Igakevadine kulupõlengute hooaeg on alanud – ajavahemikil 9. aprillist kuni 13. aprillini käisid Virumaa päästjad maastikupõlenguid kustutamas 22. korral. Esimene pääsuke saabus aga juba märtsi viimastel päevadel, kui 24. märtsil oli kaks väljakutset kulupõlengutele – Kohtla-Järvele Järveküla teele ja Olgina aleviku Töökoja tänavale. Aasta algusest 5. aprillini on registreeritud 252 metsa- ja maasikupõlengut üle kogu Eesti ning enim teevad muret kulupõlengud. Inimesed kipuvad lõkke tegemisel alahindama ilmastikuolusid ning see on toonud kaasa ulatuslikke maastikupõlenguid.

10. aprillil kell 15.48 kutsuti päästjad Voka alevikku, kus märgati kulupõlengut. Teataja oli süüdanud kivide vahel kulu põlema, kuid tuli levis lauahunnikute poole. Päästjad suutsid ära hoida põlengu jõudmise majadeni ning kustutasid umbes 400 ruutmeetrit maastikku.

Samal päeval kell 16.04 said päästjad väljakutse Toila valda Peeri külla, kus päästjate kohale jõudes põles garaaž ja kulu. Tugeva tuule tõttu levis põleng ka majale ning räästa kaudu süttis maja katus. Teatavasti oli tegemist mahajäetud majaga. Pealtnägijate sõnul oli vahetult enne tulekahju puhkemist majast väljunud kaks noorukit. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel. Päästjad pidid järelkustutustöödele suunduma veel kahel korral.

Juba 10 minutit hiljem, kell 16.17 sai häirekeskus teate, et Kohtla-Järve Ahtme linnaosas Aru tänaval põleb kulu. Kohale saabunud Mäetaguse vabatahtlikud päästjad kustutasid ära umbes 200 ruutmeetrit pinnast, kuid märkasid kohe läheduses teist kulupõlengut, kus tuli kustutada veel 800 ruutmeetrit põlevat kulu.

Järgmisel päeval, 11. aprillil kella 9.56 ajal suundusid päästjad Voka alevikku kustutama järjekordset kulupõlengut. Seekord oli süttinud 1 hektar maastikku. Päeva teises pooles, kell 15.17 tuli häirekeskusele teade, et Soldina külas põleb umbes 1 hektari ulatuses kulu. Päästjad kasutasid kustutamiseks kululuudasid ja ATV kustutussüsteeme. Kümme minutit hiljem,  kell 15.25 said päästjad väljakutse Kohtla-Nõmmele, kus raudtee ääres põles kulu mitmesaja meetri ulatuses. Päästjatel tuli kululuudade abil kustutada 1 ha ulatuses kulu. Sellega pästjate tööpäev ei piirdunud. Kell 16.05 kutsuti päästjad Kohtla-Järvele Ahtme linnaossa Vilja tänavale, kus põles 2 hektarit kulu. Esialgsetel andmetel sai põleng alguse ühe pere prahi põletamisest. Neil endil prahi põletamise kohal esmased kustutusvahendid puudusid. Kohale saabunud päästjad likvideerisid põlengu kella 16.54 ajal. Kokku nädalavahetusel (10-11.04) kutsuti päästjad Ida-Virumaal kustutama kulupõlenguid 16 korral.

Järgmisel nädalal esimene teade kulupõlengust tuli 13. aprillil kell 9.46 Voka alevikust, kus Pargi tänaval on mahajäetud hoone lähedal kulupõleng. Kohale saabunud päästjad kustutasid umbes 500 ruutmeetrit põlevat pinnast ja hoidsid ära tule leviku kõrvalasuvale hoonele. Sama peva kella 12.11 ajal kutsuti päästjad taas Voka alevikku, kus Allika tänaval põles kulu ja võsa. Seekord oli süttinud umbes 2500 ruutmeetrit pinnast ning põleng ohustas metsa ja põõsastikku. Päästjad kasutasid tulekahju kustutamiseks kululuudasid ja ATV-sid.

Sellega Voka tulekahjud sellel päeval otsa veel ei saanud. Järjekordne väljakutse Voka alevikku saabus kell 14.13, kus Pargi tänaval põles mahajäetud põllumajandushoone täisleegiga ning süttinud olid kulu ja puud hoone kõrval. Kohale saabunud päästjate hinnangul oli tule leviku oht vanale teraviljahoidlale. Kokku oli kustutustöödele kaasatud kuus päästeautot Jõhvi ja Sillamäe komandodest ning kaks pääste ATV-d. Suure tõenäosusega olid Vokas toimunud põlengud omavahel seotud ning tegemist süütamistega. Täpsemad asjaolud selgitab välja edasine juurdlus. Samaal päeval Ida-Virumaa teises  otsas  kell 17.41 kutsuti päästjad Kiviõlisse Niidu tänavale, kus oli süttinud pinnas, mis ohustas ka lähedal asuvat metsa. Kohale saabunud päästjad kustutasid kululuudade abil umbes 50 ruutmeetrit kulu. Kahe tunni pärast, kell 18.17 said päästjad väljakutse Kohtla-Järvele Sinivoore tänavale, kus garaažide juures põles kulu. Päästjad likvideerisid kululuudade abil umbes 20-ruutmeetrise põlengu. Selle päeva viimane kulupõleng oli Jõhvis. Kella 20.14 ajal sai häirekeskus teate, et Jõhvis Põllu tänaval on kulupõleng, mis ohustab lähedal asuvat sõiduautot. Päästjad kustutasid kululuua abil neli ruutmeetrit kulu ning hoidsid ära tule edasise leviku.

Alanud aprillikuu teiseks pooleks prognoosib ilmateenistus sooja üle 10 kraadi, kohati ulatub temperatuur 17 kraadini. Päästeamet soovitab seoses koroonaviiruse tõkestamiseks loodud piirangutega igasugused ühised koosviibimised praegu edasi lükata ning õue minnes piirduda jalutuskäikudega kas üksi, kahekesi või vaid kõige lähemas pereringis, hoides teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahet. Samuti tuletab Päästeamet meelde, et tuleohtlikul ajal tohib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades ning järgida tuleb tuleohutusnõudeid. Kulu põletamine on keelatud aastaringselt.

Larissa Kaljurand

Reklaam