid ja metalle. Romusõidukite plastosad ja vedelikud suunatakse energiakasutusse. 

Sõidukiomanike teadmatuse tõttu jäetakse sõiduk lagunema või müüakse ebaseaduslikule lammutajatele. Ebaseaduslik lammutaja ei väljasta sõiduki omanikule lammutustõendit ega registreeri end sõiduki uue omanikuna liiklusregistis.

Romusõidukid põhjustavad negatiivset keskkonnamõju ning võtavad ruumi ning linnas hõivavad ära parkimiskohad. Illegaalses jäätmekäitluskohas toimub jäätmete käitlemine keskkonnanõudeid eirates, mis kujutab endast suurt keskkonnahäiringut seades ohtu põhjavee ja ohutuse (tulekahjud jms). Maha kallatud või põletatud mootoriõli ning mittenõuetele vastav õhukonditsioneeris oleva gaasi käitlemine võib põhjustada nii keskkonnaohtu, kui ka ohtu inimese tervisele. Umbes 6 kuni 12 liitrit vedelikke eemaldatakse kasutuselt kõrvaldatud sõidukist käitlemise ajal.

Kasutuselt kõrvaldatud sõiduk kustutatakse registrist lammutustõendi alusel, mille väljastab keskkonnaluba omav töötlemiskoda.  Keskkonnaluba omav töötlemiskoda suudab teie romusõiduki taaskasutada.

2017. aastal kustutati lammutustõendi alusel 16 263 sõidukit, 2016. aastal oli see 11 184. Inimesed muutuvad järjest teadlikumaks, et kasutuselt kõrvaldatud sõiduk tuleb viia ametlikku lammutuskotta, kus ta võetakse liiklusregistrist maha lammutustõendi alusel.

Romukampaania raames koguti 2018 aastal 250 romusõidukit ning 2019. aastal koguti  Kuusakoski ja Eesti Autolammutuste Liidu poolt 2019. aastal kokku 430 sõidukit. BLRT Refonda,  Eesti Autolammutuste Liit ja Kuusakoski väljastavad romusõiduki osas lammutustõendi ning annavad teie autole uue elu.

Reklaam