Juba 15. juunil  on Kohtla-Järve linna sünnipäev. Linn saab 75-aastaseks. Linn suuri pidustusi ei kavanda, ürituste korraldamist reguleerivad endiselt piirangud. Samas on juunikuus kavandatud terve rida väiksemaid, kuid huvitavaid kultuurisündmusi.

24. maist on avatud kontserdi-, teatri- ja kinosaalid. Ürituste korraldamisel peab arvestama reeglitega: ruumide täituvus võib olla 50% ja maksimaalne osalejate arv ei või ületada 200 inimest.

Linna juubeli tähistamine on seekord eriline, sest juubeliüritused toimuvad erinevates kohtades. Ühte suurt ülelinnalist pidu ei toimu. Väiksemad eraldi toimuvad üritused on kehtivate reeglite kohaselt lubatud.

15. juunil kell 18 toimuvad kõikides Kohtla-Järve linnaosades muusikatunnid, kus lavale astuvad orkestrid, ansamblid ja bändid.

„Kuna Ahtme keskuses on praegu käimas renoveerimistööd, siis kontsert on kavandatud Tammiku asumis, just seal kus on tavaliselt jõulupuu. Kontserdi annab linnaorkester, mida juhatab Aleksandr Saveljev. Samal ajal algab kontsert ka Orul, siin astub lavale ansambel „Bluus” ja vene koor „Sladka Jagodka”, ütles nädalalehele Panorama Ahtme klubi direktor Tatjana Novožilova.

Veel lisas Ahtme kultuurijuht, et juba 27. mail alustati klubi üritustega. Klubitöötajate poolt  lavastatud komöödia „Soovin osta teie meest” valmis Venemaa kirjaniku Mihhail Zadornovi näidendi põhjal. 1. juuniks valmistati ette lastekaitsepäeva kava. Vaatamata sellele et sissepääs lasteüritusele oli tasuta, korraldati ikkagi eelnev registreerimine.

Orul toimus 1.juunil  traditsiooniline perepidu “СемьЯ”, mis tõlkes kannab kahte tähendust – “perekond” või “7 mind”.

Kohtla-Järve Kultuurikeskuse ürituste korraldaja Marina Joutsi tutvustab Panorama lugejatele Keskuse lähimate nädalate ürituste kava. eriti seda, mis puudutab linna juubeli tähistamist. „15. juunil esineb Eestis tuntud bänd „Dochka Bossa”, Kukrusel aga esineb Narva muusikaline kollektiiv  „Trio Senjo” ning Järve linnaosas esineb riigigümnaasiumi orkester”, rääkis Joutsi.

Küsimusele, kuidas taastub Kohtla-Järve Kultuurikeskuse töö pärast pikemat koroonapausi selgitas Marina Joutsi, et tegelikult tööpausi ei ole olnud. Toimus ringide töö, olid individuaaltunnid. See kõik võimaldas oskusi säilitada, samas ei ole võimalik lähemal ajal rääkida suurtest lastekollektiivide kontsertitest. Pealegi pole kõik piirangud veel tühistatud. Igal hetkel võib olukord muutuda ja seetõttu on tööplaane on väga keeruline koostada. Praegu tegelevad Keskuse kultuuritöötajad väiksemate ürituste korraldamisega, suuremas osas on need vabaõhuüritused.

Kohtla-Järve Kultuurikeskuses on alates 26. maist avatud Svetlana Vetrova autorinukkude personaalnäitus. Tegelikult on väljas kaks näitust, mis moodustavad idamaateemalise terviku. Nukkude näitust saab külastada juunikuu lõpuni.

Ilusa kevadise kontserdi tõi Kohtla-Järvele Tallinna tuntud ansambel „Trio Romance”, see kontsert toimus 27. mail. Maikuu lõpetas Kohtla-Järve riigigümnaasiumi  nüüd juba traditsiooniline kevadkontsert. Koos koolimuusikutega astus lavale laulja, lavastaja ja näitleja Eduard Toman. Kahjuks olime sunnitud sellel väga heal kontserdil jälgima nõuet – saalis oli ainult 50% vaatajaid.

Piirangute tõttu on praegu lahtine Sompa Päeva korraldamine, seega ei saa teha mingit eelreklaami, selgitas Marina Joutsi.

Ilja Telnov

Autori fotod

Reklaam