Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo-ja spordikomisjon arutas 26. novembril kultuuri- ja spordiasutuste töö korraldamist COVID- 19 tingimustes.Arvestades olukorda  toimus koosolek virtuaalses vormis.

Ettekande Kohtla-Järve linna kultuuri- ja spordiasutuste töö korraldamisest COVID- 19 kiire leviku ajal tegi linna kultuuri ja spordi peaspetsialist Kristiine Agu. Arvestades Terviseameti soovitusi ning epidemioloogilist olukorda Ida-Virumaal otsutati ajavahemikul 24. november kuni 04. detsember 2020 sulgeda koolide-ja spordiasutuste spordibaasid. Peale selle otsustai huvihariduse ja kultuuriasutustel viia distantsõppele kõik õpperühmad ja õppeklassid, huviringid ja kollektiivid.

Meetmete rakendamise eesmärgiks on piirata nakkuse levikut jõulueelsel perioodil just laste ja noorte seas. Erinevatest koolidest õpilasi kokku koondavad huvitegevused (treeningud, tantsukoolid, muusikakoolid, näiteringid, kunsti-ja käsitööringid, kooride ja orkestrite proovid jne) on hetkel väga olulised nakkuse levikut soodustavad tegurid. Lapsed on väga sotsiaalsed ja sellega peab arvestama. Kuna igapäevaselt koos suhtlevad lapsed ja noored liiguvad ning tegutsevad nagunii koos, peaks vältima linna asutustes suuremaid kogunemisi. Linna kultuuri-ja spordiasutustes olid tühistatud kõik üritused ja sündmused kuni 4. detsembrini 2020. Plaanitud Svetlana Vetrova meistriklass „Jõulupärg“ Sompa Klubis ning Virumaa Muusikafestivali raames korraldatav Eesti Rahvusmeeskoori kontsert Kohtla-Järve Kultuurikeskuses jäid ära.

Reklaam