Teisipäeval, 25. mail toimus Ida-Viru Keskhaigla koosseisu kuuluva Ahtme Tervisemaja avamine, mida tähistati sümboolse lindilõikamisega. Arvestades olukorda oli tseremoonia tagasihoidlik aga ikkagi pidulik. Nädalaleht Panorama palus kommenteerida uue Tervisemaja avamist Keskhaigla juhil Tarmo Bakleril ja Riigikogu esimehel Jüri Ratasel.

Ida-Viru Keskhaiglale on see väga tähtis sündmus, uus Tervisemaja tõstab märgatavalt terviseteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust. Tervisemaja ehitus ja käivitamine on Ida-Viru Keskhaigla, Kohtla-Järve linna ja riigi pikaajaline koostöö. Avamise tseremooniast võtsid osa Kohtla-Järve linnavalitsuse esindajad, haigla töötajad ning kuus perearsti, kelle kabinetid asuvad nüüd uues Tervisemajas. Sümboolsest lindilõikamisest võttis osa ka Riigikogu esimees Jüri Ratas.

Tegemist on märkimisväärse sammuga Ida-Viru keskhaigla väljaehitamisel, millega alustati sajandi alguses. Selleks, et patsiendid saaksid põhilisi tervishoiuteenuseid ühest kohast, on haiglakompleksile lisandunud  ka Ahtme esmatasandi tervisemaja. Ahtme tervisemaja ehitati 1963. aastal valminud haigla G-korpuse juurdeehitusena, millega lisandus üle 2200 ruutmeetri pinda. Tervisemaja ehituse kogumaksumus on 3,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.Tervisekeskusesse koondatakse lisaks perearstidele ja -õdedele ka füsioteraapia-, ämmaemandusabi- ja koduõendusteenus. Juurdeehitis on integreeritud vana G-korpusega, kus peale ümberehitust hakkab toimuma eriarstide ambulatoorne vastuvõtt.

Uuele aktiivravi- ehk M-korpusele lisandub samas üle 8700 ruutmeetri uut pinda. Selle ehituse maksumuseks on 12,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Uues korpuses hakkavad paiknema enamik siseerialade palateid, angiograafiakabinet, laboratoorium, patoloogiateenistus ja osa radioloogiateenistuse ruumidest – kokku nüüdisajastatakse 11 raviüksuse taristu.

Projekti kogumaksumuseks võib hinnanguliselt kujuneda kuni 30 miljonit eurot. Toetust saadakse Euroopa Regionaalarengu Fondist – tervisekeskuse ehituseks 1,1 miljonit eurot ja aktiivravikorpuse rajamiseks 15,5 miljonit eurot. Pärast plaanitavate ehitustööde lõppu on linnakusse kavas ehitada ka psühhoneuroloogiahaigla.

Tarmo Bakler:  Sellel aastal jõuame veel ühe haigla korpuse renoveerimiseni. Praegu on seal statsionaarsete haigete osakond. Remondi ajaks kõik G-korpise osakonnad kolivad ajutiselt M-korpusesse. M-korpuse ehitus on juba lõppjärgus. Investeeringud tervishoidu omavad erilist tähtsust – suurenevad kättesaadavuse võimalused, märgatavalt tõuseb kohaliku meditsiini staatus, mis omakorda suurendab abiturientide võimalikku huvi meditsiiniliste erialade vastu. Nii saame lahendada spetsialistide puuduse meie haiglas.            

Jüri Ratas: Minu arvates on Ahtme Tervisemaja ainult üks osa terviklikust pildist. Tegemist on väga kaasaegse meditsiiniasutusega, mis omab tähtsust mitte ainult Kohtla-Järve inimeste jaoks, vaid ka kõikide lähimatele naabrite jaoks. Tähtis on ka see, et perearstide teenused ja kõiki uuringuid saab teha nüüd palju operatiivsemalt. Rääkides Ida-Virumaast, peab märkima, et  riik panustab märgatavalt rohkem tervishoidu ja meditsiini arengusse. Üks näide on see sama uus Ahtme Tervisemaja. Meie jätkame ka Narva haigla arendamist. Need on väga positiivsed sammud, üldine taust on samuti positiivne. Riigil on soov ja tahe arendada Ida-Virumaad. See on ka meie kohustus Euroopa Liidu ees. Kutsun kõiki inimesi vaktsineerimisele, ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nii saame taas naasta normaalse elu juurde, saame minna tööle ja leevendada piiranguid. Kuid selle jaoks on kindlasti vaja end vaktsineerida.

Jana Kuiv

Reklaam